Перша знахідка Harmonia axyridis (Coleoptera, Coccinellidae) на Закарпатті

УДК 595.763.79(477.87)

О. Ю. Мателешко

Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна, mateleshko@rambler.ru

THE FIRST RECORD OF HARMONIA AXYRIDIS
(COLEOPTERA, COCCINELLIDAE) IN TRANSCARPATHIA

O. Y. Mateleshko

Uzhgorod National University, Uzhgorod, Ukraine, mateleshko@rambler.ru

На початку травня 2009 року в околицях м. Ужгород (Закарпатська обл.) нами спіймана особина кокцинеліди, яка за розмірами та морфологічними ознаками відрізнялась від відомих для Середньої Європи видів родини. Нею виявилась гармонія аксирида (Harmonia axyridis Pallas, 1773). Жук знайдений на передгірській лісовій галявині на листі граба звичайного (Carpinus betulus L.) (8.05.2009 р., околиці с. Оноківці). Через тиждень (15.05.2009 р., околиці м. Ужгород) у схожому біотопі на узліссі дубово-букового лісу спіймано ще п’ять особин виду на листі ожини сизої (Rubus caesius L.), терену звичайного (Prunus spinosa L.) та крушини ламкої (Frangula alnus Mill.). Пізніше (4 червня 2009 р.) ще три особини виду знайдені на присадибній ділянці в с. Оноківці на листі хмелю (Humulus lupulus L.) разом із личинками останнього віку. Заляльковування відмічено на листках рослин, а також на внутрішніх стінах дерев’яних будівель, де щільність лялечок досягала 10–15 екз./м2. Стадія лялечки тривала близько шести днів, і починаючи з другої декади червня відмічено вихід імаго нового покоління. У подальшому імаго виду відзначено ще в декількох пунктах середньої течії р. Уж. Усі виявлені жуки належать до форми succinea, яка домінує серед європейських популяцій виду.

Батьківщиною гармонії аксириди є Азія від Алтаю на заході до берегів Тихого океану на сході, і від південного Сибіру на півночі до південного Китаю на півдні. У 1916 р. для біологічного контролю над шкідливими видами попелиць і щитівок вид був акліматизований у Північній Америці, а в 1982 р. інтродукований до Франції, де у 1991 р. вперше відмічений у вільній природі. Останнім часом виявлений також у Південній Америці та Південній Африці (Brown et al., 2008).

Починаючи з 2002 р. спостерігається швидке розповсюдження гармонії в країнах Західної Європи. До 2007 р. вид був акліматизований у дев’яти країнах Європи та поширився у тринадцяти країнах континенту (Brown et al., 2008). У 2006 р. вид вперше виявлений у вільній природі в Чехії, Австрії та Данії. У лютому 2008 р. одна особина виду була виявлена на зимівлі в Угорщині, після чого відмічена ще у декількох пунктах країни. В Австрії та Угорщині випадки інтродукції виду невідомі, а можливість нелегального завезення жуків для використання у теплицях малоймовірна, тому у цих країнах вид вважається інвазійним із сусідніх держав (Merkl, 2008).

В Україні спроби акліматизації гармонії здійснювалися з 1964 р., а у Білорусі – із 1968 р., але у вільній природі в цих країнах вид, очевидно, не прижився (Brown et al., 2008).

Гармонія аксирида відзначається широкою екологічною та фенотиповою пластичністю, а також широкою трофічною нішею. Вид трапляється у різноманітних біотопах: на сільськогосподарських землях, у природних лісах і насадженнях, прибережних помешканнях, на болотах, рудеральних і урбанізованих територіях. Імаго та личинки виду живляться переважно попелицями, але відмічено також поїдання преімагінальних стадій жуків і метеликів, а також пилку та пошкоджених фруктів. Крім того, нами відмічено випадок канібалізму – поїдання личинкою лялечки свого виду.

Harmonia axyridis успішно застосовується у багатьох країнах для біологічного контролю над різними видами попелиць і щитівок. Разом із тим, акліматизація виду призвела до ряду негативних наслідків. Популяції виду витісняють місцеві види сонечок і, зокрема Coccinella septempunctata Linnaeus, 1778, займаючи його екологічну нішу. Посідаючи верхні щаблі серед хижаків у піраміді афідофагів, вид використовує інших членів піраміди як джерело їжі. Активні стадії гармонії поводять себе агресивніше за місцеві види сонечок і можуть поїдати їх. Крім того, у Європі гармонія аксирида може давати 2–4 покоління на рік, що сприяє її швидкому розселенню.

У Західній Європі спостерігається тенденція імаго Harmonia axyridis до зимівлі у будівлях людини. Збираючись великими скупченнями, вона може спричиняти їй незручності. У окремих людей контакт із гемолімфою комах призводить до алергічних реакцій. Оскільки вид часто пошкоджує фрукти (яблука, груші, виноград тощо) жуки можуть випадково потрапляти до продуктів, які споживає людина (Brown et al., 2008).

Враховуючи загрози, викликані інвазією виду у ряді країн Європи проводяться заходи щодо моніторингу за станом популяцій та обмеження їх поширення. У державах, що межують з Україною на заході, акліматизація виду не проводилась. На Закарпатті нам такі факти також не відомі, але зважаючи на той факт, що ми є свідками швидкого розповсюдження гармонії аксириди на схід Європи, а також те, що вона зустрічається у природних екосистемах, можна прогнозувати, що незабаром Harmonia axyridis стане одним із найпоширеніших місцевих видів сонечок.


Zoocenosis — 2009
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 215-216.