Вдовиченко Володимир Миколайович (Volodymyr M. Vdovychenko)

brigadirenko.jpg Рік народження: 1986

У 2003 році вступив до Лубенського лісотехнічного коледжу де навчався за спеціальністю «Лісове господарство». У 2006 році отримав кваліфікацію техніка лісового господарства. У 2006 році вступив до Національного університету біоресурсів та пиродокористування України і отримав базову вищу освіту за напрямком підготовки «Лісове та садово-паркове господарство» та здобув кваліфікацію бакалавра лісового і садово-паркового господарства. У 2009 – захистивши дипломну роботу на тему «Природна пожежна небезпека лісів ДП «Новомосковський військовий лісгосп», отримав диплом бакалавра за спеціальністю «Лісове і садово-паркове господарство». У 2012 році вступив до Національного університету біоресурсів та пиродокористування України і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лісове господарство» та здобув кваліфікацію магістра лісового господарства. У 2014 – захистивши дипломну роботу на тему «Особливості відтворення лісів ДП «Новомосковський військовий лісгосп», отримав диплом магістра за спеціальністю «Лісове господарство».

У 2016 році вступив на третій освітьно-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до нині. Тема дисертаційного дослідження: «Пірогенні сукцесії соснових лісів Присамар’я Дніпровського (відновлення, охорона, раціональне використання)»

З 2006 року працював у Державному Підприємстві «Новомосковський віськовий лісгосп» майстром лісу, у 2007 році був переведений на посаду лісничого. У 2013 році переведений на посаду Інженера охорони та захисту лісу, з 2014року по 2015 рік виконував обов’язки головного лісничого ДП «Новомосковський віськовий лісгосп»

За часи аспірантури опублікованно 5 наукових публікацій, зокрема 3 у фахових журналах України; прийняв участь у 2 наукових конференціях.

Після підвищення кваліфікації в аспірантурі (PhD) і захисту дисертаційної роботи буде працювати інженером ОЗЛ в ДП Новомосковський військовий лісгосп», що підвищить рівень впровадження наукових досягнень у веденні лісового господарства.

Основні наукові публікації:

 1. Вдовиченко В. М., Ганжа Д. С. (2019). Рослинний покрив на згарищах арени ріки Самари в межах державного підприємства «Новомосковський військовий лісгосп». Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Том 48, 81-88. doi:15421/441903
 2. Вдовиченко В. М., Омеліч Д. О. (2019). Вплив низової пожежі на стан соснових насаджень Ecology and Noospherology, 30(2), 132-138. doi:10.15421/031909
 3. Вдовиченко В. М., (2017). Аналіз пірогенних процесів у лісах Дніпропетровського ОУЛМГ. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. Том 46, 34-39. doi:15421/441903

Тези науково-практичних конференцій різного рівня

 1. Вдовиченко В. М. (2020). Аналіз пірогенних процесів в лісах Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства Eurasian scientific congress, Abstracts of II International Scientific and Practical Conference (Barcelona, Spain 24-25 February 2020), 19-22.
 2. Вдовиченко В.М., Ганжа Д.С., Рослинний покрив на згарищах арени ріки Самари в межах ДП «Новомосковський військовий лісгосп». Наукова весна – 2019 Матеріали Х Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. Секція 10 – «Екологічні проблеми регіонів». (Дніпро, 25 – 26 квітня 2019 року, 42-43).

 Подолкін Сергій Анатолійович

1995 р.н.

У 2012 році вступив до Дніпропетровського національного Університету іме Олеся Гончара, де навчався за напрямком 6.040102 «Біологія у 2016 році отримав кваліфікацію бакалавра. У 2017 році захистивши дипломну роботу на тему «Характеристика населення наземних череноногих молюсків в умовах привододільно-балкового ландшафту», отриман спеціальністю «Зоологія

У 2019 році вступив на третій освітьно-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету ім Олеся Гончара, де й навчаються до нині. Тема дисертаційного дослідження: «Екоморфічна організація угруповань мезопедобіонтів чорноземiв лісових (на прикладі байрачних біогеоценозів південного географічного варіанту

За часи аспірантури прослухані та отримані позитивні оцінки по таким дисциплінам: «Філософія». <<Англійська мова>>, <<Актуальні напрямки скологічних досліджень ». Функціональна зоологія».

За час проходження аспірантури освоїв основні навики потрібні для успішного збору та вивчення грунтовог мезофауни, її систематизац та лабораторної обробки. Освоів методи математичної обробки наукового матеріалу. Освоїв програмами статистичної обробки, що підвищить проведення науково дослідницької роботи.

Після підвищення кваліфікації в аспірантурі (PhD) і захисту дисертаційної роботи планується працевлаштування науковим співробітником в Ботанічному салу дну імені Олеся Гончара

Тезн: Подолкін С. А., Кульбачко Ю. Л. Функціональна роль та особливості формування населення наземних черевоногих молюсків байрачних лісів Присамар’я Дніпровського // Zoocenosis-2017. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах IX Міжнародна наукова конференція Україна, Дніпро, ДНУ, 20 22.11.2017 p.Закордонне стажування

Аспірантка Жукова Ю.О. під  час  стажування  у Фрайберзькій  гірничій  академії, Німеччина

Участь аспірантів у міжнародному тренінгу «NATO SPS Emerging Technologies and Countermtasures to CBRN (2019 р.)Ганжа Дмитро Сергійович

1983 р.н.

У 2001 вступив до Дніпропетровсько національного університету імені Олеся Гончара. Навчався на кафедрі геоботаніки, грунтознавства та екології.

У 2005 р. захистив диплом бакалавра за темою: «Особливості лісовпорядкувальних робіт на території Дніпровсько-Орільського природного заповідника.» Отримав кваліфікацію бакалавра.
У 2006 р. захистив дипломну роботу на тему: «Особливості формування кореневих систем основних деревних порід на ділянках рекультивації Західного Донбасу» та отримав диплом спеціаліста.
Протягом 2004-2005 р.р. працював садівником у ботанічному саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
2005-2006 р.р. старший лаборант відділу дендрології ботанічного саду Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
2006-2009 р.р. працював на посаді інженера І категорії відділу природної флори у Криворізькому ботанічному саду НАН України.
З 2010 р. по теперішній час працює на посаді наукового співробітника у природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський». За сумісництвом займається педагогічною діяльністю у КЗ Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Має нагороди обласного та Всеукраїнського рівнів за керівництво науково-дослідними та творчими роботами учнів середніх шкіл та слухачів Малої академії наук, що зайняли призові місця.
У 2016 році вступив до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю 101 Екологія, навчання у якій завершив у 2020 р., підготувавши до захисту дисетацію на тему «Екоморфічний аналіз рослинного покриву піщаного степу арени Дніпра в межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський.
За період навчання в  аспірантурі опубліковано 7 наукових статей, зокрема 2 у журналах, які включено до міжнародної наукометричної бази Scopus; прийняв участь у 2 наукових конференціях.

Прослухані та отримані позитивні оцінки по таким дисциплінам:
Філософія та наукова етика
Іноземна мова
Методологія та організація наукового дослідження
Актуальні напрями екологічних досліджень
Природні ресурси екосистем степової зони
Функціональна зоологія
Системний аналіз у популяційній екології
Просторова екологія

Основні наукові праці:

 1. D. Ganzha, Kunah, O., Zhukov, O., Dubinina The soil effect on herb layer spatial variation modulated by overstory in Eastern European poplar-willow forest Ekologia (Bratislava) Vol. 38, No. 3, p. 353–372, 2019  DOI:10.2478/eko-2019-0020 (Scopus)
 2. D. Ganzha, Kunah, O., Zhukov, O., Dubinina Phylogenetic diversity of plant metacommunity of the Dnieper River ARENA terrace within the ‘Dnieper -Orilskiy ’ Nature Reserve Ekologia (Bratislava) Vol. 36, No. 4, p. 352–365, 2017 DOI:10.1515/eko-2017-0028 (Scopus)
 3. Д.С. Ганжа, А. В. Жуков, О. Н. Кунах, В. А. Новикова Фитоиндикационное оценивание катены сообществ почвенной мезофауны и их экоморфическая организация Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета им. Богдана Хмельницкого Выпуск № 6 (3) 2016 С. 91 – 117 (Web of Science)
 4. О.В. Жуков, Д.С Ганжа, Ю.Ю. Дубініна Моделювання просторового варіювання філогенетичного різноманіття рослинного покриву за допомогою даних дистанційного зондування Землі Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(2), 37–54 (Web of Science)
 5. О.В. Жуков, Д.С Ганжа, О.М. Кунах, Ю.Ю. ДубінінаРізноманіття та фітоіндикаційні можливості рослинного угруповання. Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(4), 81-99 (Web of Science)
 6. Д.С Ганжа, О.В. Жуков, О.М. Кунах, Ю.Ю. Дубініна Применение β-функции в фитоиндикации для учета асимметрии кривых отклика видов растений Acta Biologica Sibirica, 2018, 4(2), 32–46 ISSN 2412-1908 (Web of Science)

 Бондарєв Дмитро Леонідович

brigadirenko.jpg1972 р.н.

В 1989 році вступив до Дніпропетровського державного університету, де навчався на кафедрі зоології та екології біолого-екологічного факультету. У 1994 році, захистивши дипломну роботу на тему «Вплив любительського рибальства на сукупність риб в умовах інтенсивного антропогенного діяння», отримав диплом спеціаліста за спеціальністю зоологія. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста – біолога, зоолога-еколога. До 1997 року працював у відділі екології та охорони природи Науково-дослідного інституту біології ДДУ. З березня 1997 року і по теперишній час працює в Природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський» на посаді наукового співробітника.

У 2016 році вступив до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на освітньо-наукову програму «Екологія» за спеціальністю 101 Екологія. У 2020 році закінчив навчання та підготував до захисту дисертацію на тему «Екологічні детермінанти фенології нересту риб водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія.

За період навчання в аспірантурі опубліковано 5 наукових статей, зокрема 4 – у журналах, які включено до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus ( одна з них — до 3 квартилю); прийняв участь у 5 наукових конференціях. Прослухано та отримано позитивні оцінки за такими дисциплінами, як «Філософія та наукова етика», «Іноземна мова», «Методологія та організація наукового дослідження», «Актуальні напрями екологічних досліджень», «Викладацька практика» та інші.

Після навчання в аспірантурі і захисту дисертаційної роботи планує продовжувати роботу у природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський», що підвищить рівень наукових досліджень наукового відділу заповідника.

Оснонві наукові праці:

 1. Bondarev, D. L., Kunah, O. M., Fedushko, M. P., & Gubanova, N. L. (2019). The impact of temporal patterns of temperature and precipitation on silver Prussian carp (Carassius gibelio) spawning events. Biosystems Diversity, 27(2), 106–117. doi:10.15421/011915(Web of Science).
 2. Zhukov, O.V., Bondarev, D. L., Yermak, Y. I., Fedushko, M. P. (2019). Effects of temperature patterns on the spawining phenology and niche overlap of fish assemblages in the water bodies of the Dnipro River basin. Ecologica Montenegrina, 22, 177–203. (Scopus, 3-й квантиль).
 3. Bondarev, D., Kunah, O., Zhukov, O. (2018). Assessment of the impact of seasonal patterns climatic conditions on spawning events of the white bream Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) in astronomical and biological time. Acta Biologica Sibirica, 4 (2), 48–64. http://dx.doi.org/10.14258/abs.v3i3.2184 (Web of Science).
 4. Bondarev, D. L. &Zhukov, O. V. (2017). Phenology of the white bream (Blicca bjoerkna) spawning in natural reserve «Dnieper–Orylskiy» in dependence from seasonal temperature dynamic. Biosystems Diversity, 25(2), 67–73. doi:10.15421/011710 (Web of Science).
 5. Федюшко М. П., Бондарев Д.Л. (2019). Роль температури води у формуванні фенології нересту карася срібного Carassius gibelio (Bloch, 1782) у водоймах природного заповіднику «Дніпровсько-Орільський». Біоресурси і природокористування, 11 (3–4), http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/article/view/13034 (фахове видання).
 6. Kunakh O. M., Bondarev D. L., Fedushko M. P. (2019). Effects of climatic patterns on the spawining phenology of fish communities in the water bodies of the Dnipro River basin. Біорізноманіття та  роль тварин  в екосистемах: Матеріали X Міжнародної  наукової  конференції «Zoocenosis–2019». Дніпро, 18-19.11.2019 р., Ліра, 16.
 7. Bondarev, D. L., Kochet, V. M. (2019). Some features of the development of coastal ichthyocenosis and its dynamics in the reservoirs of the natural reserve «Dniprovsky-Orilsky». Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: МатеріалиXМіжнародноїнауковоїконференції «Zoocenosis–2019». Дніпро, 18–19.11.2019 р., Ліра, 9.

 

 Шамрай Марина Василівна

brigadirenko.jpg

Шамрай М.В. має повну вищу освіту за спеціальністю біолог, викладач біології й хімії та працює за отриманим фахом з 1978 року. В Дніпровському транспортно-економічному коледжі працює з 1981 року.

Шамрай М.В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «викладач-методист».

За час роботи у коледжі  зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Вона проводить заняття відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час їх проведення вміло застосовує авторський  метод «образно творчо інтелектуальний», що сприяє розвитку інтелекту, інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність занять та підвищувати якість знань студентів.

Своїм досвідом ділиться із викладачами вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. Публікує статті у наукових журналах та засобах масової інформації.

Шамрай М.В. постійний член журі міських олімпіад з біології, активно співпрацює з  викладачами міського і обласного методичних об’єднань.

Марина Василівна. швидко приймає правильні рішення у складних педагогічних ситуаціях. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається завжди бути поінформованою про новації у методиці викладання предмета. Під час проведення занять використовує різні прийоми і форми навчальної діяльності. На її заняттях панує творча, доброзичлива атмосфера, студенти беруть активну участь у навчальному процесі.

Завдячуючи правильній організації роботи, Шамрай М.В. досягла належного рівня засвоєння студентами навчального матеріалу та високої якості їх знань з предмета.

У своїй роботі Марина Василівна вважає головним виявлення здібностей кожного студента, розвиток глибокої зацікавленості й поваги до біологічних наук, до самої людини з її здатністю творчо мислити.

Марина Василівна  навчає студентів любити, розуміти і берегти природу, виховувати потребу у спілкуванні з природою.
Значну увагу приділяє роботі з обдарованими студентами, готує студентів  до участі у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних конференціях. Науково – дослідницькі роботи високо оцінюються фахівцями дипломами І ступеню,  а також готує переможців  у олімпіадах.

Шамрай М.В. – людина сумлінна, віддана своїй справі, ніколи не зупиняється на досягнутому, має широкий  спектр інтересів і вміє зацікавити  ними студентів.

З 2018року навчається у аспірантурі Дніпровського національного університету з метою підвищення наукового – професійного  рівня і можливості обіймати більш високі посади, пов’язані з реформою освіти.
Петрушевський Владислав Борисович

brigadirenko.jpg Рік народження: 1996

У 2013 році вступив до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, де навчався за напрямом «Математика». У 2017 році отримав кваліфікацію бакалавра, захистивши дипломну роботу на тему «Алгоритми тривимірного сканування із застосуванням точкового лазера». У тому ж році вступив до магістратури, яку закінчив у 2018 році, захистивши диплом із відзнакою (тема роботи – «Алгоритми тривимірного сканування об’єктів складної форми»).

У 2019 році вступив на третій освітньо-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю «Екологія» до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до тепер. Тема дисертаційного дослідження – «Моделювання процесів у популяціях плазунів в умовах Степового Придніпров’я».

З 2020 року працює молодшим науковим співробітником у НДЛ фізіології та молекулярної біології рослин НДІ біології ДНУ.

Основні наукові публікації:

 1. Петрушевский В.Б., Руденко О.О. Алгоритми тривимірного сканування із застосуванням точкового лазера: Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства, Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 2018. – С. 130-133.
 2. Гассо В.Я., Гассо І.А, Петрушевський В.Б. Можливості математичного моделювання процесів в популяціях наземних хребетних: Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах, Х Міжнародна наукова конференція, м. Дніпро, 2019. – С. 38.
 3. Петрушевский В.Б., Гассо І.А., Прищепа Т.В. Population modeling of amphibians for environmental risk assessment under pesticide influence: Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору, ІX Регіональна науково-практична конференція молодих учених та студентів (іноземними мовами), м. Дніпро, 2020. – С. 20-21.
 4. Гассо В.Я., Єрмоленко С.В., Бобильов Ю.П., Гагут А.М., Гуслистий А.О., Гассо І.А., Петрушевський В.Б. Біомаркери впливу піретроїдних та неоникотиноїдних інсектицидів на личинок земноводних: Ecology and Noospherology, 2020. – С. 46-51.
 5. Гассо В.Я., Єрмоленко С.В., Гуслистий А.О., Бобильов Ю.П., Гагут А.М., Петрушевський В.Б. Стан герпетофауни лісосмуг на різних відстанях від агроценозів, які обробляються пестицидами: Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель, Т. 49, 2020. – С. 84-93.Матеріально-технічне забезпечення

Відео щодо матеріальної бази ОНП «Екологія»


Вимірювач pH/EC/TDS

Термометр для верхніх шарів ґрунту

Солемір Milwaukee

Термо-анемометр Flus MT-905C

Інфрочервоний термометр Flus IR-817

Мірна вилка для вимірювання діаметру стовбура
Вимірувач температури води та ґрунту ИТП-16.1

Альтиметр (висотомір) SUUNTO

Вимірювач шуму Flus ET-933

Цифровий вимірювач температури та відносної вологості повітря

Люксметр PCE-174Цифрова камера для мікроскопу DCM130 Resolution 1,3 Mpixels

Портативний флуорометр «Флоратест»

Електронні ваги «Днепровес»

Гігрометр MG-44

Сенсор HI 76305 (Hanna Instruments Wood-Socket)

Пенетрометр  Eijkelkamp