Склад НМК

  ПАХОМОВ Олександр Євгенович
  (голова)
декан факультету біології, екології та медицини Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, доктор біологічних наук, професор
  ОСТАПЧЕНКО Людмила Іванівна
  (заступник голови)
директор ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор
  ІВАНИЦЯ Володимир Олексійович
  (заступник голови)
проректор з наукової роботи Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри мікробіології та вірусології
  БРИГАДИРЕНКО Віктор Васильович
  (секретар)
доцент кафедри зоології та екології Дніпропет­ровського національного університету ім. Олеся Гончара, кандидат біологічних наук, доцент
  КОШЕЛЬ Анатолій Васильович старший науковий співробітник відділення науково-методичного забезпечення вищої освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України, кандидат хімічних наук, доцент
  КОСТІКОВ Ігор Юрійович завідувач кафедри ботаніки ННЦ «Інститут біології» Київського        національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор
  МАРЧЕНКО Михайло Маркович декан біологічного факультету, завідувач кафедри біохімії, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, доктор біологічних наук, професор
  ПОЛІЩУК Валерій Петрович завідувач кафедри вірусології ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор
  ТАРАН Наталія Юріївна завідувач кафедри фізіології та екології рослин ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор
  ЧУЯН Олена Миколаївна перший проректор, завідувач кафедри фізіології людини та тварин Таврійського національного університету ім. В.В. Вер­надського (м. Сімферополь), доктор біологічних наук, професор
  БОНДАРЕНКО Валерій Антонович завідувач кафедри фізіології людини та тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор біологічних наук, професор
  ВОРОБЙОВА Людмила Іванівна декан біологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, кандидат біологічних наук, доцент
  НІКОЛАЙЧУК Віталій Іванович декан біологічного факультету, завідувач кафедри фізіології рослин Ужгородського національного університету, доктор біологічних наук, професор
  ПОЗУР Володимир Костянтинович завідувач кафедри мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор
  СЕРЕБРЯКОВ Валентин Валентинович завідувач кафедри зоології біологічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор
  ФЕДОРЕНКО Віктор Олександрович завідувач кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету ім. Івана Франка, доктор біологічних наук, професор
  ШМАЛЄЙ Світлана Вікторівна декан факультету природознавства, здоров’я людини і туризму Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, кандидат біологічних наук, професор

Склад НМК

Завантажити файл у форматі *.doc  >>> завантажити у форматі word


За деталльною інформацією звертатися до Бригадиренка В. В.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,