Роль преімагінальних фаз розвитку копрофільних стафілінід Philonthus spinipes у життєвих циклах паразитичних нематод Strongylida та Rhabditida

УДК 595.763.33: 576.895.132.2

О. О. Бойко, Л. І. Фали

Дніпропетровський державний аграрний університет,
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ROLE OF LARVAL PHASES OF COPROPHILOUS ROAD BEETLE PHILONTHUS SPINIPES IN LIFE CYCLES OF PARASITIC NEMATODES
STRONGYLIDA AND RHABDITIDA

О. О. Boiko, L. І. Faly

Dnipropetrovs’k State Agrarian University, Dnipropetrovs’k, Ukraine
Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine

В умовах погіршення епізоотичної ситуації щодо гельмінтозів великої рогатої худоби важливого значення набувають питання вивчення ролі твердокрилих комах, зокрема участі преімагінальних фаз розвитку Coleoptera у життєвих циклах паразитичних нематод. Strongylida та Rhabditida – найпоширеніші групи круглих червів, виявлені на пасовищах Новомосковського району Дніпропетровської області. Гельмінти на статевозрілій стадії паразитують у органах травлення та дихання свійських жуйних. Вихід нематод із яєць відбувається ще в організмі основного хазяїна. Личинки паразитів з екскрементами хворої тварини потрапляють у зовнішнє середовище, де розвиваються до інвазійної стадії (Трач, 1983).

Після колонізації «фекального коржа» копрофільними Philonthus нестатевозрілі гельмінти разом із часточками напіврідких екскрементів і здобиччю (личинки Diptera) заковтуються личинками стафілінід. Частина мікроскопічних інвазійних паразитів потрапляє на зовнішні покриви комах. Літературні свідчення із цієї тематики майже відсутні. Матеріал для дослідження – вибірка Ph. spinipes Sharp. (личинки), виведені в лабораторних умовах. Для виявлення паразитичних нематод у кишковому відділі твердокрилих використовували загальноприйняті у паразитології методи копроскопічних досліджень (Секретарюк та ін., 2005). Компресорним методом у кишковому відділі та на зовнішніх покривах Ph. spinipes Sharp. (ларвальна фаза) виявлено життєздатних личинок Strongyloides sp., Bunostomum sp., Oesophagostomum sp. Кількість паразитів у тілі комах коливалась від одного до чотирьох екземплярів на особину. Серед визначених гельмінтів за чисельністю переважали Strongyloides sp., що, ймовірно, пов’язано з особливостями їх розвитку (стронгілоїдеси здатні розмножуватись не лише в організмі хазяїна, але й у зовнішньому середовищі).

Висока чисельності життєздатних личинок стронгілід і рабдитид у кишковику Ph. spinipes Sharp вказує на суттєве значення цього виду як механічного переносника у життєвих циклах і розповсюдженні паразитичних нематод.


Zoocenosis — 2011
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 165-166.