Спеціалізована вчена рада Д 08.051.04

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія»

Рада створена строком на два роки у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відповідно до наказу МОН України № 528 від 12.05.2015 р.

Склад ради

Голова:
д. б. н., проф. Пахомов Олександр Євгенович
Заступник голови:
д. б. н., проф., член-кор. НАНУ Травлєєв Анатолій Павлович
Секретар:
к. б. н., доц. Дубина Антоніна Олександрівна

Члени ради
д. б. н., проф. Білова Наталія Анатоліївна,
д. б. н., проф. Вінничеко Олександр Миколайович,
д. б. н., проф. Домніч Валерій Іванович,
д. б. н., проф. Жуков Олександр Вікторович,
д. б. н., проф. Зайцева Ірина Олексіївна,
д. б. н., проф. Зверковський Василь Миколайович,
д. б. н., проф. Лихолат Юрій Васильович,
д. б. н., проф. Мицик Леонід Павлович,
д. б. н., проф. Нікіфоров Володимир Валентинович,
д. б. н., проф. Сумароков Олександр Михайлович,
д. б. н., проф. Узбек Іван Харлампійович,
д. б. н., проф. Цвєткова Ніна Миколаївна.

Контактна інформація:
електронна пошта ради: a.pakhomov@i.ua
телефони: +38-056-776-58-49, +38-067-633-38-34, +38-050-758-86-51.
факс: +38-056-374-98-41, +38-056-374-98-42.

за 32-35 днів до захисту необхідно розмістити автореферат;
за 12-15 днів до захисту необхідно розмістити текст дисертації та 2(3) відгука опонента;
Розмір кожного документа (PDF) не повинен перебільшувати 1.9 мб

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Документи, які оформляються у процесі розгляду дисертації у спеціальзованії вченій раді
1. Висновок комісії із 3 членів спецради для попереднього розгляду дисертації. (3 примірника)
2. Список розсилання автореферату. (2 примірника)
3. Витяг з протоколу засідання спецради про прийом дисертації. (2 примірника)
4. Повідомлення про захист дисертації (3 примірника)
5. Листи про призначення офіційних опонентів та провідної установи (по одному примірнику)
6. Відгуки офіційних опонентів (2 примірника)
7. Відгук провідної установи (2 примірника)

Наказ про затвердження рішень Атестаційної коллегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад №528 від 28 квітня 2015 року >> ЗАВАНТАЖИТИ У DOC

Наказ про затвердження вимог до оформлення дисертації >> ЗАВАНТАЖИТИ


Паспорт спеціальності: 03.00.16 — екологія (біологічні науки). Группа спеціальностей — 03 — біологічні науки >>  ЗАВАНТАЖИТИ


Программа кандидатського іспиту за спеціальністю 03.00.16 Екологія, 2014  >> ЗАВАНТАЖИТИ У PDF

Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності «Екологія» 03.00.16 >> ЗАВАНТАЖИТИ У PDF


Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (БІОЛОГІЧНІ НАУКИ) >>ЗАВАНТАЖИТИ

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  >> ЗАВАНТАЖИТИ


Приклади екзамінаційїних білетів:

Білет 1

1. Абіотичні та біотичні взаємовідносини. Класифікація факторів навколишьного середовища.
2. Основні функції зооценозу, його роль в екосистемах.
3. Еколого-біогеоценотичні аспекти Вашої наукової теми та її народногосподарське значення.

Білет 2

1. Екологічна піраміда. Другий закон термодинаміки.
2. Вчення про біорізноманіття біологічних систем. Форми динаміки біогеоценозів.
3. Еколого-біогеоценотичні аспекти Вашої наукової теми та її народногосподарське значення.