Популяційні особливості населення дрібних ссавців заповідника “Медобори”

С.А. Сторожук
Природний заповідник “Медобори”, Тернопільська обл. , Україна

Важливими показниками популяції є співвідношення статей та вікова структура. Для визначення статевої і вікової структури дрібних ссавців заповідника ми проводили відлов тварин ловчими циліндрами. Їх розміщували в різних комбінаціях. Відносну оцінку чисельності дрібних ссавців проводили в перерахунку на 100 пастко-діб, а абсолютну – на основі суцільного вилову тварин в ценозі. Величину виводка самок вивчали за нормальними розвинутими ембріонами, плацентарними плямами (Рудишин, 1998). Вік тварин визначали на основі порівняння із гризунами з точно відомим віком (міченими в молодому віці і потім часто відловлюваними), при цьому уточнення віку проводили і за краніологічними ознаками (Киселюк, 1997). Для вивчення переміщень і міграційних особливостей дрібних ссавців живоловки встановлювали одночасно в різних біотопах. Тобто головна увага була зосереджена на евритопних видах. Із евритопних видів дрібних ссавців нами досліджувались вікова і статева структура популяцій мишей: лісової, жовтогорлої, хатньої і малої; та полівок: темної, підземної, звичайної і рудої (Сторожук, 2001).
Отже популяції лісової та жовтогорлої мишей у своїй віковій структурі мають більше самців, ніж самок. Так у лісової миші самці складають 53,1%, самки 46,9%, у жовтогорлої відповідно самців 53,2%, самок 46,8%. У загальному складі популяцій самці переважають над самками у співвідношенні 1,1:1. У віковій структурі дорослі переважають над молодняком і складають 73,2%.
Популяцію миші хатньої складають: самці 55,5%, самки 44,5%, а в миші малої самці становлять 58,4%, самки 41,6 %.
Вікова структура популяції полівки темної представлена такими віковими особливостями: молоді 23,3%, дорослі 67,7%. Подібне вікове співвідношення має полівка підземна, тобто молоді особини становлять 28,2%, дорослі 71,8%. Цікаві особливості спостерігаються у популяції полівки звичайної. Так, у молодих переважають самці над самками, а у дорослих домінують самки. У віковому співвідношенні молоді становлять 41%, дорослі 49%. У статевій структурі самці становлять 40,2%, самки 59,8%. Аналогічне співвідношення молодих і дорослих особин прослідковується у полівки рудої та миші хатньої, де у віковій структурі переважають дорослі над молодими. А у статевій структурі в полівки рудої самці складають 53,9%, самки 46,1%.
Отже, як видно із вищевикладеного матеріалу, в цілому дрібні ссавці характеризуються переважанням самців над самками приблизно у співвідношенні 1,1:1. При опрацюванні набраного матеріалу можна зробити висновки, що вікова структура характеризується переважанням дорослих особин над молодняком.
Це пояснюється високою смертністю молодняка та низькою репродуктивністю популяції.


Zoocenosis — 2001
 Структура і функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах: Тези I міжнародної конференції, 17-20 вересня 2001. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 214-215.