Zoocenosis — 2001

zoocenosis

Структура і функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах: Тези I міжнародної конференції, 17-20 вересня 2001. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – 247 с.

До збірника увійшли тези доповідей та повідомлень, які представлені на I міжнародну конференцію по структурі і функціональній ролі тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах, що проводилась у Дніпропетровську. Матеріали відображують сучасний стан та напрямки функціональної зоології та екології, а також аспекти практичного використання їх у сільському, лісовому, водному та рибному господарстві, в біоіндикації рівня забруднення довкілля, при організації та проведенні природоохоронних заходів.

Відкрити у PDFзавантажити у форматі word

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.

ЗМІСТ

1. Общие вопросы

2. Структура, биоразнообразие и функциональная роль животного населения водных экосистем

2.1. Беспозвоночные животные водных экосистем

2.2. Позвоночные животные водных экосистем

3. Структура, биоразнообразие и функциональная роль животного населения наземных экосистем

3.1. Беспозвоночные животные наземных экосистем

3.2.Позвоночные животные наземных экосистем