Zoocenosis — 2007

zoocenosisБіорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – 533 с.

Представлено матеріали 286 доповідей ІV Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу в природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 9–12 жовтня 2007 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.

Відкрити у PDFзавантажити у форматі word

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.

ЗМІСТ

Структура та функціонування екосистем

Екологія водних безхребетних

Іхтіологія

Ґрунтова зоологія

Ентомологія

Паразитологія 

Батрахологія та герпетологія 

Орнітологія 

Теріологія