Єрмоленко Сергій Вадимович

Sergey V. Yermolenko

Єрмоленко Сергій Вадимович.jpg Дата народження: 04.04.1991 р.

Аспірант

З 2008-2013р. навчався у Східоукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля. У 2013р. отримав диплом магістра з відзнакою за напрямом «Екологія та охорона навколишнього середовища».

З 2013р. навчається у аспірантурі Днепропетровського національного університету ім. Олеся Гончара за напрямом 03.00.16 «Екологія». Тема дисертаційної роботи «Екологічні особливості популяцій змій в умовах центрального степового Придніпров’я» .

Тематика наукових досліджень: стан герпетофауни

Автор 9 наукових праць, із них 2 – статті у фахових виданнях.

Основні наукові публікації

Наукові статті:

  1. Гагут А. Н. Зараженность водяного ужа (Natrix tessellata) нематодой Eustrongylides excisus (Dioctophimatida, Dioctophimatidae) в условиях центрального степного Приднепровья / А. Н. Гагут, В. Я. Гассо, С. В. Ермоленко, Ю. И. Кузьмин // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С. 213-214.
  2. Гассо В. Я. Біохімічні особливості крові звичайного вужа (Natrix natrix) в умовах екосистем із різним ступенем антропогенного навантаження / В. Я. Гассо, А. М. Гагут, С. В. Єрмоленко // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С. 214-215.
  3. Гассо В. Я. До характеристики популяцій Natrix Natrix в умовах екосистем з різним антропогенним навантаження/ В.Я. Гассо, А.Н. Гагут, С.В. Єрмолеко // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель: міжвузів. зб. наук.пр. –Вип.44. –Д.:РВВ. ДНУ.2011. – C. 76-81.