Zoocenosis — 2017

zoocenosis

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали IX Міжнародної наукової конференції.

Представлено матеріали 62 доповідей ІX Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу у природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпро, 20–22 листопада 2017 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціону¬вання заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.
Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.
Відкрити у PDFзавантажити у форматі word

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.

Запрошуємо опублікувати повні матеріали Вашої доповіді на конференції у науковому журналі «Biosystems Diversity» (http://ecology.dp.ua), що входить до Web of Science Core Collection.

Прием статей в очередной номер заканчивается в феврале 2018

Планируемая дата публикации – март 2018