Особливості функціонального складу консортивних угруповань птахів ясена звичайного (Fraxinus excelsior)

УДК 591.553:598.2

О. Л. Пономаренко

Дніпропетровський національний університет,
м. Дніпропетровськ, Україна, E–mail: zoolog@mail.dsu.dp.ua

Консортивні угруповання ясена є специфічними для липо-ясеневих дібров із причин високої чисельності цієї породи у верхньому ярусі дібров і наявності напіважурної крони в цієї породи.

Біоморфічна структура консортивних угруповань птахів ясена формується під впливом декількох факторів, серед яких головні:

– специфічна архітектоніка крони цієї деревної породи;

– сягання ясенем верхнього ярусу;

– обламування нижніх гілок;

– утворення зимових мероконсорцій генеративних органів.

Об’єктом даного дослідження стали угруповання птахів індивідуальних консорцій ясена звичайного (Fraxinus excelsior) трьох вікових категорій: віргінільних (дорослих вегетативних) – v, молодих генеративних – g1, дорослих та старих генеративних – g2–g3. Усього дослідженням було охоплено 184 екземпляри цієї породи різного вікового стану на протязі терміну досліджень.

Характерною рисою трофоморфічної організації консортивних угруповань ясена є те, що єдина стабільна на протязі року морфа – обшарщики другої розмірно-вагової ланки (маса птахів – 10,1–20,0 г). Маючи загальне низьке наповнення морфами на протязі року консорція має також і низький рівень стабільності.

На основі проведених досліджень можна зробити висновки:

– панують у консорції ясена звичайного дріміофіли;

– поряд з тим ясен на старших вікових стадіях приваблює більшу, ніж інші деревні породи, частку убіквістів, що свідчить про невисокий рівень спеціалізації взаємодій птахів із ясенем;

– низький рівень спеціалізації виявляється також у високій дольовій участі еврифагів;

– система взаємодій між птахами та ядром консорції (ясенем звичайним) набуває спеціалізації лише у зрілому та старому генеративному віці;

– спеціалізація системи зв’язків орієнтована на види, які живляться головним чином на стовбурі на відміну від щільнокронних порід;

– активне приваблення сезонних елементів для забезпечення стабільності обміну речовини та енергії ясен виявляє на молодій генеративній стадії.


Zoocenosis — 2003
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 241-242.

Tags: , , , ,