Порівняльна характеристика вмісту мікроелементів в органах та тканинах молюсків із різних по забрудненню біотопів

УДК 556:574.5

А. М. Місюра, Н. І. Загубіженко, О. О. Гавріщук

Науково–дослідний інститут біології Дніпропетровського національного університету,
м. Дніпропетровськ, Україна

З причин ведення одного образу життя, приурочені до одного місця мешкання, будучи біофільтраторами, що сприяють очистці вод від звішених часток та іонів різних металів, деяких органічних речовин, молюски – добрі об’єкти дослідження з метою подальшого використання як біоіндикаторів у системі біомоніторингу.

У той же час багато видів риб (лящ, сазан, линь) та інших тварин (озерна та ставкова жаби) живляться молюсками, що робить їх цінними у біоценотичному відношенні. Вміст Fe у воді обох досліджуваних біотопів знаходиться приблизно на одному рівні. Вміст інших мікроелементів, особливо Mn, рівень якого в 18,1 раза вище у порівнянні з Дніпровсько-Орільським заповідником. Мідь у 15,9, цинк у 50,5, нікель у 11,1, свинець у 786,7, та кадмій у 910 разів вище відповідно, що впливає на накопичення мікроелементів в організмі тварин цієї групи.

Дослідження молюсків у м. Орджонікідзе показало, що тут мешкає лише один вид Anodonta cygneal, у той час як у водоймах Дніпровсько-Орільського заповідника мешкає 16 видів молюсків. Це свідчить про різке зниження видового різноманіття малакофауни та можливості адаптації до впливу промислового забруднення тільки цього виду молюсків.

Оцінка зовнішнього виду раковини цього виду молюсків показала, що їх раковина має більш світле забарвлення, у порівнянні з молюсками Дніпровсько-Орільського заповідника, що, скоріше за все, пов’язано з впливом на організм тварин марганцю.

Найменша кількість всіх досліджуваних елементів накопичується у раковині молюсків. Найбільший уміст досліджуваних мікроелементів – у нирках тварин.


Zoocenosis — 2003
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 60-61.