Zoocenosis


Відкрити у PDF

ZOOCENOSIS–2021 XI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА РОЛЬ ТВАРИН В ЕКОСИСТЕМАХ 10–12 листопада 2021 р., Дніпро

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали XI Міжнародної наукової конференції. – Дніпро: Ліра, 2021. – 86 с.

Представлено матеріали 53 доповідей XІ Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу у природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпро, 10–12 листопада 2021 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.
Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.


Відкрити у PDF

ZOOCENOSIS–2019 X МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА РОЛЬ ТВАРИН В ЕКОСИСТЕМАХ 18–19 листопада 2019 р., Дніпро

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали X Міжнародної наукової конференції. – Дніпро: Ліра, 2019. – 66 с.

Представлено матеріали 62 доповідей X Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу у природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпро, 18–19 листопада 2019 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.
Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.


Відкрити у PDFзавантажити у форматі word

ZOOCENOSIS–2015 VІII МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА РОЛЬ ТВАРИН В ЕКОСИСТЕМАХ 21–23 грудня 2015 р., Дніпропетровськ

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – 310 с.

Представлено матеріали 174 доповідей VІІІ Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу у природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 21–23 грудня 2015 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.
Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.


Відкрити у PDFзавантажити у форматі wordZOOCENOSIS–2013 VІI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА РОЛЬ ТВАРИН В ЕКОСИСТЕМАХ 22–25 жовтня 2013 р., Дніпропетровськ

 

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – 255 с.

Представлено матеріали 134 доповідей VІІ Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу у природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 22–25 жовтня 2013 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціону¬вання заповідних територій, питанням популяційної екології тварин. .


Відкрити у PDFзавантажити у форматі wordZOOCENOSIS–2011 VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА РОЛЬ ТВАРИН В ЕКОСИСТЕМАХ 4–6 жовтня 2011 г., Дніпропетровськ

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – 332 с.

Представлено матеріали 152 доповідей VІ Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу в природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 4–6 жовтня 2011 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.


Відкрити у PDFзавантажити у форматі wordZOOCENOSIS–2009 V МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА РОЛЬ ТВАРИН В ЕКОСИСТЕМАХ 12–16 жовтня 2009 г., Дніпропетровськ

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – 388 с.

Представлено матеріали 213 доповідей V Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу у природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 12–16 жовтня 2009 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.


Відкрити у PDFзавантажити у форматі wordZOOCENOSIS–2007 IV МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА РОЛЬ ТВАРИН В ЕКОСИСТЕМАХ 9–12 жовтня 2007 г., Дніпропетровськ

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – 533 с.

Представлено матеріали 286 доповідей ІV Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу в природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 9–12 жовтня 2007 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.


Відкрити у PDFзавантажити у форматі wordZOOCENOSIS–2005 III МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА РОЛЬ ЗООЦЕНОЗУ В ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ЕКОСИСТЕМАХ 4–6 жовтня 2005 р., м. Дніпропетровськ

Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – 552 с.

Представлено матеріали 284 доповідей ІIІ Міжнародної конференції з біорізноманіття та функці-ональної ролі зооценозу в природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 4–6 жовтня 2005 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооцено-зу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспек-ти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарст-ві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам ство-рення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології окремих видів тварин.


Відкрити у PDFзавантажити у форматі wordZOOCENOSIS–2003 II МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ТА РОЛЬ ЗООЦЕНОЗУ В ПРИРОДНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ЕКОСИСТЕМАХ 28–31 жовтня 2003 р., м. Дніпропетровськ

Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – 282 с.

Представлено матеріали доповідей ІІ Міжнародній конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу в природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 28–31 жовтня 2003 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооцено-зу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам ство-рення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології окремих видів тварин.


Відкрити у PDFзавантажити у форматі wordZOOCENOSIS–2001 I МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ ТВАРИННОГО НАСЕЛЕННЯ В ПРИРОДНИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 17-20 вересня 2001 р. Дніпропетровськ

Структура і функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах: Тези I міжнародної конференції, 17-20 вересня 2001. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – 247 с.

До збірника увійшли тези доповідей та повідомлень, які представлені на I міжнародну конференцію по структурі і функціональній ролі тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах, що проводилась у Дніпропетровську. Матеріали відображують сучасний стан та напрямки функціональної зоології та екології, а також аспекти практичного використання їх у сільському, лісовому, водному та рибному господарстві, в біоіндикації рівня забруднення довкілля, при організації та проведенні природоохоронних заходів.