Новіцький Роман Олександрович

Novickij.jpg Дата народження: 09.11.1973 р.

Кандидат біологічних наук, доцент

Докторант кафедри зоології та екології факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Нагороджений грамотами та відзнаками МОНУ, Національної спілки журналістів України. Відзначений Почесним дипломом Міністерства освіти України (1996), Почесним дипломом ДНУ за найвищі показники науково-творчої діяльності (2005), Грамотою Головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації (2009), Грамотою Фонду соціального захисту, підтримки і допомоги вченим України та членам їх сімей за 1 місце у VIII Обласному міжвузівському конкурсі в номінації «Монографія» (2010), Подяками ректора ДНУ ім. Олеся Гончара (2010, 2011).

На сьогодні має понад 160 наукових та науково-методичних праць (з них 2 монографії та 9 навчальних посібників, в т. ч. і з грифом МОН України), понад 300 науково-популярних публікацій (в т. ч. 4 книги). Автор і ведучий популярної в СНД телепрограми «О рыбалке всерьёз» (Україна, Росія).

Тел.: +38-067-564-70-58. E-mail: angler@ua.fm
Основні наукові публікації:

Монографії

 1. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) // Гриб Й. В., Сондак В. В., Гончаренко Н. І. та ін. // під ред. Гриба Й. В., Сондака В. В. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 630 с.
 2. Булахов В. Л., Новіцький Р. О., Пахомов О. Є., Христов О. О. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces). – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. – 304 с.

Книги та методичні посібники

 1. Систематика хребетних тварин: навчальний посібник / Р. О. Новіцький, О. Л. Пономаренко, О. А. Рева, Ю. О. Балюк. – Д.: Свідлер, 2014. – 112 с.
 2. Новіцький Р. О., Сухаренко О. В., Недзвецький В. С., Фурман Ю. В., Озерова В. О. Основи іхтіології //Видання друге, виправлене та доповнене. – Дніпропетровськ, Курськ: ООО «Учитель», 2013. – 108 с.
 3. Новіцький Р. О. Основи іхтіології (конспект лекцій зі спецкурсу). – Д.: Артлогос, 2011. – 80 с.
 4. Новіцький Р. О., Домніч В. І. Основи мисливствознавства. – Д.: Артлогос, 2011. – 72 с.
 5. Булахов В. Л., Новіцький Р. О., Гассо В. Я., ПахомовО. Є. Зоологія хордових: навч. посібник. – Д.: ДНУ, 2009. – 108 с.
 6. Каталогунікальних природних об’єктів Дніпропетровщини / А. Г. Шапар, О. В. Скрипник, С. М. Сметана та ін. // за ред. А. Г. Шапара. – Д.: ИППЕ НАНУ, 2008. – 56 с.
 7. Посібник до навчальної польової практики із зоології // О. Є. Пахомов, В. Я. Гассо, В.Л. Булахов та ін. – Д.: РВВ ДНУ, 2007. – 112 с.
 8. Кроу С., Хьюз Р. Откройте для себя карп-фишинг (полное руководство по ловле карпа) // Под нау. ред. Р. А. Новицкого. – Д.: AVIS RARA, 2007. – 240 с.
 9. Новіцький Р. О. Словник термінів і визначень до лабораторних робіт з зоології хребетних з теми «Надклас РИБИ – PISCES» (термінологічний словник). – Д.: Артлогос, 2006. – 28 с.
 10. Пономаренко О. Л., Новіцький Р. О. Тестові завдання до лабораторних робіт з загального курсу «Зоологія хребетних» (методичні розробки). – Д.: Оксамит-Текс, 2006. – 40 с.
 11. Новіцький Р. О., Тибан В. Ф., Білоусов М. Г. Біологічні основи ведення мисливського господарства: навч. посібник. – Д. Артлогос, 2005. – 80 с.
 12. Новіцький Р. О. Сучасна номенклатура і назви риб Дніпровського (Запорізького) водосховища: навч. посібник. – Д.: Артлогос, 2005. – 14 с.
 13. Алимов С. І., Гринжевський М. В., Цедик В. В., Новицька Л. О., Новіцький Р. О. Риба у воді і на столі. – К.: ДП Експрес Поліграф, 2004. – 304 с.
 14. Новицкий Р. Рыболовные рекорды Приднепровья. – Д.: Проспект, 2003. – 86 с.
 15. Будова амніот. Рептилії. Птахи. Ссавці //В. Л. Булахов, О. Є. Пахомов, О. А. Рева та інші: навч. посіб. – Д.: РВВ ДНУ, 2002. – 148 с.
 16. Памятка рыболова-любителя // Автор-составитель Р. А.Новицкий) – Д.: Зоря, 1997. – 48 с.

Наукові статті

 1. Novitsky R. A., Son M. O. The first records of Marmorkrebs [Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis] (Crustacea, Decapoda, Cambaridae) in Ukraine // Ecologica Montenegrina. – 2016. – Т. 5. – P. 44–46. >PDF>>>
 2. Semenchenko V. P., Son M. O., Novitsky R. A., Kvatch Y. V., Panov V. E. Alien Macroinvertebrates and Fish in the Dnieper River Basin // Russian Journal of Biological Invasions. – 2015. – Vol. 6. – № 1. – P. 51–64.>PDF>>>
 3. Новіцький Р.O. Рекреаційне рибальство в Україні: масштаби, обсяги, розвиток // Екологія і природокористування. – 2015. – Вип. 19. – P. 148–156.>PDF>>>
 4. Семенченко В. П., Сон М. О., Новицкий Р. А., Квач Ю. В., Панов В. Е. Чужеродные макробеспозвоночные и рыбы в бассейне реки Днепр // Российский Журнал Биологических Инвазий. – 2014. – №4. – С. 76–96. >PDF>>>
 5. Kobeza P. A., Pakhomov A. E., Novitsky R. A. Сurrent state of wild boar Sus scrofa winter and spring in the different ecosystems of Dnipropetrovsk region // Proceedings of 1st European Conference on Biology and Medical Sciences (May 22, 2014). – Vienna. – 2014. – P. 19–38.
 6. Novitskiy R. A., Sukharenko Ye. V., Nedzvetskiy V. S. Molecular Biomarkers of Al3+ Effects on Induction of Oxidative Stress and Cellular Reactivation in Organism of Lepomis gibbosus (Pisces: Centrarchidae) // Hydrobiol. Journal. – 2014. – Т. 50. – Vol. 2. – P. 41–50. DOI: 10.1615/HydrobJ.v50.i2.40
 7. Слынько Е. Е., Новицкий Р. А., Бэнгс M. P., Дуглас M. Р., Дуглас M. Э., Христенко Д. С., Касьянов А. Н., Слынько Ю. В. Филогеография и фенотипическое разнообразие солнечного окуня Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) Северного Причерноморья // Генетика. – 2014. – Т. 50. – № 12. – С. 1450–1459. DOI: 10.7868/S0016675814120121
 8. Хобот В. В., Новіцький Р. О., Бондарєв Д. Л. Конкуренція представників родини Бичкові (Gobiidae) з іншими видами риб водойм Придніпров’я // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2014. – Т. 22 (2). – С. 110–114. DOI:10.15421/011416 >PDF>>>
 9. Семенченко В. П., Сон М. О., Новицкий Р. А., Квач Ю. В., Панов В. Е. Чужеродные макробеспозвоночные и рыбы в бассейне реки Днепр [Alien macroinvertebrates and fish in the Dnipro Basin] // Российский журнал биологических инвазий. – 2014. – 4. – С. 76–96. >PDF>>>
 10. Son M. O., Novitsky R. A., Dyadichko V. G. Recent state and mechanisms of invasions of exotic decapodes in Ukrainian rivers // Vestnik zoologii. – 2013. – Т. 47 (1). – Р. 59–64. DOI: 10.2478/vzoo-2013-0004. >PDF>>>
 11. Кобеза П. А., Новіцький Р. О. Сезонні особливості поведінки дикого кабана Sus scrofa в мисливських угіддях Дніпропетровської області // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. 19, № 2. – С. 289–302.
 12. Новицкий Р. А., Сухаренко Е. В., Недзвецкий В. С. Молекулярные биомаркеры эффектов ионов Al3+ на генерацию оксидативного стресса и клеточную реактивацию в организме Lepomis gibbosus (Pisces: Centrarchidae) // Гидробиол. журнал. – 2013. – Т. 49. – № 6. – С. 65–75. DOI: 10.1615/HydrobJ.v50.i2.40
 13. Новицкий Р. А. К вопросу об эффективном мониторинге «краснокнижных» видов рыб в водоемах // Известия Музейного фонда им. А. А. Браунера. – 2013. – Т. X. – № 3–4. – С. 32–34.
 14. Шевченко П. Г., Ситник Ю. М., Матейчик В. І., Новіцький Р. О. Ретроспективний огляд формування складу іхтіофауни Шацьких озер // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – № 10. – С. 149–155.>PDF>>>
 15. Ситник Ю. М., Шевченко П. Г., Новіцький Р. О., Подобайло А. В., Салій С. М. Видовий склад іхтіофауни верхньої ділянки Канівського водосховища та пригирлової акваторії р. Десна// Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 2. – С. 80–88.>PDF>>>
 16. Сухаренко Е. В., Новіцький Р. А., Недзвецький В. С. Використання біомаркерів мозку донних риб для оцінки забруднення Керченської протоки Чорного моря // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2012. – Вип. 3, т. 2. – C. 81–88. >PDF>>>
 17. Новіцький Р. О. Аспекти поведінки сонячного окуня Lepomis gibbosus (Perciformes, Centrarchidae) в природних водоймах та в експерименті // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи). – 2012. – Т. 4. Вип. 4. – С. 514–517.
 18. Тіхонов А. В., Новіцький Р. О. До питання про особливості живлення судака Stizostedion lucioperca Дніпровського (Запорізького) водосховища //Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. 17, № 2. – С. 90–98.>PDF>>>
 19. Сухаренко Е. В., Недзвецкий В. С., Новицкий Р. А. Новые молекулярные биомаркеры состояния гидробионтов в условиях антропогенного загрязнения // Рибне господарство України. – 2011. – № 6. – С. 49–54.
 20. SlynkoYu. V., Dgebuadze Yu. Yu., Novitskiy R. A., and Kchristov O. A. Invasions of alien fishes in the basins of the Largest Rivers of the Ponto-CaspianBasin: composition, vectors, invasion routes and rates //Russian Journal of Biological Invasions. – 2011. – Vol. 2, No. 1. – pp. 49–59.
 21. Новіцький Р. О., Хобот В. В. Характеристика придонного екологічного комплексу риб літоралі Дніпровського (Запорізького) водосховища // Біол. вісник МПДУ. – 2011. Вип. 2. – С. 63–70. >PDF>>>
 22. Новіцький Р. О., Христов О. О., Кочет В. М. Іхтіопатологічні наслідки ураження прісноводних риб електрострумом // Вісн. ДНУ. Серія Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2. – Т. 1. – С. 75–80. >PDF>>>
 23. Новіцький Р. О., Слинько Ю. В. Масштаби та спрямованість інвазій чужорідних видів риб у найбільші ріки Європи //Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗДУ, 2010. – Вип. 14, № 2. – С. 150–163.>PDF>>>
 24. Новіцький Р. О. Нові види гідробіонтів-аутовселенців у Дніпровському водосховищі //Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2010. – № 2(43). – С. 373–377. >PDF>>>
 25. Слынько Ю.В., Дгебуадзе Ю.Ю., Новицкий Р.А., Христов О.А. Инвазии чужеродных рыб в бассейнах крупнейших рек Понто-Каспийского бассейна: состав, векторы, инвазионные пути и темпы //Российский журнал биологических инвазий. – 2010. – № 4. – С. 74–89. >PDF>>>
 26. Новіцький Р. О., Семенова О. В. Морфо-екологічна характеристика оселедця чорноморсько-азовського Alosa pontica pontica Дніпровського (Запорізького) водосховища // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗДУ, 2010. – Вип. 14, № 2. – С. 204–214. >PDF>>>
 27. Новицкий Р. А., Малик М. Г., Недзвецкий В. С., Сухаренко Е. В. Использование цитоскелетных молекулярных компонентов в качестве биомаркера состояния гидробионтов (на примере плотвы Rutilusrutilus) // Гидробіол. журнал, 2009. – Т. 45. – № 5. – С. 81–88. >PDF>>>
 28. Новицкий Р. А., Христов О. А., Кочет В. Н., Бондарев Д. Л. Аннотированный список рыб Днепровского водохранилища и его притоков // Вісник ДНУ. Біологія, екологія. – Вип. 13. – Т. 1. – Д.: ДНУ, 2005. – С. 185–201.>PDF>>>
 29. Новіцький Р. О. Сучасний склад фауни риб Дніпровського (Запорізького) водосховища // Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – Серія: Біологія. Спец. випуск «Гідроекологія». – 2005 – № 3 (26). – С. 321–323.
 30. Новицкий Р. А. Использование количественных и качественных результатов рыболовных соревнований в научных целях // Рыбное хозяйство Украины. – 2004, № 1. – С. 35–37.
 31. Новицкий Р. А. К вопросу о максимальных размерах и массе рыб в днепровских водохранилищах // Вісник ДНУ. Біологія, екологія. – Вип. 12. – Том 1. – Д.: ДНУ, 2004. – С. 126–133.>PDF>>>
 32. Новіцький Р. О. Берш Stizostedionvolgense (Gmelin, 1789) (Pisces, Percidae) Дніпровського водосховища: Автореф. дис. …канд. біол. наук: 03.00.10. – Іхтіологія. – Київ, 2004. – 20 с.
 33. Новицкий Р. А., Христов О. А., Кочет В. Н., Бондарев Д. Л. Об аутакклиматизации рыб в Днепровском (Запорожском) водохранилище // Вісник ДНУ. Біологія, екологія. – Вип. 10. – Т. 1. – Д.: ДНУ, 2002. – С. 87–90.>PDF>>>
 34. Новицкий Р. А., Христов О. А., Бондарев Д. Л., Ермилов С. Н. Эколого-экономические и социальные аспекты рекреационного рыболовства // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2000. – № 1–2. – С. 188–190.
 35. Новицкий Р. А. Посещаемость рыбохозяйственных водоемов рыболовами-любителями // Рыбное хозяйство Украины. – 2000. – № 3–4. – С. 73–74.
 36. Новицкий Р. А., Яровой А. Г. Уловы рыболовов Приднепровья // Рыбное хозяйство Украины. – 2000. – № 5. – С. 46–48.
 37. Новицкий Р. А., Жуков А. В. Внутрипопуляционный полиморфизм берша Stizostedion volgensis (Gmelin, 1788) Днепровского водохранилища // Вестн. зоологии. – 2000. – 34, № 1. – С. 63–70.
 38. Новицкий Р. А., Христов О. А., Бондарев Д. Л. Научные исследования и любительское рыболовство в Приднепровье //Рыбное хозяйство Украины. – 1999. – № 4 (7). – С. 58–60.
 39. Новицкий Р. А., Гассо В. Я. Морфологические аномалии рыб Днепровского водохранилища (на примере берша Stizostedion volgensis (Gmelin, 1788) // Вестн. зоологии. – 1999. – 33, № 1. – С. 69–74.>PDF>>>
 40. Новицкий Р. А. Экологическая характеристика берша Stizostedion volgensis (Pisces, Percidae) Днепровского водохранилища // Вестн. зоологии. – 1999. – 33, № 6. – С. 63–72.>PDF>>>
 41. Новіцький Р. О. Морфологічний підхід при експрес-аналізі стану природного водного середовища Дніпровського водосховища //Науковий вісник: Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.11. – С. 87–91.
 42. Новицкий Р. А., Яровой А. Г. Уловы рыболовов Приднепровья //Рыбное хозяйство Украины, 2000, № 5 . – С. 46 — 48.>PDF>>>
 43. Новицкий Р. А. Биологическое обоснование промысловой меры на берша //Рыбное хозяйство Украины, 2000, № 1. – С. 20–21.>PDF>>>
 44. Новицкий Р. А., Христов О. А., Бондарев Д. Л., Ермилов С. Н. Эколого-экономические и социальные аспекты рекреационного рыболовства // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2000. – № 1–2. – С. 188–190.>PDF>>>
 45. Новицкий Р. А., Жуков А. В. Внутрипопуляционный полиморфизм Берша Stizostedion volgensis Днепропетровского водохранилища // Visnik zoologii – 2000 – 34(1–2): – C. 63–70.>PDF>>>
 46. Новицкий Р. А. О находках китайского мохнаторукого краба Eriocheir sinensis (Decapoda) в днепровских водохранилищах //Вестн. зоологии, 2003, т. 37, вып. 3. — С. 30.>PDF>>>
 47. Новицкий Р. А.Портрет урбанізованого рибалки //Свята справа, 2002, № 1(5). – С. 9-11.>PDF>>>
 48. Новицкий Р. А. Христов В. Н. Кочет В.Н. Бондарев Д. Л. Об аутакклиматизации рыб в Днепровском (Запорожском) водохранилище // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія – 2002 – с. 87–90.>PDF>>>
 49. Новицкий Р. А., Пикель М. М., Великожон Ю. Н. О кризисе хищных рыб в экосистеме Днепровского водохранилища //Проблемы природопользования, устойчивого развития и техногенной безопасности регионов: мат-лы 2-й Междунар. научно-практ. конф. – Днепропетровск, 1-3 октября 2003 г. – Д.: ИППЭ НАНУ, 2003. – С. 144-146.>PDF>>>
 50. Новицкий Р. А. Об организации рационального использования водных живых ресурсов в водохранилищах Украины //Проблемы природопользования, устойчивого развития и техногенной безопасности регионов: мат-лы 2-й Междунар. научно-практ. конфер. – Днепропетровск, 1-3 октября 2003 г. – Д.: ИППЭ НАНУ, 2003. – С. 143-144.>PDF>>>
 51. Новицкий Р. А. К вопросу о рекреационном использовании ресурсов Днепровского водохранилища //Экологические проблемы бассейнов крупных рек–3: тезисы Междунар. конф., Тольятти, 17-19 сентября 2003 г. – Тольятти: ИЭВБ, 2003. — С. 34–35.>PDF>>>

 

Замітки

 1. Arbačiauskas К., Novitskiy R. A. On the contemporary mysid (Mysidacea) fauna in water bodies of the steppe Dnieper region (Ukraine) // Vestnik zoologii. – 2014. – 48(5): 475. – DOI: 10.2478/vzoo-2014-0057.>PDF>>>
 2. Новіцький Р. О., Вовк М. В. Чужорідні види риб в складі корму сірої чаплі (Ardea cinerea L.) на Дніпровському (Запорізькому) водосховищі // Вісник зоології. – 2012. – Т. 46 (6). – С. 498. >PDF>>>
 3. Новіцький Р. О., Мовчан Ю. В. Знахідка міноги української Eudontomyzonmariae (Berg, 1931) (Petromyzontidae, Petromyzontiformes) в р. Оріль на території Дніпропетровської області // Вісник зоології. – 2009. – 43 (6). – С. 528. >PDF>>>
 4. Новіцький Р. О., Христов О. О., Бондарєв Д. Л. Бичок пуголовка Браунера Benthophiloidesbrauneri Beling et Iljin,1927 (Gobiidae, Perciformes) – новий вид іхтіофауни Дніпровського (Запорізького) водосховища // Вісник зоології. – 2008. – 42 (6). – С. 524.
 5. Новіцький Р.О., Білик С. В. , Міщенко А. О. Перша знахідка пуголовки зірчастої Benthophilus stellatus stellatus на середній течії р. Самара в Дніпропетровській області // Вісник зоології. – 2006. – 40 (6) – С. 528.
 6. Новицкий Р. А. О находках китайского мохнаторукого краба Eriocheirsinensis (Decapoda) в днепровских водохранилищах // Вісник зоології. – 2003. – 37 (3). – С. 30.>PDF>>>
 7. Новицкий Р. А. О поимках угря речного Anguillaanguilla (L.) в Каховском водохранилище в 1998–2000 гг. // Вісник зоології. – 2001. – 35(1). – С. 38.

Інші публікації

 1. Сухаренко О. В., Недзвецький В.С., Новіцький Р.О. Спосіб визначення стану популяцій риб в умовах забруднення середовища іонами металів // Патент України № 106145. Опублік. 25.07.2014, бюл. № 14.
 2. Сухаренко Е. В., Недзвецкий В. С., Новицкий Р. А. Спосіб визначення стану риб в умовах техногенного забруднення // Патент України № 106443. – Опублік. 26.08.2014, бюл. № 15
 3. Новицкий Р. А. Эколого-экономические последствия инвазий чужеродных рыб в Украине // Современные проблемы зоологии позвоночных и паразитологии: мат-лы IV Междунар. научн. конф. «Чтения памяти проф. И.И. Барабаш-Никифорова». – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2012. – С. 152–156.
 4. Son M. O., Novitsky R. O., Dyadichko V. G. Expansion of euryhaline exotic decapodes, Rhithropanopeusharrisii, Eriocheirsinensisand Macrobrachiumnipponense in Ukrainian rivers // Актуальные проблемы изучения ракообразных континентальных вод: сборник лекций и докладов Междунар. школы-конференции. – ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН, Борок, 5–9 ноября 2012 г. – Кострома: ООО Костромской печатный дом, 2012. – С. 281–284.
 5. Новицкий Р. А. Натурализация видов-расселенцев в водохранилищных экосистемах Волги и Днепра // Бассейн Волги в XXI веке: структура и функционирование экосистем водохранилищ: мат-лы докл. Всерос. конф. – Ин-т биологии внут. вод РАН им. И. Д. Папанина, 22–26 октября 2012 г. – Ижевск: издатель
  Пермяков И. А., 2012. – С. 195–197.
 6. Новіцький Р. О., Бондарєв Д. Л., Караваєва І. С., Шаповал С. А. «Червонокнижні» види риб Дніпровського водосховища та його придаткових водойм // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірка мат-лів III Міжнар. конф, присвяченої 25-річчю біол. факультету ЗНУ. – Запоріжжя: Copy Art, 2012. – С. 482–483.
 7. Новіцький Р. О., Зоріна М. О. Аспекти поведінки сонячного окуня Lepomisgibbosus (Perciformes, Centrarchidae) в природних водоймах та в експериментальних умовах // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології: мат-ли V міжнар. іхтіол. наук.-практичної конф. (Чернівці, 13-16 вересня 2012 р.) – Чернівці: Книги-XXI, 2012. – С. 176–179.
 8. Новіцький Р. О. Alosa pontica pontica (Eichwald, 1838) Оселедець чорноморсько-азовський // Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ). – Д.: ТОВ «Новий друк», 2011. – С. 258.
 9. Новіцький Р. О. Percarina demidoffii Nordmann, 1840 Перкарина // Червона книга Дніпропетровської області. (Тваринний світ). – Д.: ТОВ «Новий друк», 2011. – С. 282.
 10. Новіцький Р. О. Sander volgensis (Gmelin, 1789) Берш // Червона книга Дніпропетровської області. (Тваринний світ). – Д.: ТОВ «Новий друк», 2011. – С. 281.
 11. Novitsky R. Alien species in Ukraine: base area development for wining Europe? // NATO advanced Research Workshop (ARW): Environmental and food security and safety in Southeast Europe and Ukraine. Abstracts. – Dnipropetrovsk, 16–19 May, 2011. – P. 91.
 12. Новіцький Р. О. Натуралізация чужорідних видів в Україні: освоєння плацдарму для захоплення Європи? // Теоретичні та практичні аспекти оології в сучасній зоології: мат-ли IV Міжнародної науково-практичної конференції (5–8 жовтня 2011 р., м. Київ — м. Канів). – Київ: Фітосоціоцентр, 2011. – С. 60–63.
 13. Малик М. Г., Сухаренко Е. В., Недзвецкий В. С., Новицкий Р. А. Характеристика степени токсичности поллютантов путем оценки состояния цитоскелета глиальных клеток // Теоретические и прикладные проблемы современной науки и образования: Мат-лы Междунар. научно-практ. конф. Ч. 1. – Курск, 2011. – С. 139–143.
 14. Novitsky R.A. Morho-ecological features of alien hydrobionts in the Dnieper reservoirs // Invasion of Alien Species in Holarctic. Borok-3: Book of abstracts of the III International Symposium. – Yaroslavl: Print-House Publ. Co. – 2010. – P. 74.
 15. Малік М. Г., Новіцький Р. О., Недзвецький В. С., Сухаренко О. В. Використання специфічного цитоскелетного білку у сучасних іхтіотоксикологічних дослідженнях // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: ZOOCENOSIS-2009: тези доповідей V Міжнарод. наук. конф. – Дн-ськ, 12–16 жовтня 2009 р. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – С. 114-116.
 16. Мороз К. О., Новіцький Р. О. Паразитологічний стан іхтіокомплексу водойм Днiпровсько-Орiльського природного заповiдника //Інноваційні агротехнології в умовах глобального потепління: Мат-ли тез Міжнар. науково-практ. конф. (4-6.06.2009 р.). – Мелітополь: ТДАТУ, 2009. – С. 282-283.
 17. Новіцький Р. О. Кадастрова характеристика іхтіофауни Дніпропетровщини у монографічній серії «Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область» // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: тези II Міжнародн. іхтіол. науково-практ. конф. – Севастополь. – 2009. – С. 115–118.
 18. Удовик О. Г., Новіцький Р. О. Особливості морфометричних характеристик риб-вселенців Дніпровського (Запорізького) водосховища // Тези доповідей конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009.— (Зоологічний кур’єр, № 3). — С. 56-57.
 19. Новіцький Р. О. Чужорідні (неаборигенні) види // В кн.: Екологічна енциклопедія: у 3-х т. /Редколегія: А. В. Толстоухов (голов. ред.) та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації», 2008. – Т. 3: О–Я. – С. 370.
 20. Недзвецкий В. С., Новицкий Р. А., Гассо В. Я., Сухаренко Е.В., Малик М. Г., Клименко Е.Ю. Использование цитоскелетных компонентов в качестве молекулярных маркеров токсического действия промышленных растворителей // Вестн. Рос. военно-медиц. академии. – 2008, № 3(23). Приложение 2. Часть 1. – С. 153.
 21. Булахов В. Л., Новіцький Р. О. До питання про сучасну систематику надкласу Pisces (Риби) //Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: тези I Міжнародн. іхтіол. науково-практ. конф. – Канів. – 2008. – С. 24–26.
 22. Gasso V., Novitsky R., Afanasyev S., Son M. Research priorities for freshwater biodiversity in Ukraine // Water for life: Research priorities for sustaining freshwater biodiversity. – EPBRS Meeting. Executive summary. Brdo (Slovenija), 16–18.01.2008. – Р. 78.
 23. Новицкий Р. А. Экспресс-анализ индивидуальной изменчивости и жизнестойкости рыб (морфологический подход) // Методи іхтіологічних досліджень: мат-ли І Всеукр. школи-семінару (Мелітополь, 20 – 22 вересня 2007 р.) / Бюл. іхтіол. спілки України. – 2007. – 1. – С. 37–41.
 24. Novitsky R. A., Khristov O. A. Invasion of alien animal species in Dniprovs’ke reservoir: urgent problem // Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптація: мат-лы 3-й междунар. конф. молодых ученых. – Одесса, 15–18 мая 2007 г. – С. 257.
 25. Слынько Ю. В., Новицкий Р. А., Дгебуадзе Ю. Ю. Масштабы и направленность инвазий чужеродных видов рыб в крупнейшие реки Европы // Зооценозис–2007: мат-лы 4-й Междунар. конф. – Д.: ДНУ, 2007 – С. 174–176.
 26. Новіцький Р. О., Христов О. О. Сучасний стан раціонального використання водних живих ресурсів у водоймищах степового Придніпров’я // Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування лівобережної України: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. Суми: СумДПУ, 2006. – С. 236–241.
 27. Новіцький Р. О. Види-аутакліматизанти у складі іхтіофауни Дніпровського (Запорізького) водосховища // Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Мат-ли III Міжнар. наукової конф. – Д.: ДНУ, 2005. – С. 84-85.
 28. Новицкий Р. А. Об инвазии черноморско-азовской морской фауны в Днепровское (Запорожское) водохранилище // Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация: мат-лы II-й Междунар. научн. конф. студентов, аспирантов и мол. ученых, посвящ. 140-летию ОдНУ им. И.И. Мечникова. Одеса, 2005. – С. 96.
 29. Новицкий Р. А. К вопросу об инвазии чужеродных видов в фауну днепровских водохранилищ // Чужеродные виды в Голарктике (Борок-2): тез. II Междунар. Симпозиума (Борок, 27 сентября – 1 октября 2005 года). – Борок, 2005. – С. 35–36.
 30. Новіцький Р. О. Про реалізацію біомоніторингових заходів та охорону іхтіофауни на Каховському водосховищі // Екологія. Людина. Суспільство: тези VI Міжнар. науково-практ. конф. К.: НТУУ КПІ, 14–16 травня 2003. – С. 139–141.
 31. Новицкий Р. А., Пикель М. М., Великожон Ю. Н. О кризисе хищных рыб в экосистеме Днепровского водохранилища // Проблемы природопользования, устойчивого развития и техногенной безопасности регионов: мат-лы 2-й Междунар. научно-практ. конф. – Днепропетровск, 1–3 октября 2003 г. – Д.: ИППЭ НАНУ, 2003. – С. 144–146.
 32. Булахов В. Л., Новіцький Р. О., Христов О. О. Іхтіологічні та рибогосподарські дослідження на Дніпровському водосховищі // Вісник ДНУ. Біологія, екологія. – Вип. 11. Том 2. – Д.: ДНУ, 2003. – С. 7-18 >PDF>>>
 33. Новицкий Р. А. Короткоцикловые рыбы в Днепровском водохранилище // Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах: мат-лы II Междунар. конф., Днепропетровск, 28–31 октября 2003 г. – Д.: ДНУ, 2003. – С. 65–66.
 34. Новицкий Р. А. Об инвазии чужеродных видов в водоемах Украины // Экологической науке — творчество молодых: тез. III региональной научно-практ. конф. – Гомель: ГГУ, 25 апреля 2003 р. – С. 60–61.
 35. Новицкий Р. А., Кочет В. Н., Христов О. А., Ущаповский И. П. Экзотические рыбы в водоемах Днепропетровской области // Рыбное хозяйство Украины. – 2002. – № 3–4. – С. 16. >PDF>>>