Видовий склад водних твердокрилих (Coleoptera) стоячих водойм міста Запоріжжя

УДК 595.762.15/16:591.9(282.247.327.2)

І. І. Міхіна

Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна, mikhina_i@mail.ru

SPECIES COMPOSITION OF THE AQUATIC BEETLES (COLEOPTERA)
IN STAGNANT RESERVOIRS OF THE ZAPORIZHZHYACITY

I.I. Mikhina

Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Ukraine, mikhina_i@mail.ru

Твердокрилі включають ряд родин, у тій або іншій мірі пов’язаних з водою. Водні жуки відіграють значну роль у кругообігу речовин у гідроценозах, служать їжею для риб, амфібій і птахів. Представники Coleoptera винищують личинок і лялечок кровосисних дво­крилих, деякі види можуть служити індикаторами забруднення водойм. Визначення видового складу фауни – основа робіт зі збереження та відтворення біорізноманіття регіону. Мета двної роботи – охарактеризувати фауну водних твердокрилих деяких стоячих водойм м. Запоріжжя.

Матеріал даних досліджень – збори імаго та личинок водних твердокрилих, зібрані упродовж 2004–2007 років у стоячих водоймах міста Запоріжжя. Для досліджень обрані наступні водойми: Гребний канал, озеро Закітня, тимчасові водойми у заплаві Каховського водосховища, озероподібні заболочені водойми. Проби відбірали за стандартними гідробіологічними методиками, визначали – за Nilsson (1995).

Фауна Coleoptera стоячих водойм міста Запоріжжя включає 45 видів, що належать до 31 роду 7 родин. Переважну кількість фауни складали види родини Dytiscidae. Наймасовиміші представники цієї родини – Graphoderus cinereus Linnaeus, 1758, Acilius sulcatus Linnaeus, 1758, A. canaliculatus Nicolai, 1822 та Cybister lateralimarginalis DeGeer, 1774; рідкісні – Rhantus suturellus Harris, 1828, Colymbetes striatus Linnaeus, 1758, Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758. Загальна кількість видів цієї родини нараховує 27 (60,0 % фауни).

Друга за кількістю видів – родина Hydrophilidae – нараховує 11 видів (24,4 %). Найчисельніші – Coelostoma orbiculare Fabricius, 1775 та види роду Enochrus, рідкісні – Hydrophylus aterrimus Eschscholtz, 1822, H. piceus Linnaeus, 1758, Hydrochara caraboides Linnaeus, 1758. Інші родини, а саме Haliplidae (4,5 %), Gyrinidae (2,2 %), Noteridae (4,5 %), Spercheidae (2,2 %) та Helophoridae (2,2 %) представлені окремими видами.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 88.