Zoocenosis — 2003

zoocenosisБіорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – 282 с.

Представлено матеріали доповідей ІІ Міжнародній конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу в природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 28–31 жовтня 2003 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооцено-зу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам ство-рення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології окремих видів тварин.

Відкрити у PDFзавантажити у форматі word

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.

ЗМІСТ

Роль зооценоза в функционировании экосистем

Биоразнообразие и экологическое состояние водоемов

Функциональная роль беспозвоночных животных в наземных экосистемах

Функциональная роль позвоночных животных в наземных экосистемах