Значення військових полігонів у збережені раритетних видів тварин України

УДК 502.74

В. В. Гулай

Кіровоградський державний педагогічний університет,
м. Кіровоград, Україна, E–mail: ogulay@kspu.kr.ua

Збереження цілинних земель з існуючим складом біоценозів, є одним із головних завдань сучасної природоохоронної діяльності в степових регіонах України. Слід зазначити, що малозмінені ділянки степу в наш час існують не лише в межах заповідних територій, але й залишилися на теренах, які в минулому були відведені під військові полігони. Завдяки суворому режиму охорони, відсутності інтенсивної сільськогосподарської та інших видів діяльності людини, на цих землях майже повсюдно створилися сприятливі умови для виникнення і тривалого успішного існування оселень різних видів рослин і тварин, у тому числі й таких, що занесені до Європейського Червоного списку тварин і рослин, які знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі, а також до Червоної книги України (1994).

Прикладом цього може служити полігон повітряно-десантних військ України, що розташований поблизу с. Сасівка Компаніївського р-ну Кіровоградської обл., який займає площу 495 га. У наш час, виділені під цей військовий об’єкт землі не зазнають значного антропогенного впливу. Лише декілька разів на рік тут проводяться короткотермінові навчання (переважно стрільби зі стрілецької зброї без застосування важкої техніки), а будь-які види сільськогосподарської діяльності на цій території заборонені.

Із цих причин, практично вся територія полігону тривалий час залишається незмінною й являє собою похідний цілинний степ. Окремі трансформації ландшафту згідно потреб військових суттєво не впливають на загальну структуру місцевого біогеоценозу. За такими умовами експлуатації вказаних земель тут утворилися сприятливі умови для існування чималої кількості раритетних стенобіотичних видів тварин різних систематичних та екологічних груп.

Серед безхребетних тварин, що підлягають особливій охороні на території Кіровоградської обл., тут виявлено бронзівка мармурова, бронзівка мідна, майка звичайна. Крім цього відмічено види занесені до Червоної книги України (ведмедиця Гера, красотіл пахучий, подалірій, махаон, мнемозина, аполлон, сколія степова). Серед хребетних тварин, що мають особливий природоохоронний статус, плазуни тут представлені лише одним видом – гадюкою степовою східною. Із птахів, занесених до Червоної книги України (1994), на території полігону відмічено боривітра степового, змієїда, канюка степового, луня степового, луня польового, шуліку рудого, сорокопуда сірого, а зі ссавців – горностая та тхора степового. Останні два види тварин зустрічаються в межах полігону постійно.

Наведені відомості дають підстави вважати, що військові полігони, які в своєму складі містять території мало змінені господарською діяльністю, відіграють важливу роль у збережені рідкісних видів тварин України та Європи.


Zoocenosis — 2003
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 202-203.

Tags: , , , ,