Рийна активність Talpaeuropaea протягом літньо-осіннього сезону на Старосамбірщині (Львівська область)

УДК 599.362.2

Т. Куцериб

Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів, Україна

DIGGING ACTIVITY OF EUROPEAN MOLE (TALPA EUROPAEA)
DURING THE SUMMER-AUTUMN SEASON
IN STAROSAMBIRSHCHYNA (LVIV REGION)

T. Kutseryb

I. Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine

Із літератури (Б. Д. Абатуров та інші) відомо, що у процесах ґрунтоутворення особливе місце відведено ссавцям, особливо рийним, хоча їхня активність вивчена дещо менше, ніж у мікроорганізмів і безхребетних. Метою наших досліджень було встановити роль рийних ссавців у трансформації ґрунту різних біогеоценозів.

Основна увага під час досліджень звернена на активність крота європейського Talpa europaea L., результати життєдіяльності якого чітко видно на поверхні ґрунту у вигляді викидів, які мають різні розміри. Їх кількість може досягати декількох десятків на квадратний метр. Наслідки рийної активності Talpa europaea вивчались за допомогою прямого підрахунку кількості кротовин на площі в один гектар, та вимірюванням висоти й діаметру цих викидів (за О. Є. Пахомовим, 1998).

Дослідження проводили протягом травня–липня та вересня–листопада 2005 року у різних біогеоценозах: «сіножаті» – лучне угрупування, яке межує з лісовим, один раз за сезон викошують злаки та різнотрав’я; «пасовище» – лучне угрупування з переважанням злаків і різнотрав’я, де випасають корів та коней; «орні землі» – поле на якому вирощують сільськогосподарські культури та раз на рік, навесні, удобрюють органічними добривами; «молодий ліс» – буково-смерекове насадження віком до семи років, висота деревостану 2,5–3,0 м, добре розвинений трав’яний покрив, дерева розташовані паралельними рядами; «старий ліс» – смереково-буково-грабово-соснове насадження віком до 60 років, висота дерев сягає понад 8 м, вони розміщені випадково, у трав’яно-чагарниковому покриві трапляються Fragaria vesca, Taraxacum officinalis, Viola liflora, Vaccinium micalillus та інші види. Встановлено, що найбільша кількість кротовин Talpa europaea протягом вересня–листопада на «сіножатях» коливається від 450–480 шт./га. Висота і діаметр цих кротовин порівняно з літніми викидами значно більші. Наприклад, висота викиду в середньому коливається від 30 до 32 см, а діаметр – від 23 до 26 см, що значно перевищує розміри літніх викидів, де висота коливається від 25 до 29 см, а діаметр – від 18 до 23 см.

Друге місце за кількістю кротовин (245–250 шт.) займає «пасовище» (висота кротовин 23–27 см, діаметр – 20–24 см); третє місце (160–165 шт.) займають «орні землі» (висота – 20–22 см, діаметр – 18–22 см); четверте (120–125 шт.) – «молодий ліс» (висота – 28–30 см, а діаметр – 8–10,5 см); п’яте місце належить «старому лісу» (80–85 шт.) (висота кротовин 24–27 см, діаметр – 12,5–14 см). Поява перших осінніх кротовин спостерігається на початку вересня, де за одну добу на площі в один гектар «сіножаті» виявлено 65 викидів, на «орних землях» – 55, на «пасовищах» – 38, у «молодому лісі» – 35, а у «старому лісі» – 28.

На основі даних про загальну кількість кротовин, які появилися у біогеоценозах протягом вересня–листопада можна провести порівняльний аналіз. Протягом 10 діб липня проведений кількісний підрахунок появи кротовин кожної доби у різних біогеоценозах, де також виміряли висоту і діаметр цих кротовин (одноденних) (табл. 1, 2).

Таблиця 1. Кількість викидів Talpa europaea L. за одну добу
у різних біогеоценозах Львівської області на площі 1 га (липень 2005 р.)

Назва БГЦ

Дні липня

Середнє значеня

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

«Старий   ліс»

3

12

3

3

4

4

3

4

4

3

4,1

«Молодий   ліс»

7

7

14

5

6

13

6

6

7

15

8,6

«Пасовища»

15

6

5

5

14

4

6

5

16

6

8,2

«Сіножаті»

12

5

17

6

15

10

18

14

7

16

12

«Орні   землі»

3

13

4

5

4

4

3

4

4

3

4,7

 

Таблиця 2. Середнє значення висоти та діаметру (см) кротовин різного віку
(травень–липень 2005 р.) у різних біогеоценозах Львівської області

Назва   БГЦ

Вік викиду

одна доба

один місяць

три місяці

висота

діаметр

висота

діаметр

висота

діаметр

«Старий   ліс»

25,0

13,0

24,5

13,5

23,0

15,0

«Молодий   ліс»

27,0

9,0

26,5

9,5

24,0

12,0

«Пасовища»

30,0

16,0

29,0

17,0

26,0

21,0

«Сіножаті»

29,0

18,0

27,0

20,0

25,0

23,0

«Орні   землі»

29,0

17,0

28,0

18,0

25,0

21,0

 

Якщо ці дані порівняти з кількістю викидів протягом вересня–листопада, видно, що їх кількість в липні значно менша. Кількість викидів за одну добу липня становила на «сіножатях» – 8–12, вересня – 60–65 екз./га. Кількість кротовин восени значно зросла, майже у шість разів. Якщо ці кротовини порівняти з викидами, вік яких становить три роки, спостерігається зменшення висоти приблизно у півтора раза, збільшення діаметру теж у півтора раза. Крім цього, ці викиди ущільнюються з часом і починають заростати травами.

Активність рийних ссавців у біогеоценозах Старосамбірщини – потужний ґрунто­твірний фактор, наслідки дії якого ще не оцінені в повному масштабі. Рийна активність у різних біогеоценозах змінюється протягом вегетаційного періоду, найбільше – восени.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 493-494.