Шамрай Марина Василівна

brigadirenko.jpg

Шамрай М.В. має повну вищу освіту за спеціальністю біолог, викладач біології й хімії та працює за отриманим фахом з 1978 року. В Дніпровському транспортно-економічному коледжі працює з 1981 року.

Шамрай М.В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «викладач-методист».

За час роботи у коледжі  зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Вона проводить заняття відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час їх проведення вміло застосовує авторський  метод «образно творчо інтелектуальний», що сприяє розвитку інтелекту, інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати ефективність занять та підвищувати якість знань студентів.

Своїм досвідом ділиться із викладачами вищих навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації. Публікує статті у наукових журналах та засобах масової інформації.

Шамрай М.В. постійний член журі міських олімпіад з біології, активно співпрацює з  викладачами міського і обласного методичних об’єднань.

Марина Василівна. швидко приймає правильні рішення у складних педагогічних ситуаціях. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається завжди бути поінформованою про новації у методиці викладання предмета. Під час проведення занять використовує різні прийоми і форми навчальної діяльності. На її заняттях панує творча, доброзичлива атмосфера, студенти беруть активну участь у навчальному процесі.

Завдячуючи правильній організації роботи, Шамрай М.В. досягла належного рівня засвоєння студентами навчального матеріалу та високої якості їх знань з предмета.

У своїй роботі Марина Василівна вважає головним виявлення здібностей кожного студента, розвиток глибокої зацікавленості й поваги до біологічних наук, до самої людини з її здатністю творчо мислити.

Марина Василівна  навчає студентів любити, розуміти і берегти природу, виховувати потребу у спілкуванні з природою.
Значну увагу приділяє роботі з обдарованими студентами, готує студентів  до участі у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних конференціях. Науково – дослідницькі роботи високо оцінюються фахівцями дипломами І ступеню,  а також готує переможців  у олімпіадах.

Шамрай М.В. – людина сумлінна, віддана своїй справі, ніколи не зупиняється на досягнутому, має широкий  спектр інтересів і вміє зацікавити  ними студентів.

З 2018року навчається у аспірантурі Дніпровського національного університету з метою підвищення наукового – професійного  рівня і можливості обіймати більш високі посади, пов’язані з реформою освіти.Петрушевський Владислав Борисович

brigadirenko.jpg Рік народження: 1996

У 2013 році вступив до Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, де навчався за напрямом «Математика». У 2017 році отримав кваліфікацію бакалавра, захистивши дипломну роботу на тему «Алгоритми тривимірного сканування із застосуванням точкового лазера». У тому ж році вступив до магістратури, яку закінчив у 2018 році, захистивши диплом із відзнакою (тема роботи – «Алгоритми тривимірного сканування об’єктів складної форми»).

У 2019 році вступив на третій освітньо-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю «Екологія» до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до тепер. Тема дисертаційного дослідження – «Моделювання процесів у популяціях плазунів в умовах Степового Придніпров’я».

З 2020 року працює молодшим науковим співробітником у НДЛ фізіології та молекулярної біології рослин НДІ біології ДНУ.

Основні наукові публікації:

  1. Петрушевский В.Б., Руденко О.О. Алгоритми тривимірного сканування із застосуванням точкового лазера: Актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства, Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 2018. – С. 130-133.
  2. Гассо В.Я., Гассо І.А, Петрушевський В.Б. Можливості математичного моделювання процесів в популяціях наземних хребетних: Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах, Х Міжнародна наукова конференція, м. Дніпро, 2019. – С. 38.
  3. Петрушевский В.Б., Гассо І.А., Прищепа Т.В. Population modeling of amphibians for environmental risk assessment under pesticide influence: Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору, ІX Регіональна науково-практична конференція молодих учених та студентів (іноземними мовами), м. Дніпро, 2020. – С. 20-21.
  4. Гассо В.Я., Єрмоленко С.В., Бобильов Ю.П., Гагут А.М., Гуслистий А.О., Гассо І.А., Петрушевський В.Б. Біомаркери впливу піретроїдних та неоникотиноїдних інсектицидів на личинок земноводних: Ecology and Noospherology, 2020. – С. 46-51.
  5. Гассо В.Я., Єрмоленко С.В., Гуслистий А.О., Бобильов Ю.П., Гагут А.М., Петрушевський В.Б. Стан герпетофауни лісосмуг на різних відстанях від агроценозів, які обробляються пестицидами: Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель, Т. 49, 2020. – С. 84-93.


Науково-технічне співробітництво