Єрмоленко Сергій Вадимович

Sergey V. Yermolenko

Єрмоленко Сергій Вадимович.jpg Дата народження: 04.04.1991 р.

Аспірант

З 2008-2013р. навчався у Східоукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля. У 2013р. отримав диплом магістра з відзнакою за напрямом «Екологія та охорона навколишнього середовища».

З 2013р. навчається у аспірантурі Днепропетровського національного університету ім. Олеся Гончара за напрямом 03.00.16 «Екологія». Тема дисертаційної роботи «Еологічні особливості популяцій змій в умовах центрального степового Придніпров’я» .

Тематика наукових досліджень: стан герпетофауни

Тел.: +38-095-173-62-18. E-mail: serejamahno@gmail.com

Автор 9 наукових праць, із них 2 – статті у фахових виданнях.

Основні наукові публікації

Наукові статті:

  1. Гагут А. Н. Зараженность водяного ужа (Natrix tessellata) нематодой Eustrongylides excisus (Dioctophimatida, Dioctophimatidae) в условиях центрального степного Приднепровья / А. Н. Гагут, В. Я. Гассо, С. В. Ермоленко, Ю. И. Кузьмин // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С. 213-214.
  2. Гассо В. Я. Біохімічні особливості крові звичайного вужа (Natrix natrix) в умовах екосистем із різним ступенем антропогенного навантаження / В. Я. Гассо, А. М. Гагут, С. В. Єрмоленко // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С. 214-215.
  3. Гассо В. Я. До характеристики популяцій Natrix Natrix в умовах екосистем з різним антропогенним навантаження/ В.Я. Гассо, А.Н. Гагут, С.В. Єрмолеко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: міжвузів. зб. наук.пр. –Вип.44. –Д.:РВВ. ДНУ.2011. – C. 76-81.
  4. Ермоленко С. В. Изменение состояния герпетофауни (Reptilia) Луганской области под. воздействием антропогенных факторов / С. В. Ермоленко, В. П. Форощук // Сучасні проблеми природничих наук: Матер. VI Всеукр. студ. наук. конф. – Ніжин, 2011. – С. 98–99.
  5. Ермоленко С. В. О некоторых перспективах правового регулирования генно-инженерной деятельности / С. В. Ермоленко // Проблеми розвитку сучасної економіки і права: Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції. – Луганськ, 2011. – С. 103-105.
  6. Ермоленко С. В. Распространение, статус охраны и оценка численности представителей герпетофауны на территории Луганского природного заповедника/ С.В.Єрмоленко, В.П. Форощук // Региональные экологические проблемы. Материалы V Международной научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов. – Одесса: ОГЭКУ, 2012. – С. 111-112.
  7. Колган В. В. Проблема диффузии радона в помещениях и зданиях угледобывающих регионов и пути решения проблемы радоновой опасности / В. В. Колган, С. В. Ермоленко, В. А. Гречка // Актуальні проблеми дослідження довкілля: IV всеукр. наук. конф. – Суми, 2011. – С. 452–455.
  8. Черних В. І. Діоксини, та іх роль у забрудненні навколишнього середовища / В.І. Черних, С. В. Єрмоленко // Економічні, екологічні та соціальні проблемі вугільних регіонів СНД: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. – Краснодон, 2013. – С. 77–79.
  9. Yermolenko S. V. Characteristics of snake fauna of the Luhansk region / S. V. Yermolenko, V. Y. Gasso, O. R. Posudiievska // Сучасні науково технічні дослідження у контексті мовного простору. Том 1. Сучасні дослідження у сфері природничих та соціально-економічніх наук. – Д., 2015. – С. 76-77.

Розповісти колегам:

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники