Козак В. М., Бригадиренко В. В. Трофічна активність диплопод Rossiulus kessleri та Megaphyllum kievense за впливу важких металів і пестицидів. Дніпро: Ліра, 2022. 105 с

Козак В. М., Бригадиренко В. В. Трофічна активність диплопод Rossiulus kessleri та Megaphyllum kievense за впливу важких металів і пестицидів. Дніпро: Ліра, 2022. 105 с. doi: 10.15421/512201 .PDF
ISBN 978-966-981-620-7

Козак В. М., Бригадиренко В. В. Трофічна активність диплопод Rossiulus kessleri та Megaphyllum kievense за впливу важких металів і пестицидів. Дніпро: Ліра, 2022. 105 с. doi: 10.15421/512201

Монографія присвячена дослідженню впливу хімічних речовин агрогенного та техногенного походження на організми багатоніжок у лабораторних умовах: різних концентрацій важких металів (ферум, купрум, плюмбум, кадмій) і пестицидів (Нурелл Д, Актеллік, Тілт, Фалькон, Пенкоцеб, Тіовіт Джет, Ридоміл Голд, Бі-58, Біотлін, Омайт, Раундап, Ураган Форте та Хорус) на зміну маси тіла Rossiulus kessleri (Lochmander, 1927) та Megaphyllum kievense(Lohmander, 1928), інтенсивність споживання корму, темпи утворення екскрементів і фракційний склад їх трофічного субстрату. Виявлено концентрації полютантів, що спричиняють загибель диплопод. Установлено концентрації досліджених речовин, менш токсичні для багатоніжок. Уперше в лабораторних умовах охарактеризовано вплив різних концентрацій сульфатів заліза та міді на трофічну активність M. kievense. Установлено закономірність токсичного впливу свинцю та кадмію на організм M. kievense. Виявлено стимулювальний ефект концентрацій гербіцидів Раундап і Ураган Форте на темпи споживання корму особинами R. kessleri. Визначено залежність зміни маси тіла багатоніжок R. kessleri від концентрацій фунгіциду Хорус. Встановлено такі концентрації препаратів Омайт, Пенкоцеб, Ридоміл Голд, Фалькон, що припиняють споживання корму та знижують інтенсивність утворення екскрементів R. kessleri. Вказано концентрації інсектицидів Нурелл Д та Актеллік, що зумовлюють загибель багатоніжок R. kessleri. Для науковців, студентів, аспірантів і викладачів закладів вищої освіти.
Ключові слова: сапрофаги, Julidae, підстилкові безхребетні, важкі метали, пестициди, забруднення екосистем.