Фауна Protura України

УДК 595.711:591.9

Ю. Ю. Шрубович

Державний природознавчий музей НАН України, Львів, Україна, shrubovych@mail.ru

PROTURA FAUNA OF UKRAINE

Y. Y. Shrubovich

State Museum of Natural History of National Academy of Science of Ukraine, Lviv, Ukraine, shrubovych@mail.ru

Протури (Protura) – клас дрібних ґрунтових артропод, що активно досліджуються у світі протягом останніх років. Світовий каталог фауни протур включає 748 видів цих тварин із 72 родів (Szeptycki, 2006).

На даний час з України відомо 42 види протур, що належать до 3 родин і 11 родів (Капрусь, Шрубович, Таращук, 2006). Територія України в плані вивчення фауни протур опрацьована фрагментарно та нерівномірно: більшість дослідженого матеріалу Protura походить із заходу України (Карпати, Розточчя, ПЗ «Медобори», каньйон ріки Дністер), невеликі збори є з околиць Києва та з Криму. В останні роки з території гірського Криму описаний новий для науки вид Noldo kaprusii Shrubovych, Szeptycki, 2006, який, на даний час, можна вважати монтанним ендеміком Кримського півострову. Ще три види протур зі вказаної території (Proturentomon sp., Acerentulus sp. i Eosentomon sp.) ідентифіковані як нові для науки.

Із матеріалів, отриманих у результаті експедиції працівників Державного природознавчого музею НАН України в Чорноморський біосферний заповідник, автором ідентифіковано 15 видів протур із 5 родів 3 родин. Proturentomon pectinatum (Condé, 1948) – вид із південним ареалом поширення, новий для фауни України. Із роду Acerentulus Berlese, 1908 зареєстровано два види: еврибіонтний A. xerophilus Szeptycki, 1979 i A. halae Szeptycki, 1997 (відомий досі лише з типового місцезнаходження у заповіднику «Медобори», Україна). Із роду Gracilentulus Tuxen, 1963 теж виявлено два види – ксерорезистентний G. fjellbergi Szeptycki, 1993 та новий для науки G. sp. cf. hileus. Описано новий для науки рід Sarmatentulus із родини Nipponentomidae і вид Sarmatentulus ponticus sp. n. Найбільше видів зареєстровано з роду Eosentomon Berlese, 1909, а саме: E. armatum Stach, 1926, E. delicatum Gisin, 1945, E. semiarmatum Denis, 1927, E. stachi Rusek, 1966, E. pratense Rusek, 1973, E. pinetorum Szeptycki, 1984, E. vulgare Szeptycki, 1984 та новий для науки E. sp. cf. mirabile. Ще один вид із цього роду описаний як новий для науки Eosentomon scytha sp. n. (статті з описом нового роду та двох видів у друці).

Отже, дослідження нових територій України одразу призводить до суттєвого поповнення як видового списку протур України, так і до опису нових для науки родів та видів Protura. Частина матеріалів протур України зберігаються в Інституті систематики та еволюції тварин ПАН у м. Кракові (куратор колекції – проф. А. Шептицький). Більша частина верифікованої колекції Protura України зберігається у фонді Державного природознавчого музею НАН України (м. Львів).


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 224-225.