Про поширення груп тахін (Diptera, Tachinidae) різної трофічної спеціалізації на території Українських Карпат

УДК 595.773.4

Н. О. Андрусяк, А. Г. Сіренко

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,
Івано-Франківськ, Україна, bratlibo@yahoo.co.uk

ON SPREADING OF DIFFERENT TROPHIC SPECIALIZATION TACHINIDAE (DIPTERA) GROUPS IN THE UKRAINIAN CARPATHIANS

N. O. Andrusyak, A. G. Sirenko

Precarpathian National University named Vasyl Stefanyk,
Ivano-Frankivs’k, Ukraine, bratlibo@yahoo.co.uk

Тахіни (Diptera, Tachinidae) – родина вищих двокрилих, види якої вважаються найефективнішими паразитами комах усіх рядів (а іноді і безхребетних інших класів). Тахінами знищуються личинки цілої низки небезпечних для сільського та лісового господарства видів клопів, метеликів, твердокрилих та інших шкідливих комах. Імаго тахін живляться переважно на квітах, частіше за все – на зонтичних родів Heracleum, Peucedanum, Laserpitium, Aegopodium, Daucus, Pastinaca (Белановський, 1951). Великий зоогеографічний інтерес фауна тахін Українських Карпат і Передкарпаття являє з точки зору порівняння з фауною тахін сусідньої Румунії, яка вивчена досить непогано та висвітлена у першу чергу в роботах Шустера. Дані по фауні тахін Українських Карпат і Передкарпаття неповні та розрізнені. У Румунії виявлено 283 види тахін, в Україні – 287 (Белановський, 1951). Недостатньо дослідженими залишаються питання біотопічного розподілу тахін в умовах Українських Карпат, висотний градієнт та інші аспекти екології тахін. Біологія частини видів тахін вивчена недостатньо, личинки для багатьох таксонів невідомі (Зімін, 1969). Останні дослідження тахін Українських Карпат проводив С. І. Фаринець (2001) – на території Закарпаття.

Нами проведено дослідження фауни тахін Українських Карпат, проаналізовано збори зоологічного музею Прикарпатського університету 2000–2008 рр. здійснені у різних стаціонарах Українських Карпат і Передкарпаття на території Івано-Франківської та Закарпатської областей у 16 різних стаціонарах переважно авторами. Збір комах здійснювався на квітах зонтичних та айстрових, а також методом «косіння» у лучних екотонах – заплавних та лісових луках різних типів. Виявлено наступні види тахін:

паразити клопів-щитників (Pentatonidae):

1) Cylindromyia auriceps Meigen, 1838 – виявлений в c. Ділове, Закарпатська обл., 10.06.2007., паразит клопів-щитників з родів Aelia, Dolycoris, Eurydema;

2) C. brevicornis Loew, 1844 – виявлений в c. Ділове, Закарпатська обл., 10.06.2007;

3) Phasiacrassipennis Latreille, 1802 – виявлений в: м. Івано-Франківськ, 20.05. 2001.; с. Брошнів, Івано-Франківська обл., 20.08.2004.; с. Волосів, Івано-Франківська обл., 16.08.2004.; с. Татарів, Івано-Франківська обл., 20.08.2008; с. Уголька, Закарпатська обл., 25.07.2007; с. Лопутня, Закарпатська обл., 10.08.2003; урочище „Ельми”, заповідник „Горгани”, Івано-Франківська обл., 07.07.2005: заказник „Козакова долина”, Івано-Франківська обл., 22.05.2005; цей вид тахін – паразит клопів-щитників з родів Eurygaster, Graphosoma, Aelia, Carpocoris, Dolycoris тощо;

паразити личинок метеликів-совок (Noctuidae):

4) Tachina fera Linnaeus, 1758 – виявлений на околицях смт Косів, г. Міхайлік, (Івано-Франківська обл.), 07.08.2007.; урочище „Ельми”, заповідник „Горгани”, Івано-Франківська обл., 03.07.2007; м. Івано-Франківськ, 10.09.2007;

5) T. magnicornis Zetterstedt, 1844 – виявлений в м. Івано-Франківськ, 20.09.2004;

паразити личинок метеликів-листвійойок (Tortricidae):

6) Pseudodemoticus geniculatus Zetterstedt, 1844 – виявлений у м. Івано-Франківськ, 26.07.2005; цей вид – паразит личинок метеликів-листвійойок Semasia messingiana (Fischer v. Röslerstamm, 1837) які живляться коренями полину; рідкісний вид тахін;

7) Meriania puparum Fabricius, 1794 – виявлений в урочищі „Ельми”, заповідник „Горгани”, Івано-Франківська обл., 03.07.2007; паразит личинок метеликів-листвійойок Panolis flammea (Linnaeus, 1758); рідкісний вид тахін;

види тахін, трофічна спеціалізація яких не відома:

8) Eriotrixlatifrons Brauer, 1877 – виявлений на околицях с. Гута, Івано-Франківська обл., поблизу г. Ігровець (гірський масив Горгани), прирічкові гірські луки, 14.08.2008;

9) Ethyllaaemula Meigen, 1824 – виявлений на субальпійських луках Чорногори, 10.08.2001; вид відомий для півдня Європи.

З усіх виявлених видів тахін у період дослідження на території Українських Карпат найпоширенішими виявились Phasiacrassipennis Latreille, 1802 та Tachinafera Linnaeus, 1758, які зустрічалися у багатьох стаціонарах дослідження.


Zoocenosis — 2009
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 192-193.