Аспірантський склад кафедри

Напрямки наукового зростання на нашої кафедри найрізноманітніші, починаючи від найпростіших одноклітинних організмів грунтового покриву та закінчуючи вищими хребетними ссавцями та птахами, що досягають небачених висот. Завдяки досить широкому спектру наукової діяльності, на нашій кафедрі склався досить могутній та різносторонньо розвинутий аспірантський колектив.

Очне відділення

1-й рік навчання

Назімов Сергій Сергійович

Науковий керівник проф. Пахомов О. Є.

«Трофометаболітична дія ссавців в пришвидшенні рекультиваційних процесів в умовах Придніпров’я.»

Решетняк Дар’я Євгенівна

Науковий керівник проф. Булахов В. Л.

«Репродуктивні адаптації птахів до техногенного забруднення місць перебування в індустріальних регіонах»

Гагут Анна Миколаївна

Науковий керівник доц. Гассо В. Я.

«Екологія змій роду Natrix в умовах центрально-степового Придніпров’я.»

2-й рік навчання

Форощук П. В.

Науковий керівник проф. Пахомов О. Є.

«Біогеоценотичні аспекти формування екомережі Луганської області»

Хобот Володимир Володимирович

Науковий керівник доц. Новіцький Р. О.

«Особливості просторового розподілу нижчих хребетних в гідробіоценозах водойм Придніпров’я.»

3-й рік навчання

Балюк Юлія Олександрівна

Науковий керівник проф. Пахомов О. Є.

«Просторова організація грунтової мезофауниурбанізованих територій на прикладі ботанічного саду ДНУ ім. О. Гончара.»

Заочне відділення

2-й рік навчання

Пікель М. М.

Науковий керівник доц. Гассо В. Я.

«Екологічні особливості нижчих хребетних в умовах заплавних біогідроценозів степового Придніпров’я.»

Тіхонов Андрій Васильович

Науковий керівник доц. Новіцький Р. О.

«Екологічні особливості трофічних взаємозв’язків іхтіофауни Дніпровського водосховища.»

3-й рік навчання

Кісякова Марія Олександрівна

Науковий керівник проф. Пахомов О. Є.

«Вплив зооценозу на біологічну активність грунтів.»

4-й рік навчання

Коновалова Тетяна Михайлівна

Науковий керівник проф. Пахомов О. Є.

«Екологічні особливості дрібних ссавців в екосистемах з різним ступенем трансформації.»

Афанасьєва Вероніка Олегівна

Науковий керівник проф. Пахомов О. Є.

«Еколого-фауністичний аналіз совок (Lepidiptera: Noctuidae) степової зони України.»