Шульман Марія Володимирівна

Шульман Марія Володимирівна (1982 р.н.)

marishu@ukr.net

У 2004 р. закінчила навчання у Дніпропетровському національному університеті і отримала повну вищу освіту і диплом з відзнакою за спеціальністю «Зоологія» та здобула кваліфікацію магістра. У цьомуж році вступила до аспірантури ДНУ за спеціальністю «Екологія», яку закінчила у 2007 р.

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Зоогенний опад як функціональний елемент біогеоценозів степового Придніпров’я» у спецiалiзованiй вченій радi Д 08.051.04 Дніпровського національного університету за спеціальністю 03.00.16 ‒ Екологія. Диплом кандидата біологічних наук (DK № 048912) видано 23.10.2018 р.

Науковий стаж складає 11 років. Стаж педагогiчної роботи у закладах вищої освiти складає 5,5 рокiв.

Викладає такі дисципліни, як «Зоологія», «Біологічні основи екології», «Просторова екологія», «Промислова екологія», «Прикладна екотоксикологія», Клітинна інженерія: зооінженерія», «Еколого-натуралістична та дослідницька робота в школі» та інші.

 

Основнi етапи науково-педагогiчної дiяльностi:

01.11.2004 р. – 01.11.2007 р. – аспірантка Дніпропетровського національного університету;
05.11.2007 р. – 31.12.2018 р. – молодший науковий співробітник НДЛ біомоніторингу НДІ біології Дніпропетровського національного університету;
01.01.2019 р. – 31.12.2020 р. – старший науковий співробітник НДЛ біомоніторингу НДІ біології Дніпропетровського національного університету;
01.01.2021 р. – по тепер. час – доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Є Головою Бюро з академічної доброчесності БЕФ та НДІ біології ДНУ.

Є членом Бюро з якості освіти біолого-екологічного факультету ДНУ.

Загальна кількість праць наукового та навчально-методичного характеру – 35, у тому числі 3 публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus і Web of Science. Індекс Хірша за базою Scopus – 1.

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215308826
Web of Science Researcher ID: https://publons.com/researcher/2298308/mariya-v-shulman/
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Mariya_Shulman2
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=wzI6tLgAAAAJ
ORCID ІD: https://orcid.org/0000-0002-4290-2753