Фенетична структура популяції Helix albescens (Mollusca, Gastropoda) із Східного Криму

УДК 594.3:553.064

Л. М. Хлус, М. М. Ранська

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,
м. Чернівці, Україна, E–mail: bwasil@chv.ukrpack.net

Вивчення поліморфних конхологічних ознак наземних молюсків актуальне, оскільки дозволяє судити про структуру їх популяцій та вплив на неї мікроеволюційних процесів. Досліджували черепашки статевозрілих молюсків Helix albescens Rossmässler, 1839, зібраних у трьох локальних популяціях в адміністративних межах міст Білогорськ та Феодосія (АР Крим).

Розраховували частоти зустрічальності окремих фенотипів, показники внутрішньопопуляційної різноманітності (μ ± Sμ) та частки рідкісних морф з похибками (h ± Sh). В усіх вибірках виражено домінував фенотип 1(23)45; він же виявився єдиним, присутнім в усіх популяціях (табл.). Раніше (Попов, Крамаренко, 1997) для локальної популяції H. albescens із м. Сімферополя було показано переважання іншого фенотипу – черепашок із п’ятьма не злитими смугами (12345), частка яких у досліджуваних нами популяціях значно нижча, а іноді вони взагалі відсутні.

Найбільшим фенотипічним різноманіттям характеризується вибірка з велотреку (напівізолят), найменшим – із соснового лісу (штучного походження) та Генуезької фортеці. Цікаво, що у фортеці зареєстровані лише тварини з максимально вираженим забарвленням (5 окремих смуг та 5, із яких 2-га і 3-тя злилися у широку стрічку). І взагалі, сумарна частка відносно світліших черепашок (із відсутньою хоча б однією смугою) в усіх досліджуваних популяціях була невисокою (лише на Карусельній гірці у 2002 р. вона склала 22,5 %).

Отже, строкатість забарвлення як у відкритих (велотрек, Генуезька фортеця, Карусельна гірка), так і в закритих біотопах в умовах Східного Криму краще адаптує тварин до умов довкілля. Відомо, що таке «розчленувальне» забарвлення є маскувальним; з іншого боку, темніші тварини більше потерпають від спеки, яка істотно лімітує життєдіяльність тварин у даному регіоні. Очевидно, тиск хижацтва має більше значення, а спекотний період молюски переживають у неактивному стані.

Таблиця. Внутрішньопопуляційна різноманітність H. albescens
 за характером посмугованості черепашки

Фенотипи

Частки фенотипів у відповідних вибірках, %

м. Білогорськ

м. Феодосія

Горіховий сад

Сосновий ліс

Велотрек

Генуезька фортеця

Карусельна гірка

2000

2002

2001

2002

n=20

n=104

n=44

n=256

n=124

n=66

n=49

12345

5,0

34,7

27,3

2,0

1(23)45

85,0

86,5

95,5

82,8

65,3

63,6

75,5

(1(23))45

0,4

(1(23)45)

5,0

1,5

10345

7,7

12,5

4,1

12045

0,4

1,5

12305

5,0

3,0

10,2

1(23)05

0,8

1,5

12340

1,5

1(23)40

1,0

4,6

00345

1,0

2,0

10305

1,0

0,8

4,1

10340

0,4

10045

0,4

1(23)00

0,8

00045

1,0

0,4

00000

1,9

0,4

2,0

m

4

7

2

11

2

7

7

μ ± Sμ

2,41±0,44

3,02±0,11

1,42±0,43

3,62±0,15

1,95±0,04

3,48±0,09

3,53±0,46

h ± Sh

0,40±0,11

0,57±0,05

0,29±0,07

0,67±0,03

0,02±0,01

0,50±0,06

0,50±0,07

 


Zoocenosis — 2003
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 175-176.