Гудим Надія Георгіевна

Gudym N. G.

Гудим Надія Георгіевна Дата народження: 19.02.1991 р.

Аспірантка кафедри зоології та екології у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара
Тема дисертаційної роботи «Екоморфічна організація грунтової мезофауни на арені р. Дніпро (в межах природнього заповіднику «Дніпровсько-Орільський»)
Науковий керівник доктор біологічних наук, професор О. В. Жуков.