Характеристика консортивних зв’язків птахів із ясеном звичайним (Fraxinus excelsior)

УДК 574.4 + 598.2

О. Л. Пономаренко

Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Ключові слова: Fraxinus excelsior, консорция, птицы

CHARACTERISTIC OF BIRDS CONSORTIA INTERACTIONS
WITH ASH (FRAXINUS EXCELSIOR)

O. L. Ponomarenko

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Key words: Fraxinus excelsior, consortium, birds

Ясен звичайний (Fraxinus excelsior) – один із едифікаторів липово-ясеневих дібров степового Придніпров’я. Поряд із дубом звичайним ясен утворює верхній ярус липово-ясеневих дібров. Ця деревна порода значно відрізняється від дуба звичайного. Головна її особливість – напіважурний тип архітектоніки крони. Відповідно, крона ясена пропускає багато світла, що може негативно впливати на формування лісового типу мікроклімату. Характерними особливостями ясена також є високий рівень тіневитривалості підросту цієї породи (його підріст у липово-ясеневих дібровах є досить численним), досить раннє очищення від нижніх гілок стовбура дерева (до 75 % загальної висоти), що зменшує об’єм і без того не дуже великої крони ясена. Ці особливості онтогенезу призводять до того, що ясен звичайний створює мозаїчну структуру в моноценозі липово-ясеневих дібров, формуючи свіоєрідні світлові «вікна». У нещільній кроні ясена мало місць схову для птахів.

Ясен звичайний вирізняється слабо розвиненою системою консортивних зв’язків птахів. У віргінільному віці він характеризується низькими показниками бюджетів часу та маси консортивних зв’язків із птахами (11,31±2,32 с, 3,24±0,81 г), а також нестабільною системою цих зв’язків. Найбільш інтенсивні консортивні зв’язки птахів має консорція молодого генеративного ясена. Це пояснюється впливом із боку ядер консорцій інших порід.

Консортивні зв’язки птахів із зрілим і старим генеративним ясенем характеризуються невисоким рівнем бюджетів часу та маси й найменшим (майже у два рази порівняно з іншими деревними породами) видовим складом консортів. Це пояснюється наявністю освітлених ділянок у кроні ясена і, відповідно, несприятливими умовами захисту від хижаків.

Особливість сезонної динаміки консортивних зв’язків птахів із ясенем – їх відносна активізація у зимовий період і порівняно низька інтенсивність у весняно-літній період. Причина цього – утворення зимової мероконсорції генеративних органів ясена, у діяльності якої беруть активну участь і птахи. У цій мероконсорції виявляються окрім трофічних ще й форичні зв’язки. Блакитна синиця під час живлення фітофагами в насінні ясена збиває з дерева й неушкоджене насіння.

Таким чином, зв’язки птахів у складі індивідуальних консорцій ясена мають суттєві відмінності від таких у складі щільнокронних порід.


Zoocenosis — 2005
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 440-441.