Моногенеи

Тема 2.1.2. Моногенеи.

Моногенеї, або моногенетичні сисуни (Monogenea) – клас паразитичних плоских червів (Plathelminthes). Життєвий цикл відбувається без зміни хазяїв, містить одне покоління. У ролі хазяїв виступають переважно риби, рідко – амфібії чи рептилії. Відомий один вид (Oculotrema hippopotami), який паразитує в очах бегемотів. Зараження, за рідкісними винятками, здійснює свободноплаваюча личинка онкомірацидій. Характерною рисою будови моногеней є наявність на задньому кінці тіла дорослих червів прикріпного диску. Відомо близько 2 000 видів. Деякі моногенеї (наприклад, Gyrodactylus і Dactylogyrus) здатні призводити до загибелі риб у природніх водоймах і ставках рибних господарств.


Опорний конспект лекцій із паразитології

Tags: