Zoocenosis — 2015

zoocenosis

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції.

Представлено матеріали 174 доповідей VІІІ Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу у природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 21–23 грудня 2015 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.
Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.
Відкрити у PDFзавантажити у форматі word

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.

Запрошуємо опублікувати повні матеріали Вашої доповіді на конференції у науковому журналі «Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія» (http://ecology.dp.ua), що має імпакт-фактор РІНЦ.

Прием статей в очередные номера заканчивается 10.04 и 10.10

Планируемая дата публикации – середина мая — середина ноября

ЗМІСТ

Структура та функціонування екосистем

Екологія водних безхребетних