Деякі особливості багаторічної динаміки популяції крижня у антропогенно — трансформованих екосистемах західного лісостепу України

В.І. Гулай
Кіровоградський державний педагогічний університет, Кіровоград, Україна

Дослідження проводилось упродовж 1963 – 2000 рр. на стаціонарі, розміщеному у верхів’ях р. Бог (Південний Буг) на території Волочиського, Хмельницького, Красилівського районів Хмельницької області України. Систематичному вивченню підлягали чисельність, щільність, статева та вікова структура популяції, особливості сезонної та багаторічної динаміки цих та інших популяційних параметрів. На підставі досліджень можуть бути зроблені такі узагальнення й висновки.
На початку 60-х років минулого сторіччя чисельність крижнів в означеній місцевості була досить високою, досягаючи в найкращих біотопах щільності 420 – 460 особин на 100 га угідь. Найбільш суттєвого скорочення поголів’я цих цінних мисливських птахів зазнало після повсюдного, інтенсивного осушення перезволожених та заболочених земель, яке було проведено у 1966 – 1968 рр., чим значною мірою була скорочена площа угідь, придатних для існування цих та інших водоплавних і болотних птахів. Указане втручання у природу призвело до значної трансформації природних екосистем та змін у їх тваринному населенні. Велика кількість видів різко скоротила чисельність і припинила розмноження . У порівнянні з іншими видами навколоводних птахів крижні, завдяки високій екологічній пластичності, а також здатності до адаптації скоротили свою чисельність у помітно меншій мірі – приблизно у 2-3 рази. З початку 70-х років і до теперішнього часу чисельність крижнів у верхів’ях р. Бог не зазнала значних змін, стабілізувавшись на певному рівні. Багаторічна амплітуда коливань чисельності не виходила за межі 2 – 2,5 разів від певного середнього рівня. Флуктуації в бік збільшення поголів’я спостерігались у 5 – 6 разів частіше, ніж у бік зменшення чисельності, що переконливо свідчить про загалом сприятливий стан популяції виду.
Практично незмінним, стабільним упродовж указаного часу було співвідношення статей серед дорослих птахів місцевої та транзитних популяцій.
Під час ранньовесняних і пізньоосінніх сезонних міграцій у транзитних зграях крижнів, які гніздяться на півночі ареалу, співвідношення статей було близьким до 3♂♂ : 1♀, і практично жодного року істотно не відрізнялося від указаної пропорції.
У місцевої, гніздової популяції це співвідношення було близьким до 2♂♂ : 1♀, про що свідчили спостереження у природі та визначення статі крижнів, здобутих мисливцями, а також особисто.
Таким чином, на підставі наведених матеріалів можна зробити висновок про те, що популяція крижнів у антропогенно – трансформованих водно–болотних екосистемах західного Лісостепу України перебуває в стабільному стані, кількісні та якісні параметри якого визначаються конкретними ландшафтно–кліматичними, біоценотичними й антропогенними умовами місць оселення цих птахів. Отримані результати дають також можливість прогнозувати порівняно успішне існування даного виду птахів на найближчі 10-15 років.
Сучасний стан поголів’я цих птахів дозволяє і надалі проводити експлуатацію їх запасів шляхом любительського полювання. З метою оптимізації статевої структури популяції доцільно застосовувати такі види і способи полювання, які б були орієнтовані на переважне здобування самців і максимально можливе збереження самиць у процесі відстрілу.


Zoocenosis — 2001
 Структура і функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах: Тези I міжнародної конференції, 17-20 вересня 2001. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 135-136.