Zoocenosis — 2005

zoocenosis

Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – 552 с.

Представлено матеріали 284 доповідей ІIІ Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу в природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 4–6 жовтня 2005 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам ство-рення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології окремих видів тварин.

Відкрити у PDFзавантажити у форматі word

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.

ЗМІСТ

Структура та функціонування водних екосистем

Екологія водних безхребетних

Іхтіологія

Структура та функціонування наземних екосистем

Ґрунтова зоологія

Ентомологія

Паразитологія

Батрахологія

Герпетологія

Орнітологія

Теріологія