Zoocenosis — 2013

zoocenosis

Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – 255 с.

Представлено матеріали 134 доповідей VІІ Міжнародної конференції з біорізноманіття та функціональної ролі зооценозу у природних і антропогенних екосистемах (м. Дніпропетровськ, 22–25 жовтня 2013 р.). До збірки увійшли результати польових і лабораторних досліджень окремих елементів зооценозу, ролі тварин у біогеоценозах різних кліматичних зон Євразії. Роботи віддзеркалюють сучасний стан і основні напрями досліджень у галузі функціональної зоології, фундаментальної екології, а також аспекти практичного використання вчення про біорізноманіття в сільському, лісовому та водному господарстві; значну увагу приділено біоіндикації рівня забруднення навколишнього середовища, проблемам створення та функціонування заповідних територій, питанням популяційної екології тварин.

http://depositfiles.com/files/bh9hban1k» target=»_blank»>Відкрити у PDFзавантажити у форматі word

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, працівників лісового, водного та сільського господарства.

Запрошуємо опублікувати повні матеріали Вашої доповіді на конференції у науковому журналі «Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія» (http://ecology.dp.ua), що має імпакт-фактор РІНЦ.

Прием статей в очередной (№ 2 2013 г.) номер заканчивается 30.11.2013 г.

Планируемая дата публикации – 30.12.2013 г.

ЗМІСТ

Структура та функціонування екосистем

Екологія водних безхребетних

Екологія водних хребетних

Екологія наземних безхребетних

Екологія наземних хребетних