Про кафедру

Кафедра відповідає за підготовку фахівців за двома напрямами:

«Біологія» та «Екологія».

Бакалавр – «Біолог» або «Еколог»

Cпеціаліст, магістр – «Зоолог» або «Еколог»

Завідуючий кафедрою: д.б.н., проф. Пахомов Олександр Євгенійович

Навчальний процес забезпечують: 2 професори, доктори біологічних наук, 10 доцентів, кандидатів біологічних наук, 1 асистент.

Trackback from your site.