До фауни совок (Lepidoptera, Noctuidae) Дніпропетровської області

УДК 595.786(477.63)

В. О. Афанасьєва

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,
Дніпропетровськ, Україна, veronika.afanaseva@gmail.com

ON NOCTUIDS FAUNA OF DNIPROPETROVS’K PROVINCE
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)

В. О. Афанасьєва

Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine

Дослідження совок сучасної території Дніпропетровської області розпочато більш ніж півтора сторіччя тому, але систематичні збори проводились починаючи з 1960-х років (Апостолов, 1981; Барсов 1968, 1975, 1983). Станом на кінець 2010 р. на території області зафіксовано 394 види, що належать до 194 родів та 29 підродин (Ключко та ін., 2011). Збір лускокрилих здійснювали за допомогою світлових пасток і методом ручного збору, оброблено матеріали фондової колекції кафедри зоології та екології ДНУ ім. Олеся Гончара та приватної колекції Р. А. Величко. За польовий сезон 2011 року та при обробці попередніх зборів знайдено види, раніше не відомі для області, та встановлено нові пункти знаходження деяких малочисельних видів.

Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834) – транспалеарктичний вид, локально поширений в Україні на Поліссі, Лісостепу, Степу та пів-ві Крим. При обробці фондової колекції кафедри зоології та екології знайдено один екземпляр на правобережжі р. Самара (с. Андріївка, Новомосковського р-ну, Дніпропетровської області).

Saragossa porosa (Eversmann, 1854) – турано-паннонський степовий вид. В Україні – локально у Степу та Лісостепу. Раніше відомий для Сумської обл. (м. Конотоп), Харків­ської (м. Харків), Донецької, Луганської та Одеської областей. Єдину на території обла­сті знахідку зроблено на Булахівському лимані (поблизу с. Булахівка Павлоградського р-ну) на солонцово-солончаковій терасі заплави р. Самара.

Autographa jota (Linnaeus, 1758) – західнопалеарктичний вид. В Україні поширений локально в Карпатах, на Поліссі, в Криму та у степовій зоні. За останні 40 років на території області не реєструвався. Сучасну знахідку зроблено поблизу поселка Таромське (м. Дніпропетровськ).

Cucullia asteris ([Denis & Schiffermüller], 1775) – західнопалеарктичний вид. В Укра­їні трапляється локально скрізь, крім Карпат. У Дніпропетровській області раніше відомий лише з цілинних степових екосистем правобережжя р. Самара. Нову знахідку зроблено з околиць м. Дніпропетровськ.


Zoocenosis — 2011
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 158-159.