Ботанічний сад, як заповідна територія степового Придніпров’я

УДК 58.006:502.75

Н. В. Мартинова, Ю. В. Лихолат, В. Ф. Опанасенко

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна, Lykholat2006@ukr.net

BOTANIC GARDEN AS A RESERVED TERRITORY
OF STEPPEDNIEPER REGION

N. V. Martynova, Y. V. Lykholat, V. F. Opanasenko

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, lykholat2006@ukr.net

Бурхливий розвиток таких індустріальних центрів як м. Дніпропетровськ сприяє порушенню екологічної рівноваги у природних біоценозах і приводить до зникнення окремих, особливо морфологічно консервативних, видів рослин. Зникнення та зміна природних фітоценозів може привести до зміни видового складу тваринного світу цих зон. У зв’язку з цим перед ботанічними садами стоїть важливе завдання – створення живої колекції видів рослин місцевої флори, які перебувають під загрозою зникнення.

У ботанічному саду Дніпропетровського національного університету створена резервація рідкісних і зникаючих рослин флори Дніпропетровської області, яка складає понад 30 видів. Серед них один вид занесений до Європейського Червоного списку. Це Astragalus dasyanthus Pall. (родина Fabaceae) – багаторічна рослина 10–30 см висотою з непарно-пірчастими листками. Жовті квітки зібрані в густі головчасті суцвіття. Боби яйцеподібні, волохаті. Стан рослин у саду задовільний. Вони мають низьку насіннєву продуктивність, майже щорічно пошкоджуються іржею. Природним шляхом не відновлюються. Колекція саду нараховує 5 видів місцевої флори, що занесені до Червоної Книги України.

Paeonia tenuifolia L. (родина Paeoniaceae) – багаторічник 20–50 см висотою з шишкоподібно-потовщеними коренями. Листки тричі пірчасто-розсічені. Квітки до 8 см у діаметрі. Плоди – повстинно-опушені листянки. Стан рослин добрий, однак природного відновлення не відбувається.

Pulsatilla nigricans Störck (родина Ranunculaceae) – короткокореневищний багаторічник. Листки тричі пірчасто-розсічені. Квітки темно-фіолетові 2–3 см у діаметрі. Стан рослин добрий. Спостерігається природне насіннєве відновлення.

Stipa capillata L (родина Poaceae) – багаторічник 40–65 см висотою. Листки плоскі або уздовж складені. Квітки зібрані у перистий остюк. Стан рослин у саду задовільний. Природне відновлення відсутнє.

Stipa pennata L. (родина Poaceae) – щільнодернистий багаторічник 40–90 см висотою. Листки вузьколінійні, згорнуті. Суцвіття – вузька, стиснута волоть. Стан рослин задовільний. Природне відновлення відсутнє.

У колекції саду також зберігаються види місцевої флори, не занесені до Червоної книги України, але в межах Дніпропетровської області вони рідкісні та перебувають під загрозою зникнення.

Adonis vernalis L. (родина Ranunculaceae) – багаторічник 20–35 см висотою. Листки пальчасто-розсічені. Квітки 3–5 см у діаметрі, жовті. Стан рослин у саду задовільний. Природного відновлення не відбувається.

Primulaveris (родина Primulaceae) – багаторічник 10–15 см висотою. Листки цільні. Квіт­ки жовті, у зонтиковидних суцвіттях. Стан рослин добрий. Спостерігається природне відновлення.

Campanula glomerata L. (родина Campanulaceae) – багаторічник 35–60 см висотою. Листки цільні, видовжено-яйцевидні. Квітки фіолетові, у вкороченому суцвітті. Стан рослин добрий. Спостерігається природне вегетативне відновлення.

Asarum europaeum L. (родина Aristolochiaceae) – багаторічник до 10 см висотою з повзучим кореневищем. Листки округлониркоподібні, темно-зелені. Квітки пазушні, поодинокі. Плід – коробочка. Стан рослин добрий. Спостерігається природне вегетативне та насіннєве відновлення.

Iris pumila L (родина Iridaceae) – багаторічник 10–15 см висотою. Кореневище горизонтальне, з чисельними шнуроподібними коренями. Листя зібране в основі стебла. Квітки різних відтінків лилового, жовтого, синього, пурпурового кольорів. Стан рослин у саду добрий. Спостерігається природне вегетативне відновлення.

Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C. B. Lehm. (родина Crassulaceae) – багаторічник 10–20 см висотою. Прикореневе листя зібране в кулеподібні розетки. Квітки жовті. Стан рослин добрий. Спостерігається природне вегетативне відновлення.

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. (родина Asteraceae) – багаторічник 50–120 см висотою. Листя пірчасто-розсічене. Крайові квітки в корзинці язичкові, білі, серединні – трубчасті, жовті. Стан рослин добрий, але природного відновлення не спостерігається.

Inula helenium L. (родина Asteraceae) – багаторічник 90–150 см висотою. Кореневище м’ясисте, товсте. Листки жорстковолосисті з серцевидною основою, загострені. Суцвіття – великі корзинки (6–10 см у діаметрі). Квітки жовті. Стан рослин в саду добрий, але природного відновлення не спостерігається.

Рослини місцевої флори вирощуються на колекційних ділянках ботанічного саду з використанням звичайної агротехніки, прийнятої для рослин у нашій зоні без внесення органічних та мінеральних добрив. Таким чином, в умовах культури створений і поновлюється резервний фонд рідкісних і зникаючих рослин для подальшої репатріації їх у природу з метою відновлення й відтворення природних популяцій.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 28-29.