Поширення гельмінтів ряду Rhabditida у Дніпропетровській області

УДК 595.763.33

О. О. Бойко, Л. І. Шендрик

Дніпропетровський державний аграрний університет, Дніпропетровськ, Україна

DISTRIBUTION OF HELMINTHS OF THE ORDER RHABDITIDA
IN DNIPROPETROVS’K PROVINCE

O. O. Boiko, L. I. Shendrik

Dnipropetrovs’k State Agrarian University, Dnipropetrovs’k, Ukraine

Одні з найпоширеніших паразитів травного каналу тварин – гельмінти ряду Rhabditida (Nematoda). Нині відомо понад 33 родів цього таксону. У ссавців виявлено представників лише одного роду – Strongyloides. У м’ясоїдних (зокрема собак, котів, песців, лисиць) зустрічається S. stercoralis, у свійських і диких свиней – S. ransomi, у коней – S. westeri, у жуйних (великої та дрібної рогатої худоби, диких представників) – S. papillosus. І хоча видове різноманіття стронгілоїдесів невелике, вони здатні уражати тварин із вищою інтенсивністю, ніж інші представники класу Nematoda. Це поясню­ється їх здатністю до розмноження не лише в організмі хазяїна, а й у зовнішньому середовищі, де формуються статевозрілі стадії рабдитид. Разом із цим, стронгілоїдеси можуть потрапляти до організму тварин аліментарним шляхом і перкутанно (Скрябин, Вагнер, 1924). Мета роботи – визначити поширення рабдитид на території Дніпропетровської області.

Матеріал для досліджень – екскременти домашніх і бродячих м’ясоїдних, диких копитних, свійських тварин, а також результати попередніх досліджень 2007–2009 рр. (Бойко, 2008; Boyko et al., 2009). За виявлення інвазійних елементів використовували загальноприйнятий у паразитології метод Г. О. Котельникова та В. М. Хренова (Секретарюк, 2005). Встановлення виду проводили за В. Н. Трачом (1961) і Визначником паразитичних нематод (т. 4, 1954).

У результаті досліджень, проведених на території Дніпропетровськї області, у м’ясоїдних виявлено один вид рабдитид – S. stercoralis (у 33,3 % випадків дослідженого матеріалу). У свійських тварин (зокрема великої та дрібної рогатої худоби) зареєстровано S. papillosus. Максимальна екстенсивність стронгілоїдозної інвазії досягала 100 % у період випасання в різних районах області. Досліджуючи екскременти диких копитних, зібраних на території Дніпровсько-Орільського заповідника визначено рабдитид декількох видів. Серед представників цього ряду у косуль визначено S. papillosus, у диких кабанів – S. ransomi та статевозрілих гельмінтів. У виявленому матеріалі встановлено основні морфологічні особливості самців: рабдитоподібний стравохід, а також наявність статевої бурси пілодерного типу. За визначальними характеристиками у самців роду Strongyloides редукована статева бурса, тому визначені екземпляри рабдитид не належать до цього роду.

Таким чином, у досліджених видів ссавців на території Дніпропетровської області визначено три види Strongyloides. Однак, у кабанів із рабдитид ідентифіковано як представників роду Strongyloides, про що свідчать попередні наші дослідження та дані літератури, так і інші, родову специфічність яких поки що не встановлено.


Zoocenosis — 2011
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 166-167.