Пахомов Олександр Євгенійович

pahomov.jpg

Пахомов Олександр Євгенійович (1952 р.н.)

a.pakhomov@i.ua

У 1975 році достроково закінчив вечірнє відділення біологічного факультету Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Біологія» (кваліфікація біолог, викладач біології та хімії).

З 1972 по 1974 рік працює лаборантом, старшим лаборантом біологічного факультету ДГУ.

Кандидат біологічних наук з 1987 року. Дисертацію на тему «Почвенно-экологическая роль роющей деятельности млекопитающих в лесных биогеоценозах степной зоны УССР» захистив у 1987 році  у спецiалiзованiй вченій радi Д 08.051.04 Дніпропетровського державного університету за спеціальністю 03.00.16 — екологія, 03.00.08 – зоологія, диплом БЛ № 019016.

Вчене звання доцента кафедри зоології Дніпропетровського державного університету присвоєно у 1989 роцi, атестат ДЦ № 018859.

Доктор біологічних наук з 1999 року. Дисертацiю на тему «Биогеоценотическая роль млекопитающих в почвообразовательных процессах степных лесов Украины» захистив у 1999 році у спецiалiзованiй вченій радi Д 08.051.04 Дніпропетровського державного університету за спеціальністю 03.00.16 — екологія, диплом ДД № 000741.

Звання професора кафедри зоології та екології отримав у 2000 році, диплом ПР № 000539.

Стаж педагогiчної роботи у закладах вищої освiти складає 46 років. Викладає такі дисципліни, як «Роль тварин в біогеоценозах», «Методологія наукових досліджень в екології», «Функціональна зоологія», «Оцінка стану екосистем та їх компонентів» та інші.

Співавтор 4-х підручників з грифом МОН України, за загальною редакцією О.Є.Пахомова розроблено базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів «Екологія» (Харків, 2014. 666 с.). Автор і співавтор більш як 35 навчально-методичних видань.

 

Основнi етапи науково-педагогiчної дiяльностi:

09.1974 р. – завідувач лабораторії (за сумісництвом викладач -погодинник)

06.1986 р.  – асистент кафедри зоології Дніпропетровського державного університету;

06.1987 р. – старший викладач кафедри зоології Дніпропетровського державного університету;

05.1988 р. – доцент кафедри зоології та екології Дніпропетровського державного університету;

07.1999 р. – професор кафедри зоології та екології Дніпропетровського державного університету;

09.1999 р. – завідувач кафедри зоології та екології Дніпропетровського державного університету;

09.1999 р. – декан біолого-екологічного факультету Дніпропетровського державного університету;

03.2005 р. – професор кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету;

09.2009 р. – декан факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету;

09.2014 р. — завідувач кафедри зоології та екології по теперішній час

 

О.Є.Пахомов веде підготовку фахівців вищої кваліфікації. Під його керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій, науковий консультант захищених 4-х докторських дисертацій. В наступний час ще готується до захисту 3 кандидатські і 2 докторські дисертаційні роботи.

О.Є. Пахомов був обраний заступником голови, а з 2011 по 2016 роки — голова президії  Науково-методичної ради з біології (040102) МОН України. Член секції Наукової ради МОН України за фаховим напрямом біологія, біотехнологія, харчування (2013-2015 рр.) та з 2019 року по теперішній час «Біологія, біотехнологія та медицина». Понад 10 років (з 1999 року) працював у ВАК України (за сумлінну роботу з виконання наукової експертизи та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації нагороджений Подякою голови ВАК України). Із 2001 р. – член, а з 2007 р. – заступник голови, а з 2015 року по теперішній час голова спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». 19 червня 2015 року проф. Пахомов О.Є. затверджений членом спеціалізованої секції біології Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

Голова редакційної колегії наукових журналів «Biosystems Diversity», «Regulatory Mechanisms in Biosystems», які входять в базу багатьох наукометричних видань, в тому числі Web of Science, а «Biosystems Diversity» і в Scopus. Голова оргкомітету 10-ти традиційних Міжнародних наукових конференцій із функціональної зоології «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах», проведених на базі ДНУ.

Автор 19 наукових монографій, присвячених проблемам екології та зоології.

Загальна кількість друкованих наукових праць – понад 600, в тому числі публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus – 17,  Web of Science – 17. Індекс Гірша у базі гул академії – 19, за базою Web of Science – 6 та базою Scopus – 5.

 

https://orcid.org/0000-0002-5192-6140

Web of Science ResearcherID B-3675-2016

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193436576

https://scholar.google.ru/citations?user=0Yp6K_sAAAAJ&hl=ru

 

З 1984 по теперішній час під керівництвом Пахомова О.Є. всі науково-дослідні теми постійно  брали участь у конкурсі Міносвіти та науки України, визнавались переможцями і отримували державне фінансування. У 2004 р. О.Є. Пахомов очолив колектив із розробки «Програми охорони навколишнього середовища в Дніпропетровській області у 2006–2015 рр.», затвердженої Дніпропетровською обласною радою. Під керівництвом О.Є. Пахомова підготовлено понад 40 проектів, якими розширено екологічну мережу Дніпропетровської області (виконувалися госпдоговірні теми за замовленням Дніпропетровської обласної ради) завдяки чому площа природно-заповідного фонду Дніпропетровської області збільшилася на 48 тис. га (у 2,7 раза).

О.Є. Пахомов – один із співорганізаторів нового наукового напрямку «Структурно-функціональна зоологія».

О.Є.Пахомов є автором трьох патентів України на корисну модель.

За плідну науково-педагогічну та виховну діяльність О.Є. Пахомова неодноразово нагороджували грамотами та відзнаками МОН України. У 2004 р. нагороджений почесним знаком МОН «Відмінник освіти України», у 2009 р. отримав почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» та нагороджений в 2018 році нагрудним знаком МОН України  «За наукові та освітні досягнення».

За видатні досягнення в науково-педагогічний діяльності Вченою радою ДНУ у 2018 році Пахомову О.Є. присвоєно почесне звання «Заслужений професор Дніпровського університету».

 

 

 

Серія монографій під науковою редакцією О.Є. Пахомова
“Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область”
 1. Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ссавці (Mammalia). – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2006. – 356 c. >PDF>>>
 2. Булахов В. Л., Гассо В. Я., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Земноводні та плазуни (Amphibia et Reptilia). – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2007. – 420 c. >PDF>>>
 3. Голобородько К. К., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea). – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2007. – 304 c. >PDF>>>
 4. Жуков О. В., Пахомов О. Є., Кунах О. М. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Дощові черв’яки (Lumbricidae). – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2007. – 371 с. >PDF>>>
 5. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces) / В. Л. Булахов, Р. О. Новіцький, О. Є. Пахомов, О. О. Христов. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. – 304 с. >PDF>>>
 6. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи: Негоробцеподібні (Aves: Non-Passeriformes) / В. Л. Булахов, А. А. Губкін, О. Л. Пономаренко, О. Є. Пахомов. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. – 624 с. >PDF>>>
 7. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei) / О. В. Прокопенко, О. М. Кунах, О. В. Жуков, О. Є. Пахомов. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2010. – 340 с. >PDF>>>
 8. Голобородько К. К., Плющ І. Г. Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Ч. 1. (Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombicoidea, Noctuoidea). – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2010. – 296 с.>PDF>>>
 9. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Ч. 2 (Lepidoptera: Noctuoidea) / З. Ф. Ключко, К. К. Голобородько, О. Є. Пахомов, В. О. Афанасьєва. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2011. – 508 с.>PDF>>>
Монографії, присвячені дослідженню екології тварин у природних екосистемах
 1. Пахомов О. Є., Кунах О. М. Функціональне різноманіття ґрунтової мезофауни заплавних степових лісів в умовах штучного забруднення середовища. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2005. – 326 с.>PDF>>>
 2. Пахомов О. Є., Горбань В. В., Воронова Н. В. Еколого-біологічні особливості існування Aedes vexans (Diptera, Culicidae) в умовах заплавних дібров степового Придніпров’я. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2005. – 255 с.>PDF>>>
 3. Пахомов А. Е. Биогеоценотическая роль млекопитающих в почвообразовательных процессах степных лесов Украины. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998. – Кн. 1. – 232 с.>PDF>>>
 4. Пахомов А. Е. Биогеоценотическая роль млекопитающих в почвообразовательных процессах степных лесов Украины. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1998. – Кн. 2. – 228 с.>PDF>>>
Підручники та навчальні посібники
 1. Бобильов Ю. П., Бригадиренко В. В., Булахов В. Л., Гайченко В. А., Гассо В. Я., Дідух Я. П., Івашов А. В., Кучерявий В. П., Мальований М. С., Мицик Л. П., Пахомов О. Є., Царик Й. В., Шабанов Д. А. Екологія. – Харків: Фоліо, 2014. – 672 с. >PDF>>>
 2. Огінова І. О., Пахомов О. Є. Теорія еволюції (системний розвиток життя на Землі). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2011. – 540 с. >PDF>>>
 3. Булахов В. Л., Пахомов О. Є. Функціональна зоологія. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2010. – 392 с. >PDF>>>
 4. Севериновська О. В., Пахомов О. Є., Рибальченко В. К. Етологія (основи поведінки тварин). – Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ. – 2010. – 290 с. >PDF>>>
 5. Пахомов О. Є., Рева О. А.,Слинько В. О. Методичні вказівки з педагогічної практики для студентів факультету біології, екології та медицини. – Дніпропетровськ:Оксамит-текс, 2012. – 112 с.
 6. Пахомов О. Є., Дідур О. О., Кульбачко Ю. Л., Лоза І. М. Екохімічні аспекти існування безхребетних тварин у ґрунті: методи вивчення: навч. посіб. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2010. – 176 с. >PDF>>>
 7. Кунах О. М., Жуков О. В., Пахомов О. Є. Морфологія дощових черв’яків (Lumbricidae) – Д.: ФОП Дрига Т. В., 2010. – 52 с.
 8. Булахов В. Л., Новіцький Р. О., Гассо В. Я., Пахомов О. Є. Зоологія хордових. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2009. – 108 с.>PDF>>>
 9. Пахомов О. Є., Чаплигіна А. Б. Посібник для самостійної роботи студентів із зоології хребетних. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 176 с.
 10. Кунах О. М., Пахомов О. Є. Основи екології людини. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 128 с.
 11. Пахомов О. Є., Булахов В. Л., Рева О. А., Гассо В. Я. Глосарій до спецкурсу “Зоогеографія”: термінологічний словник. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2008. – 24 с.
 12. Пахомов О. Є., Гассо В. Я., Булахов В. Л., Бобильов Ю. П., Рева О. А. та ін. Посібник до навчання польової практики із зоології: навч.-метод. посібник – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2007. – 112 с.
 13. Пахомов О. Є., Булахов В. Л., Рева О. А., Гассо В. Я. Основні біологічні терміни, поняття та закони. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – 52 с.
 14. Пахомов О. Є., Кульбачко Ю. Л. Виготовлення зоологічних наочних посібників та наукових колекцій. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – 312 с. >PDF>>>
 15. Пахомов О. Є., Крашевські В. І. Методи обліку грунтових найпростіших (Protozoa). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 44 с.
 16. Пахомов О. Є., Кирієнко С. М. Використання тваринного населення для відновлення стійкості порушених територій. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 20 с.
 17. Булахов В. Л., Пахомов О. Є., Рева О. А., Шульман М. В. Утримання земноводних, плазунів і ссавців у живих куточках. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 54 с.
 18. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 1. Охорона біологічного різноманіття. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 438 с.
 19. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 2. Охорона водних екосистем. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 255 с.
 20. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 3. Створення екологічної мережі. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 379 с.
 21. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Законодавство України у галузі охорони навколишнього природного середовища. Ч. 4. Поводження з відходами. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – 266 с.
 22. Пахомов О. Є., Кульбачко Ю. Л. Знаряддя для навчально-дослідного та промислового лову риби. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 35 с.
 23. Пахомов О. Є., Кульбачко Ю. Л. Визначення складу тварин за їх слідами у виробничій та науковій практиці. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 50 с.
 24. Бригадиренко В. В., Пахомов О. Є., Пилипенко О. Ф. Методика виконання випускних, курсових та дипломних робіт. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – 31 с.
 25. Булахов В. Л., Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В., Гассо В. Я. Кафедра зоології та екології: минуле та сьогодення (до 85-річчя з дня заснування ДНУ). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – 32 с.
 26. Булахов В. Л., Пахомов О. Є., Рева О. А., Бобильов Ю. П., Гассо В. Я., Пономаренко О. Л., Новіцький Р. О., Кирієнко С. М., Замєсова Т. А. Будова амніот. Рептилії. Птахи. Ссавці. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – 148 с.
 27. Губкін А. А., Булахов В. Л., Пахомов О. Є., Бобильов Ю. П., Мясоєдова О. М., Рева О. А., Гассо В. Я., Пономаренко О. Л. Лабораторний практикум з курсу «Зоологія хребетних». Ч. 1: Нижчі хордові, безщелепні риби, земноводні. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1996. – 108 с.
 28. Пилипенко О. Ф., Губкін А. А., Булахов В. Л., Барсов В. О., Бобильов Ю. П., Пахомов О. Є., Рева О. А., Мясоєдова О. М., Гассо В. Я., Кісенко Т. І., Кульбачко Ю. Л., Жуков О. В., Міхєєв О. В., Пономаренко О. Л. Російсько-український зоологічний словник. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1995. – 153 с.
 29. Пасічний Г. В., Булава Л. М., Горб А. С., Гриценко Н. В., Додатко Е. Л., Дук Н. М., Душин Б. В., Зеленська Л. І., Кримцов А. О., Масюк М. Т., Мікулінський І. Б., Мирошник Н. В., Пасічний В. Г., Пахомов О. Є., Шматков Г. Г. Фізична та економічна географія Дніпропетровської області. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1992. – 188 с.
 30. Бобылев Ю. П., Пахомов А. Е. Рациональное природопользование и охрана природы. – Днепропетровск: ДГУ, 1989. – 57 с.
 31. Булахов В. Л., Губкин А. А., Мясоедова О. М., Тарасенко С. Н., Губкин А. А., Пахомов А. Е. Изучение трофики и трофических связей позвоночных животных. – Днепропетровск: ДГУ, 1988. – 68 с.
Основні наукові статті
 1. Замєсова Т. А., Пахомов О. Є. Тварини-ґрунториї як складова ланка самоочищення ґрунтів // Біологія та екологія ґрунтів. – Мат. I всеукр. конф. – Львів, 2015. – С. 32.>PDF>>>
 2. Пахомов О. Є., Кобеза П. А. Нематодози дикого кабана Sus scrofa на території Дніпропетровської області // Біологія та екологія ґрунтів. – Мат. I всеукр. конф. – Львів, 2015. – С. 66-67.>PDF>>>
 3. Кульбачко Ю. Л., Штірц А. Д., Дідур О. О. Пахомов О. Є. Орибатидні кліщі як індикатор біотичної активності штучних едафотопів ділянок лісової рекультивації Західного донбасу // Біологія та екологія ґрунтів. – Мат. I всеукр. конф. – Львів, 2015. – С. 48.>PDF>>>
 4. Крючкова А. І., Кульбачко Ю. Л., Пахомов О. Є. Алелопатичні властивості ґрунтів і трофометаболічна діяльність представників родини Lumbricidae в умовах про мислового міста // Біологія та екологія ґрунтів. – Мат. I всеукр. конф. – Львів, 2015. – С. 46-47.>PDF>>>
 5. Василюк О. М., Пахомов О. Є. Вплив важких металів на гомеостаз рослин
  в умовах підвищеного антропогенного навантаження на фоні рийної функції ссавців // Біологія та екологія ґрунтів. – Мат. I всеукр. конф. – Львів, 2015. – С. 12-13.>PDF>>>
 6. Пахомов О. Є., Решетняк Д. Є. Мікрофлора кишечнику Harpalus Rufipes як індикатор зараженості ґрунтів патогенними мікроорганізмами // Біологія та екологія ґрунтів. – Мат. I всеукр. конф. – Львів, 2015. – С. 64-65.>PDF>>>
 7. Назімов С. С., Пахомов О. Є. Екологічні особливості поширення Opatrum sabulosum (L.) на території степового Придніпров’я // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – Т. 2. – С. 98–101.>PDF>>>
 8. Голобородько К. К., Пахомов О. Є. Аналіз охорони лускокрилих (Lepidoptera) у сучасних об’єктах природно-заповідного фонду Дніпропетровської області // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – Т. 2. – С. 36–39.>PDF>>>
 9. Василюк О. М., Пахомов О. Є. Вплив іонів свинцю на активність аспартатамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах рийної функції Mammalia // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – Т. 2. – С. 86–89.>PDF>>>
 10. Крючкова А., Дидур О. А., Кульбачко Ю. Л., Пахомов О. Є. Анализ аллелопатической активности лиственного опада, почвы и копролитов в парках г. Днепропетровск // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – Т. 2. – С. 86–89.>PDF>>>
 11. Пахомов О. Є., Василюк О. М. Вплив антропогенних факторів на активність трансфераз на фоні середовищетвірної функції ссавців // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 2. – С. 64–70.
 12. Кульбачко Ю. Л., Пахомов А. Е., Дидур О. А. Изменчивость биомассы дождевых червей (Lumbricidae) как отклик биоты на различные экологические условия в модельных экспериментах // Доповіді НАН України. – 2011. – № 6. – С. 40–42.
 13. Yuriy Kul’bachko, Iryna Loza, Olexandr Pakhomov and Oleg Didur. The zooecological remediation of technogen faulted soil in the industrial region of the Ukraine Steppe zone // Sustainable Agricultural Development: recent approaches in resources management and environmentally-balanced production enhancement / M. Behnassi, Ed.; A. S. Shahid, Ed.; J. D’Silva, Ed. – Dordrecht, Heidelberg, London, New York: Springer, 2011. – Chapter 7. – Р. 115–123.
 14. Комаров А. С., Пахомов А. Е. Трофические предпочтения Calathus melanocephalus (Coleoptera, Carabidae) в биогеоценозах южной лесостепи Полтавской области // Proceedings of the Azerbaijan Society of Zoologists. – Baki: Elm, 2011. – Vol. 3. – P. 398–412.
 15. Мороз Е. О., Бригадиренко В. В., Пахомов А. Е. Формирование фауны напочвенных беспозвоночных песчаной террасы р. Орель в условиях пирогенной сукцессии // Proceedings of the Azerbaijan Society of Zoologists. – Baki: Elm, 2011. – Vol. 3. – P. 423–435.>PDF>>>
 16. Пахомов О. Є., Гассо В. Я., Голобородько К. К., Поляков М. В., Грицан Ю. І., Булахов В. Л., Бригадиренко В. В., Ключко З. Ф., Межжерін С. В., Новіцький Р. О., Писанець Є. М., Плющ І. Г., Пономаренко О. Л., Пучков О. В., Радченко В. Г. Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ. – Дніпропетровськ: Новий Друк, 2011. – 488 с. >PDF>>>
 17. Пахомов А. Е., Коновалова Т. М., Жуков А. В. ГИС-подход для оценки изменчивости электропроводнсти почвы под влиянием педотурбационной активности слепыша (Spalax microphthalmus) // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2010. – Вип. 18, т. 1. – С. 58–66.
 18. Кульбачко Ю. Л., Дидур О. А., Пахомов А. Е. Выведение и перераспределение микроэлементов в органах наземных брюхоногих моллюсков // Науковий вісник Ужгородського університету. Біологія. – 2010. – Вип. 28. – С. 11–14.
 19. Kirienko Svetlana, Didur Oleg, Loza Iryna, Pakhomov Olexandr. Influence of phytophagous mammals environment-forming activity on the soil invertase fermentative activity in conditions of mining impact region // Journal of Agricultural sciences. – Debrecen, 2010. – N 38. – P. 127–130.
 20. Pakhomov Olexandr, Kul’bachko Yuriy, Didur Oleg, Loza Iryna. The zooecological remediation of technogen faulted soil in industrial region of Ukraine steppe zone // Journal of Agricultural sciences. – Debrecen, 2010. – N 38. – P. 111–115.
 21. Pakhomov Olexandr, Didur Oleg, Loza Iryna. Influence of mammal fossorial activity on bearing-out some chemical elements on up of soil cover // Journal of Agricultural sciences. – Debrecen, 2010. – N 38. – P. 117–120.
 22. Pakhomov O., Kulbachko Y., Didur O., Loza I. Mining dump rehabilitation: the potential role of bigeminate-legged milipeds (Diplopoda) and artificial mixed-soil habitats Optimization of Disaster Forecasting and Prevention Measures in the Context of Human and Social Dynamics / I. Apostol et al. (Eds.) // NATO Science for Peace and Security Series. – Amsterdam, Berlin, Tokyo, Washington (DC): IOS Press, 2009. – Р. 163–171.
 23. Посреднікова А. В., Пахомов О. Є., Кульбачко Ю. Л. Формування угруповань ґрунтових водоростей та ґрунтової мезофауни на ділянках лісової рекультивації м. Жовті Води // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, Т. 1. – С. 172–177.>PDF>>>
 24. Кавун М. Є., Савчук В. С., Опанасенко В. Ф., Пахомов О. Є. Історія виникнення ботанічного саду Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара // Інтродукція рослин. – 2009. – № 2. – С. 114–121.
 25. Прокопенко Е. В., Пахомов А. Е., Кунах О. Н., Жуков А. В. Экологическая структура сообщества пауков (Aranei) байрака Войсковой // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2009. – Вип. 17, Т. 1. – С. 183–192.>PDF>>>
 26. Кульбачко Ю. Л., Пахомов А. Е., Дидур О. А. Особенности эмиссии углекислого газа на различных вариантах искусственных почво-смесей в лабораторных условиях при участии дождевых червей (Lumbricidae) // Известия НАН Азербайджана. Биологические науки. – 2009. – Т. 64, № 3–4. – С. 170–176.
 27. Пахомов А. Е., Кульбачко Ю. Л., Дидур О. А. Аспекты синергетического взаимодействия искусственных почвосмесей и населяющих их почвенных сапрофагов // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 455: Біологія. – С. 100–106.
 28. Комаров О. С., Бригадиренко В. В., Пахомов О. Є. Застосування типології природних лісів О. Л. Бельгарда при проведенні зооекологічних досліджень в умовах Полтавської області // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Екологія. Біологічні науки. – Вип. 5 (63). – Полтава, 2008. – С. 42–53.>PDF>>>
 29. В. А. Слинько, В. В. Бригадиренко, О. Е. Пахомов Морфологическая изменчивость Вembidion varium (Carabidae, Coleoptera) в условиях антропогенного воздействия // Известия НАН Азербайджана (биологические науки). — 2008. — Т.64, № 5-6. — С. 200-206. >PDF>>>
 30. Пахомов О. Є., Опанасенко В. Ф., Кабар А. М., Русецька Л. Л. Підсумки інтродукції деревно-чагарникових рослин в арборетумі ботанічного саду Дніпропетровського університету // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 131–136.>PDF>>>
 31. Пахомов О. Є., Похиленко А. П., Фали Л. І., Гірна А. Я. Різноманіття угруповань наґрунтових безхребетних лісових екосистем Присамар’я Дніпровського // Науковий вісник Ужгородського університету. Біологія. – Вип. 24. – 2008. – С. 40–47.
 32. Пахомов О. Є., Кульбачко Ю. Л., Дідур О. О. Модель взаємодії штучних ґрунтових сумішей рекультивованих територій і ґрунтових сапрофагів (Diplopoda) // Доповіді національної академії наук України. – 2008. – Вип. 9. – С. 150–155.
 33. Пахомов О. Є. Аспекти гомеостатичної ролі середовищеперетворюючої діяльності тварин в екосистемах // Науковий вісник Ужгородського університету. Біологія. – 2007. – Вип. 20. – С. 45–51.
 34. Комаров О. С., Пахомов О. Є. Особливості розподілу мурах у герпетобії короткозаплавних лісів Полтавської області // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Вип. 343. Біологія. – С. 311–319.
 35. Пахомов А. Е., Грачева Л. В. Влияние роющей деятельности крота (Talpa europaea) на почвенную микрофлору при загрязнении почвы кадмием // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2006. – Вип. 14, т. 1. – № 3/1. – С. 144–148.>PDF>>>
 36. Булахов В. Л., Гассо В. Я., Пахомов А. Е., Рева А. А. Современное состояние гетеротрофов зооценозного компонента окружающей среды в зависимости от уровня техногенного загрязнения // Моніторинг навколишнього середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення. – Коктебель: Екологія, наука, техніка, 2006. – С. 130–139.
 37. Пахомов О. Є., Рева А. А. Влияние роющей деятельности грызунов на формирование ферментативной активности почв в степных лесах Украины // Экология и биология почв. — 2005. — с.404-405.>PDF>>>
 38. Голобородько К. К., Пахомов О. Є. Вплив морфологічних характеристик імаго (Lepidoptera, Lycaenidae) на процес живлення в умовах зональних степових біогеоценозів України // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2005. – Вип. 13, т. 1. – С. 27–31.>PDF>>>
 39. Пахомов О. Є., Михєєв О. В. Закономірності антропогенної динаміки зооценозів степової зони України // Вісник Криворізького техногенного університету. – Кривий Ріг, 2005. – Вип. 10. – С. 236–240.
 40. Пахомов О. Є., Горбань В. В., Воронова Н. В. Еколого-біологічні особливості існування Aedes vexans (Diptera, Culicidae) в умовах заплавних дібров степового Придніпров’я // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2005. – Вип. 13, т. 2. – № 3/2. – С. 231–233.
 41. Пахомов О. Є., Бригадиренко В. В. Концепція системи заходів з охорони навколишнього природного середовища Дніпропетровської області на 2005–2015 роки // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2005. – Вип. 13, т. 1. – № 3/1. – С. 213–225.>PDF>>>
 42. Voronova N. V., Pakhomov A. Ye., Gorban V. V. Biotopes of Aedes vexans Development in the long flood-plain forest of the Dnipro River // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2005. – Вип. 13, т. 2. – № 3/2. – С. 226–230.
 43. Пахомов А. Е. Роющая деятельность мышевидных грызунов как зоогенный фактор формирования биоразнообразия растительных сообществ в байрачных дубравах степной зоны Украины // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Вип. 8. – С. 135–142.
 44. Голобородько К. К., Пахомов О. Є. Біорізноманіття та еколого-фауністичний огляд синявців (Lepidoptera, Lycaenidae) Дніпропетровської області // Екологія та ноосферологія. – 2005. – Вип. 16, № 1-2, – С. 68-73.>PDF>>>
 45. Пахомов О. Є., Кунах О. М. Дощові черв’яки в умовах експериментального забруднення ґрунту нікелем та свинцем в присутності пшениці // Вісник Запорізького університету. – 2004. – № 2. – С. 192–197.
 46. Пахомов О. Є., Кірієнко С. М. Вплив екскреторної діяльності ссавців на ферментативну активність ґрунту та накопичення гумусу на відвалах гірничорудної промисловості Криворіжжя // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. – 2004. – Вип. 223. – С. 191–197.
 47. Пахомов О. Є., Ляшенко В. П. Модуляція рухової і дослідницької діяльності щурів за умов зооконфліктної ситуації і застосування ніфедипіну чи празозіну // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. – 2004. – Вип. 223. – С.10–19.
 48. Пахомов О. Є., Пилипко О. М. Зміна вмісту гумінових кислот під впливом розкладу екскрецій Alces alces (Mammalia) // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. – 2004. – Вип. 223. – С. 20–36.
 49. Голобородько К. К., Пахомов О. Є. Місце Синявців (Lycaenidae) в структурі ентомофауни зональних степових екосистем України, на прикладі індивідуальних консорцій Salvia nutans L. // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. – 2004. – Вип. 223. – С. 272–281.
 50. Булахов В. Л., Пахомов А. Е., Рева А. А. Значение лося в степных лесах и сочетание интересов охотничьего и лесного хазяйств // Вестник охотоведения. – 2004. – С. 14–20.
 51. Воронова Н. В., Пахомов О. Є., Горбань В. В. Біотопи розвитку Aedes vexans (Meigen, 1830) у заплавних дібровах річки Дніпро // Природничий альманах. Біологічні науки. – Херсон: ХДУ, 2004. – Вип. 5. – С. 19–25.
 52. Пахомов А. Е. Формирование почвенной мезофауны под воздействием роющих млекопитающих в байрачных дубравах Присамарья // Вестник зоологии. – 2003. – № 37 (1). – С. 41–48.>PDF>>>
 53. Пахомов А. Е., Замесова Т. А., Грачева Л. В. Экскреторная деятельность косули (Capreolus capreolus L.) в условиях загрязнения никелем лесных почв в степи // Екологія та ноосферологія. – 2002. – Т. 12, № 3–4. – С. 47–53. >PDF>>>
 54. Пахомов А. Е., Грицан Ю. И., Курочкина О. Г. Влияние роющей деятельности Sus scrofa L. на изменение температурного режима почв Карадагского заповедника // Екологія та ноосферологія. – 2003. – Т. 13, № 1–2. – С. 99–103. >PDF>>>
 55. Пахомов А. Е. Влияние копролитов люмбрицид (Oligochaeta, Lumbricidae) на микробиологическую активность в условиях загрязнения почв поллютантами в лесных биогеоценозах степной зоною // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2003. – Вип. 11, т. 1. – С. 116–120.>PDF>>>
 56. Булахов В. Л., Емельянов И. Г., Пахомов А. Е. Биоразнообразие как функциональная основа экосистем // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2003. – Вип. 11, т. 1. – С. 3–8.>PDF>>>
 57. Пахомов А. Е. Механический тип воздействия крота на эдафотоп – как фактор изменения фиторазнообразия в пойменных степных лесах Присамарья Днепровского // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2003. – Вип. 11, т. 2. – С. 137–140.>PDF>>>
 58. Кириенко С. М., Пахомов А. Е. Функциональная роль млекопитающих в восстановлении биологической активности почв Криворожского железорудного бассейна // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 187–194.
 59. Пахомов О. Є., Воронова Н. В., Горбань В. В. Фізіологічний вік та плодючість кровосисних комарів Aedes vexans Meigen, 1830 // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ, 2003. – Вип. 3. – С. 145–152.
 60. Пахомов А. Е., Булахов В. Л., Рева А. А. Роль экскреторного опада млекопитающих в образовании азота, фосфора и калия в почвах степных лесов Украины // Агрохімія і ґрунтознавство. – Харків, 2002. – Т. 3. – С. 112–113.
 61. Пахомов О. Є., Жук В. Л. Про вплив середовищеутворювальної діяльності Talpa еuropaea на оптимізацію радіаційної обстановки в ґрунтах лісових екосистем степової зони України // Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. Біологічні науки. – 2002. – № 2. – С. 137–143.
 62. Pakhomov A. Y., Bulakhov V. L., Reva A. A.Description of the air and soil contamination level by means of higher zootestors (Vertebrata) in the industrial regoins // Field Screening Europe 2001. – 2002. – С. 331–335.>PDF>>>
 63. Пахомов А. Е. Методологические предпосылки аграрной экологии и проявление средопреобразующих функций млекопитающих в экосистемах и их использование // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 73–76.
 64. Пахомов О. Є., Кирієнко С. М. Вплив риючої діяльності мікромаммалій як фактора, що впливає на процеси ремідіації ґрунтів // Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. Біологічні науки. – 2001. – № 2. – С. 153–156.
 65. Пахомов О.Є., Грачова Л.В. Вплив риючої та екскреторної діяльності ссавців на активність ферментів переамінування в листі Glechoma hederacea L. при різному ступені забруднення едафотопу важкими металами // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. – 2001. – Вип. 126. – С. 84–96.
 66. Пахомов А. Е., Байбуз О. Н., Мисюра А. Н. Сравнительная характеристика содержания микроэлементов в организме различных видов дождевых червей с урбанизированной территории и использование этих показателей для биоиндикационного картографирования городской среды г. Днепродзержинска // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2001. – Вип. 9, т. 1. – C. 97–101.>PDF>>>
 67. Пахомов А. Е., Жук В. Л. Функциональная роль млекопитающих в изменении β-радиоактивности почв аренных лесных биогеоценозов степных лесов Украины // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В. В. Вернадського. – 2001. – Т. 14 (53), № 2. – С. 63–66.
 68. Пахомов А. Е., Смирнов Ю. Б., Байбуз О. Н. Зооэкологическая и геохимическая характеристика почвенной мезофауны искусственных белоакациевых насаждений приводораздельно-балочного ландшафта Присамарья // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2000. – Вип. 7. – С. 3–7.>PDF>>>
 69. Пахомов А. Е., Замесова Т. А. Протеолитическая активность почв как показатель гомеостаза эдафотопа при роющей деятельности млекопитающих в степных лесах в условиях антропогенного загрязнения // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2000. – Вип. 7. – С. 55–57.>PDF>>>
 70. Пахомов А. Е., Коцюбинская Н. П., Грачева Л. В. Оценка средопреобразующей деятельности млекопитающих по функциональным параметрам растений в условиях антропогенного загрязнения пойменных лесов степной зоны Украины // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. – Вип. 4. – С. 116–123. >PDF>>>
 71. Пахомов А. Е. Норные и поверхностные типы роющей деятельности млекопитающих в степных лесах // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. – Вип. 4. – С. 87–93. >PDF>>>
 72. Булахов В. Л., Пахомов О. Є., Рева О. А. Необхідність інноваційної політики в державному регулюванні та організації заповідно-охоронних територій в умовах ринкових відносин та сучасного екологічного стану // Вісник східно-українського державного університету. – Луганськ: Вид-во СУДУ, 2000. – № 4 (26), ч. 1. – С. 261–264.
 73. Пахомов А. Е. Средообразующая функция млекопитающих как естественная агротехнология в природных экосистемах и их использование // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2000. – Вип. 8, т. 1. – С. 3–8.>PDF>>>
 74. Булахов В. Л., Пахомов А. Е., Лукацкая Е. А., Грачева Л. В., Жук В. Л., Мартинюк А. С. Средообразующая деятельность млекопитающих как биологический механизм образования защитных функций лесных экосистем в условиях степи и при техногенном прессинге // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2000. – Вип. 8, т. 2. – С. 111–115.>PDF>>>
 75. Пахомов О. Є. Біогеоценотична роль ссавців у грунтоутворних процесах степових лісів України: Автореф. дис. доктора біолог. наук. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – 40 с.
 76. Пахомов А. Е. Классификация средообразующей деятельности млекопитающих в почвообразовательном процессе степных лесов // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1999. – Вип. 3. – С. 91–100. >PDF>>>
 77. Пахомов А. Е., Курочкина О. Г. Биогеоценотическая роль кабана (Sus scrofaL.) в условиях Карадагского заповедника // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 1999. – Вип. 6. – С. 201–207.
 78. Михеев А. В., Пахомов А. Е. Средообразующий эффект экскреторной деятельности млекопитающих и экологическая устойчивость эдафотопа // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 1999. – Вип. 6. – С. 208–213.
 79. Пахомов А. Е. Средообразующая деятельность млекопитающих как биотический фактор в системе оптимизации радиационного загрязнения эдафотопа // Екологія та ноосферологія. – 1999. – Т. 6, № 1–2. – С. 137–143.
 80. Пахомов А. Е. Слепыш (Spalax microphtalmis, Rodentia) как экологический фактор в становлении эдафотопа байрачных дубрав степной Украины // Екологія та ноосферологія. – 1998. – Т. 4, № 1–2. – С. 173–183.
 81. Булахов В. Л., Пахомов А. Е., Буза Л. И. Метаболический опад млекопитающих как системный фактор регуляции круговорота веществ и почвообитания в степных лесах // Регуляция в живых системах. – Днепропетровск: ДГУ, 1998. – С. 19–25.
 82. Пахомов А. Е. Значение почвороев–корнегрызов в почвообразовательных процессах степных лесов // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – Вип. 2. – С. 156–164.
 83. Булахов В. Л., Пахомов А. Е. Экскреторная деятельность млекопитающих как фактор в образовании экологической устойчивости эдафотопа // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1998. – Вип. 2. – С. 165–169.
 84. Булахов В. Л., Пахомов А. Е. Роль экскреторной деятельности млекопитающих в развитии микрофлоры почв пойменных дубрав Присамарья // Вопросы степного лесоведения. – Днепропетровск: ДГУ, 1997. – Вып. 1. – С. 126–134.
 85. Пахомов А. Е. Крот (Talpa europae L., Insectivora) как зоогенный фактор, влияющий на формирование температуры почвы долинных лесов степной Украины // Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель. – Днепропетровск: ДГУ, 1997. – Вып. 1. – С. 135–140.
 86. Булахов В. Л., Губкин А. А., Пахомов А. Е., Бобылев Ю. П., Рева А. А., Гассо В. Я., Михеев А. В., Пономаренко А. Л., Компаниец А. Г. Функциональная роль высших гетеротрофов в выработке экологической устойчивости лесных биогеоценозов в условиях антропогенного пресса в степной зоне Украины // Вестник Днепропетровского университета. Биология, экология. – Днепропетровск: ДГУ, 1997. – Вып. 3. – С. 113–119.
 87. Булахов В. Л., Компаниец А. Г., Пахомов А. Е. Экскреторная деятельность в колониальных поселениях цапель как экологический фактор трансформационных процессов в заповедных байрачных дубравах // Вопросы степного лесоведения и научные основы лесной рекультивации земель. – Днепропетровск: ДГУ, 1996. – С. 126–131.
 88. Булахов В. Л., Бобылев Ю. П., Гассо В. Я., Губкин А. А., Пахомов А. Е., Рева А. А., Тарасенко С. Н. Структурно-функциональная организация наземных позвоночных долин малых рек степного Приднепровья в условиях усиленного антропогенного пресса // Вестник Днепропетровского университета. Биология, экология. – Днепропетровск: ДГУ, 1996. – Вып. 2. – С. 14–24.
 89. Бобылев Ю. П., Булахов В. Л., Губкин А. А., Пахомов А. Е. Современное состояние и перспективы решения проблем зооиндикации и экотоксикологии // Вестник Днепропетровского университета. Биология и экология. – Днепропетровск: ДГУ, 1993. – Вып. 1. – С. 83–90.
 90. Булахов В. Л., Пахомов А. Е., Леонова Л. А. Влияние экскреторной деятельности микромаммалий на формирование в почве комплекса NPK в условиях искусственных дубовых насаждений степной зоны Украины // Биомониторинг лесных экосистем степной зоны. – Днепропетровск: ДГУ, 1992. – С. 177–183.
 91. Булахов В. Л., Пахомов А. Е. Влияние экскреторной деятельности копытных на интенсивность выделения почвой СО2 в лесных биогеоценозах Присамарья // Антропогенные воздействия на лесные экосистемы степной зоны. – Днепропетровск: ДГУ, 1990. – С. 119–127. >PDF>>>
 92. Пахомов А. Е., Пилипенко А. Ф., Булахов В. Л. О возможности использования роющей деятельности млекопитающих для целенаправленного формирования почвенной мезофауны на участках лесной рекультивации земель // Биогеоценологические исследования лесов техногенных ландшафтов степной Украины. – Днепропетровск: ДГУ, 1989. – С. 167–175. >PDF>>>
 93. Пахомов А. Е. Взаимосвязь роющей деятельности мелких млекопитающих с особенностями долинных лесов Украины // Мониторинговые исследования лесных экосистем степной зоны, их охрана и рациональное использование. – Днепропетровск: ДГУ, 1988. – С. 125–129.
 94. Пахомов А. Е. Почвенно-экологическая роль роющей деятельности млекопитающих в лесных биогеоценозах степной зоны УССР: Автореф. дис. канд. биол. наук. – Днепропетровск: ДГУ, 1987. –16 с.
 95. Пахомов А. Е., Булахов В. Л., Бобылев Ю. П. Характер, величина и масштабы роющей деятельности крота в долинных лесах степной Украины // Охрана и рациональное использование защитных лесов степной зоны. – Днепропетровск: ДГУ, 1987. – С. 106–114.
 96. Булахов В. Л., Пахомов А. Е., Рева А. А., Бобылев Ю. П. Опосредованное воздействие мелких млекопитающих и земноводных на микробиологическую деструкцию органического вещества в лесных биогеоценозах степной зоны УССР // Микробиологическая деструкция органических остатков в биогеоценозе. – М., 1987. – С. 16–19.
 97. Пахомов А. Е. К методике определения размерных параметров почвенных выбросов почвороев-млекопитающих // Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель. – Днепропетровск: ДГУ, 1986. – С. 152–154.
 98. Пахомов А. Е. Влияние роющей деятельности млекопитающих на аминокислотный состав почв байрачных дубрав степной Украины // Вопросы степного лесоведения и научные основы лесной рекультивации земель. – Днепропетровск: ДГУ, 1985. – С. 80–86.
 99. Пахомов А. Е. Влияние роющей деятельности слепыша на состав почвенных животных в байрачных лесах и искусственных плакорных насаждениях Присамарья // Вопросы степного лесоведения, биогеоценологии и охраны природы. – Днепропетровск: ДГУ, 1979. – Вып. 9. – С. 79–85.

 

Trackback from your site.