Кульбачко Юрій Люцинович

Кульбачко Юрій Люцинович (1957 р.н.)

kulbachko57@ua.fm

 

У 1980 році закінчив біологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Біологія» (кваліфікація біолог, викладач біології та хімії). Працював у зоологічному музеї ДДУ. З 1987 року асистент кафедри зоології.

Кандидат біологічних наук з 2000 року. Дисертацію на тему «Стан структурної організації безхребетних тварин підстилки степових лісів в умовах промислового забруднення» захистив у 1999році  у спецiалiзованiй вченій радi Д 08.051.04 Дніпропетровського державного університету за спеціальністю 03.00.16 — екологія, диплом ДК № 005943.

Вчене звання доцента кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара присвоєно у 2004 роцi, атестат ДЦ № 009463.

Доктор біологічних наук з 2016 року. Дисертацiю на тему «Середовище перетворювальна роль ґрунтових сапрофагів на рекультивованих землях Південного сходу України» захистив у 2015 році у спецiалiзованiй вченій радi Д 76.0561.03 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю 03.00.16 — екологія, диплом ДД № 005187.

Звання професора кафедри зоології та екології отримав у 2019 році, диплом АП № 001153.

Стаж педагогiчної роботи у закладах вищої освiти складає 33 роки. Викладає такі дисципліни, як «Екологічний менеджмент і аудит», «Екобезпка», «Екологія промислової фауни» та інші.

 

Основнi етапи науково-педагогiчної дiяльностi:

09.11.1987 р. – 01.09.2000 р. – асистент кафедри зоології Дніпропетровського державного уверситету;

01.09.2000 р. – 01.07.2001 р. – старший викладач  кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету;

01.07.2001 р. – 01.07.2016 р. – доцент кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету;

01.07.2016 р. — по тепер. час – професор кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

 

Керує пiдготовкою 1 аспiранта.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

  1. Є членом редколегії наукового журналу «Agrology».
  2. Є членом редколегії наукового журналу «Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна серія «Екологія».

Загальна кількість друкованих праць – 127, кількість праць наукового та навчально-методичного характеру, опублікованих після захисту докторської дисертації – 24, в тому числі 9 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Індекс Хірша за базою Scopus – 4, за базою Web of Science – 5.

 

Web of Science ResearcherID D-1290-2016
Scopus Author ID 15578322 95140