Факультет біології, екології та медицини ДНУ

запрошує на навчання... Напрями: біологія, екологія, медицина, біотехнологія. Готуємо бакалаврів (4 роки навчання), спеціалістів (1 рік) та магістрів (1,5 роки) на денному (всі спеціальності) та заочному (тільки Біологія, Мікробіологія та Вірусологія). Під час навчання студенти мають можливість отримати другу спеціальність (наприклад, юриста або економіста) та пройти курс навчання за кордоном... дізнатися більше >>>

Дніпровський національний університет

запрошує на навчання... Девізом нашого університету є вислів «Docendo discimus», що означає «Навчаючи навчаємося». У цих давніх мудрих словах відображене наше прагнення не тільки передавати безцінні наукові і культурні здобутки від покоління до покоління, а постійно удосконалюватися у вихованні конкурентноспроможних фахівців, справжньої інтелектуальної еліти України... читати далі >>>

Гуслистий Артем Олександрович (Artem A. Huslystyi)

brigadirenko.jpg Рік народження: 1993

У 2010 році вступив до Дніпропетровськго національного університету імені Олеся Гончара, де навчався за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». У 2014 році отримав кваліфікацію бакалавра. У 2015 – захистивши дипломну роботу на тему «Екологічна зумовленість фізичних властивостей чорноземів Присамар’я», отримав диплом спеціаліста за спеціальністю 7.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2016 році вступив на третій освітьно-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до нині. Тема дисертаційного дослідження: «Влив деревної рослинності на гумусовий стан ґрунтів лісових біогеоценозів степової зони України»

З 2017 року працював інженером, а згодом молодшим науковим співробітником у НДІ біології ДНУ.

З 2015 року – член оргкомітету міжнародної наукової конференції Zoocenosis, а з 2016 року – член редакційної колегії двох наукових журналів: «Biosystems Diversity» який включено до Web of Science та Scopus; «Regulatory Mechanisms in Biosystems», який входять до Web of Science.

За часи аспірантури опублікованно __ наукових статей, зокрема 1 у журналі який включено до міжнародної наукової бази Scopus; прийняв участь у ____ наукових конференціях. Прослухані та отримані позитивні оцінки по таким дисциплінам: «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «».  

Після підвищення кваліфікації в аспірантурі (PhD) і захисту дисертаційної роботи буде працювати науковим співробітником у НДІ біології ДНУ імені Олеся Гончара, що підвищить рівень наукових досліджень лабораторії «біомоніторингу».

Основні наукові публікації:
 • Huslystyi A. O. (2019). Influence of woody vegetation on the content of humus in chernozem soils. Ecol. Noospher., 30(1), 50–55 doi: 10.15421/031909 >PDF>>>
 • Gorban V. A., Huslystyi A. O. (2018). Some features of the influence of Robinia pseudoacacia L. on soils in arid conditions. Ecol. Noospher., 29(1), 47–51 doi: 10.15421/031808 >PDF>>>
 • Gorban V. A., Huslystyi A. O., Mandrygelia M. V., Pohribnyak V. O. (2017). Вплив лісової рослинності на діелектричну проникність та електрофізичні показники чорноземів. Ґрунтознавство, 18(1-2), 38–45 doi: 10.15421/031808 >PDF>>>
 • Тези:
 • S. Yermolenko, A. Huslystyi, V. Gasso, T. Kolombar, A. Hahut, V. Kozak (2018). ECOLOGICAL ROLE OF FOREST SHELTER BELTS IN AGROLANDSCAPES. 2ND International Conference „Smart Bio“, 317 >PDF>>>


 • Делегація співробітників ДНУ в Інститут мікробіології та Інститут природних ресурсів та екології Академії наук провінції Хейлунцзян (Китай)

  Представники біолого-екологічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара від кафедри зоології та екології – проф. О. Є. Пахомов і доц. В. В. Бригадиренко та кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології – доц. О. С. Воронкова здійснили тижневий візит до Інституту мікробіології та Інституту природних ресурсів та екології Академії наук провінції Хейлунцзян (КНР), де прийняли участь у двосторонніх зустрічах відповідно до міжнародної угоди для удосконалення наукової та освітньої діяльності.
  Представлено результати наукових розробок кафедр зоології та екології та кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Дніпровського університету, а також інститутів, які відвідала делегація ДНУ. У результаті досягнуто домовленості про створення «Китайсько-Українського дослідницького центру щодо застосування мікроорганізмів у сільському господарстві» з метою проведення наукових досліджень та впровадження корисних мікроорганізмів у практику сільського господарства Китаю, України та інших країн.
  За окремим запрошенням у зв’язку з зацікавленістю досягненнями представників української делегації відбулась зустріч із керівництвом Академії наук провінції Хэйлунцзян. Досягнуто домовленості про здійстнення подальшого наукового співробітництва в інтересах двох дружніх держав: України та Китаю.

  5

  Робоча зустріч української делегації (проф. О. Є. Пахомов, доц. В. В. Бригадиренко, доц. О. С. Воронкова) в Інституті мікробіології Академії наук провінції Хейлунцзян (Китай)

  3 (1)

  Робоча зустріч української делегації (проф. О. Є. Пахомов, доц. В. В. Бригадиренко, доц. О. С. Воронкова) в Інституті природних ресурсів та екології Академії наук провінції Хейлунцзян (Китай)

  DSCF2236___

  Обговорення подальшого україно-китайського науково-технічного співробітництва (м. Харбін, КНР, липень 2018 р.): проф. О. Є. Пахомов, віце-президент Академії наук провінції Хейлунцзян Чжао Літьяо, начальник відділу міжнародного співробітництва Лю Чжичжун  Про кафедру

  Кафедра відповідає за підготовку фахівців за двома напрямами:

  «Біологія» та «Екологія».

  Бакалавр – «Біолог» або «Еколог»

  Cпеціаліст, магістр – «Зоолог» або «Еколог»

  Завідуючий кафедрою: д.б.н., проф. Пахомов Олександр Євгенійович

  Навчальний процес забезпечують: 2 професори, доктори біологічних наук, 10 доцентів, кандидатів біологічних наук, 1 асистент.