Основні дисципліни

На кафедрі зоології та екології ведеться підготовка фахівців за напрямами

040102 – Біологія

040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Основні (профілюючі) дисципліни за напрямом «Біологія»:

Основні курси спеціалізації за напрямом «Біологія»:

 • Промислова фауна;
 • Мисливствознавство;
 • Біологічний моніторінг;
 • Екологічне право;
 • Моніторінг довкілля;
 • Економічні основи екології та екологічна експертиза;
 • Зоокультура та біодизайн.

Основні (профілюючі) дисципліни за напрямом «Екологія»:

 • Загальна екологія;
 • Біологія;
 • Геологія з основами геоморфології;
 • Гідрологія;
 • Метеорологія і кліматологія;
 • Грунтознавство.

Основні курси спеціалізації за напрямом «Екологія»:

 • Екологічне право;
 • Екологічна експертиза;
 • Моніторінг довкілля;
 • Екологія людини;
 • Основи міжнародної еколого-економічної діяльності;
 • Економіка природокористування;
 • Екологічний аудит.