Коновалова Тетяна Михайлівна

konovalova.jpg Дата народження: 15.09.1984 р.

Асистент кафедри зоології та екології

У Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Зоологія», «Біологія», «Функціональна зоологія», «Спецпрактикум з екології», «Екологія міських систем».

Тематика наукових досліджень: педотурбаційна активність сліпаків (spalax microphthalmus) в умовах степового Придніпров’я.

Автор понад 15 наукових праць, із них 10 – статті у фахових виданнях.

Основні наукові публікації

Наукові статті

 1. Паховом А.Е., Кунах О.Н., Коновалова Т.М., Жуков А.В. Пространственная организация системы пороев слепыша (spalax microphthalmus) // Экосистемы, их оптимизация и охрана. Симферополь, 2010, вып. 2. – С. 106-117. >PDF>>>
 2. Коновалова Т.М. Оценка педотурбационной активности слепыша на участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Дн-ськ, 2010, вип. 2. – С 30-33. >PDF>>>
 3. Пахомов А.Е., Коновалова Т.М., Жуков А.Е. Гис-подход к оценке изменчивости электропроводности почвы под влиянием педотурбационной активности слепыша (spalax microphthalmus) // Вісник Дніпропетровського національного університету, Дн-ськ, 2010, вип. 18, т.1. – С. 58-66. >PDF>>>
 4. Жуков А.В., Коновалова Т.М. Пространственная изменчивость электропроводности почвы под воздействием роющей активности слепышей (Spalax microphthalmus) на различных масштабных уровнях // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія: Біологія. Медицина, Дн-ськ, 2011, вип. 2, т.2. – С. 33-40. >PDF>>>
 5. Коновалова Т.М. Трехмерная структура почвы в области пороя слепыша (Spalax microphthalmus) // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія: Біологія. Екологія, Дн-ськ, 2011, вип. 19, т.2. – С. 71-75. >PDF>>>
 6. Коновалова Т.М. К вопросу об определении педотурбационной активности слепыша (Spalax microphthalmus) // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель, Дн-ськ, 2011, вип. 40. – С. 124-130. >PDF>>>
 7. Жуков А.В., Кунах О.Н., Прокопенко Е.В., Коновалова Т.М. Педотурбационная активность слепышей (Spalax microphthalmus) как фактор пространственной организации сообществ герпетобионтных пауков (Aranei) // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. Дн-ськ, 2011, вип. 2. – С 28-35.
 8. Кунах О.Н., Коновалова Т.М., Прокопенко Е.В. Влияние педотурбационной активности слепыша (Spalax microphthalmus) на целлюлозолитическую активность и электрическую проводимость почвы // Вісник Донецького національного університету. Сер. А: Природничі науки. – 2011. – № 1. – С. 151–155. >PDF>>>
 9. Жуков А.В., Кунах О.Н., Коновалова Т.М. Ландшафтный аспектэкологической ниши слепышей (Spalax microphthalmus guldenstaedt 1770) // Біологічний вісник МДПУ. Мелітополь, 2011. – № 3. – С. 13–25. >PDF>>>
 10. Жуков А.В., Кунах О.Н., Коновалова Т.М. Фодересфера слепышей (Spalax microphthalmus) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – Донецьк: ДонНу, 2010. – Вып. 10, № 1. – С. 105–123. >PDF>>>

Інші публікації

 1. Коновалова Т.М. Педотурбационная активность слепыша (spalax microphthalmus) на участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Сучасний стан та проблеми розвитку сільськогосподарських меліорацій. Мат. Міжнар. наук.-практ. конф. Дн-ськ, 2010. – С. 111-112
 2. Коновалова Т.М., Пахомов О.Е. Оценка изменчивости электропроводности почвы под влиянием педотурбационной активности слепыша (Spalax microphthalmus) // Екологія та екологічна освіта. Мат. І Всеукр. Наук. студ. конф. Київ, 2011. – С. 74-76

Tags: , ,