Навчально-методичне забезпення

 1. Диченко О. Ю., Писаренко П.В., Кунах О.М., Жуков О.В. Просторова агроекологія як основа прогнозу чисельності шкідників. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. – 139 с. >> PDF
 2. Трифанова М. В., Кунах О. М., Жуков О. В. Дослідження консортивних зв’язків у біогеоценозах та охорона природи. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. – 111 с. >> PDF
 3. Пахомов, О. Є., Петрушевський, В. Б. Просторова організація біогеоценозів (частина 2). Навчально-методичний посібник для самостійної роботи, ‒ Дніпро: типографія «АРБУЗ», 2021. – 34 с. >> PDF
 4. Кунах О.М., Жуков О.В. Соціальна екологія: Навчально-методичний посібник, ‒ Дніпро: типографія «АРБУЗ», 2021. ‒ 61 с. >> PDF
 5. Кунах О.М., Балдін А. О., Жуков О.В. Просторова організація біогеоценозів: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи, ‒ Дніпро: типографія «АРБУЗ», 2020. ‒ 32 с. >> PDF
 6. Кунах О.М., Жуков О.В., Пахомов О.Є. Оцінка стану екосистем та їх компонентів (обрані теми): Навчальнометодичний посібник, ‒ Дніпро: типографія «АРБУЗ», 2020. – 77 с. >> PDF
 7. Кунах О. М., Пахомов О.Є. Викладацька практика: методичний посібник. – Дніпро: типографія «АРБУЗ», 2020. – 15 с.>> PDF
 8. Пахомов, О. Є., Гуслистий А. О. Роль тварин у біогеоценозах: навч.-метод. посіб. / О. Є. Пахомов, А. О. Гуслистий. – Дніпро: типографія «АРБУЗ», 2020. – 45 с. >> PDF
 9. Пахомов, О. Є., Шульман М. В. Актуальні напрями екологічних досліджень: навч. посіб. для самост. роб. / О. Є. Пахомов, М. В. Шульман. – Дніпро: типографія «АРБУЗ», 2020. – 60 с. >> PDF
 10. Котович О.В., Горбань В.А., Яковенко В.М. Методичні вказівки до виконання практичних робіт дисципліни «Екологічний моніторинг ґрунтів» для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (доктор філософії)зі спеціальності 101 Екологія – Д.: ДНУ, 2020. – 20 с. >> PDF
 11. Горбань В.А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Техногенно-екологічна та радіаційна безпека» для здобувачів третього освітньо-наукового  рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 101 Екологія – Д.: ДНУ, 2020. – 20 с.  >> PDF
 12. Лісовець О.І., Масюк О.М. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Природні ресурси екосистем степової зони» для здобувачів третього освітньо-наукового  рівня вищої освіти (доктор філософії) зі спеціальності 101 Екологія – Д.: ДНУ, 2021. – 32 с. >> PDF