Стійкість декоративних рослин в умовах штучних фітоценозів

УДК 581.1:504.054

Ю. В. Лихолат*, В. П. Стефурак**

*Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ, Україна,
E-mail: bmi @ ff.dp.ua
**Івано-Франківська державна медична академія, м. Івано-Франківськ, Україна

Ключові слова: техногенное воздействие, тяжелые металлы, рост растений, устойчивость

ORNAMENTAL PLANTS’ TOLERANCE UNDER CONDITIONS
OF ARTIFICIAL PHYTOCENOSES

Yu. V. Likholat*, V. P. Stefurak**

*DnipropetrovskNationalUniversity, Dnipropetrovsk, Ukraine, E-mail: bmi @ ff.dp.ua
**Ivano‑Frankivs’k StateMedicalAcademy, Ivano‑Frankivs’k, Ukraine

Key words: technogenic influence, heavy metals, plants’ growth, tolerance

Один із шляхів оптимізації довкілля на техногенних територіях – збереження вже існуючих природних і створення декоративних стійких культурних фітоценозів. Суттєва роль при цьому відводиться трав’яному покриву, який позитивно впливає на екологічний режим довкілля. Недостатність знань про специфічні механізми адаптації декоративних трав у штучних фітоценозах в умовах забруднення довкілля інгредієнтами промислових викидів гальмує рішення багатьох природоохоронних програм в умовах промислового міста. У зв’язку з цим мета нашої роботи – виявлення біоморфологічних ознак стійкості різних сортів і гібридних форм квітково-декоративних видів для більш широкого подальшого вирощування на території промислових підприємств в умовах степового Придніпров’я.

Накопичення рослинами токсичних речовин вище критичного рівня неминуче призводить до пошкодження рослин. Вразливість квітково-декоративних рослин у композиціях залежала від їх зовнішнього вигляду, висоти видів, декоративності листків, розмірів і забарвлення квіток, тривалості квітування. Для оцінки залежності газостійкості рослин від висоти, кольору листя та квітів, тривалості цвітіння нами розраховані коефіцієнти кореляції. За ступенем пошкодження листової пластинки в умовах надходження в біосферу речовин, що виділяються внаслідок різноманітних технологічних процесів, нами складена шкала стійкості основних квітково-декоративних рослин, які були нами використані при озелененні промислових підприємств.

Розраховані коефіцієнти кореляції між ростовими показниками та вмістом важких металів у листі рослин дозволили виявити вплив конкретного елемента на морфологічні показники. Зокрема, виявлений зворотний зв’язок між вмістом кадмію та площею листків, що, у свою чергу, не супроводжувалося зменшенням кількості листків на одиницю пагона у календули лікарської сорт «Сенсація». Відсутність ксероморфних ознак у листків даної рослини супроводжувалася підвищенням пошкодженості листків даного виду, а відповідно і зменшенням його стійкості. І, навпаки, у стійкого сорту календули лікарської «Оранж кьоніг» підвищений вміст кадмію не сприяв збільшенню кількості мертвих листків і зменшенню розмірів суцвіть.

Виявлені декоративні властивості та особливості стійкості 34 видів, сортів і форм квітково-декоративних рослин є обґрунтуванням можливості їх більш широкого використання при створенні пейзажних композицій на території металургійних і прокатних підприємств.


Zoocenosis — 2005
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 131-132.