Колемболи (Collembola) і кліщі (Acarina) острову Ірізар (Аргентинський архіпелаг, Антарктика)

УДК 574.23:(595.713+595.42)

В. М. Трохимець*, Танкреді Карузо**, Ю. О. Остапенкова*

*Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна, realwolf@univ.kiev.ua
**Департамент природничих наук Університету Сієни,
Сієна, Італія, tancredicaruso@gmail.com

COLLEMBOLAN (COLLEMBOLA) AND MITES (ACARINA) OF IRIZAR ISLAND (ARGENTINE ARCHIPELAGO, ANTARCTICA)

V. N. Trokhymets*, Tancredi Caruso**, J. О. Оstapenkova*

* Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
**Department of Environmental Sciences «G. Sarfatti» University of Siena, Siena, Italy

Одним із найважливіших завдань сучасної екології є встановлення взаємозв’язків між різними компонентами природних угрупувань і використання їх для оцінки сучасного стану екосистем. Суттєва роль ногохвісток і кліщів у процесах ґрунтоутворення зумовлена їх широким розповсюдженням, значною щільністю та біомасою, таксономічним багатством і швидкою зміною генерацій. Ці групи тварин – одні з провідних у сапротрофному комплексі біоти ґрунтів. Дослідження проводили з метою встановлення видового різноманіття ногохвісток і кліщів у регіоні Аргентинського архіпелагу поблизу УАС «Академік Вернадський».

У тезах вперше наведено дані щодо видової представленості ногохвісток і кліщів острову Ірізар, що входить до складу північних островів Аргентинського архіпелагу. Проби відбирали із трьох точок по два рази під час 12 УАЕ 2007–2008 рр.: № 1 – S 65°13.228’, W 64°11.798’; № 2 – S 65°13.223’, W 64°11.807’; № 3 – S 65°13.219’,
W 64°11.930’. Розміри проб моху з ґрунт-субстратом були стандартні (10×10 см, висота – 1 см), а вага варіювала залежно від ступеня зволоженості (20–58 г). Розгляд проводили за допомогою повного ручного розбору проби під бінокуляром за допомогою загальноприйнятих методик.

У межах точки № 1 відмічено представників двох видів ногохвісток: Cryptopygus antarcticus Willem, 1901, Friesea grisea Schäffer, 1891. Чітко вираженим домінантом за щільністю були представники кріптопігуса. Кліщі представлені двома видами: Alaskozetes antarcticus (Michael, 1903), Gamasellus racovitzai (Trouessart, 1903). Переважали за щільністю представники аласкозетеса, хоча слід відмітити, що третю частину її склали тритонімфи. У межах точки № 2 відмічено представників тих же двох видів ногохвісток: C. antarcticus і F. grisea. Щільність у них була майже однакова з незначним переважанням кріптопігуса. Кліщів відмітили чотири види: A. antarcticus, G. racovitzai, Halozetes belgicae (Michael 1903) і Stereotydeus villosus (Trouessart, 1902). Домінували за щільністю представники аласкозетеса. У межах точки № 3 знайдено тільки один вид ногохвісток (C. antarcticus) і два види кліщів (H. belgicae і S. villosus). Переважали за щільністю представники стереотідіуса.

Таким чином, у межах о. Ірізар відмічено два види ногохвісток і чотири види кліщів. При цьому за кількісними показниками в межах острова серед ногохвісток домінували C. antarcticus, а серед кліщів – A. antarcticus.

Автори висловлюють подяку Національному антарктичному науковому центру за всебічну підтримку проведених досліджень.


Zoocenosis — 2011
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 222-223.