Слинько Вікторія Олексіївна

slinko.jpg Дата народження: 19.03.1984 р.

Асистент кафедри зоології та екології

У Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін «Зоологія», «Біологія», «Біодизайн», «Екологічна токсикологія», «Паразитологія».

Тематика наукових досліджень: туруни (Carabidae, Coleoptera) гігрофільних біотопів Дніпропетровської області (екологія, біологія, морфологія).

Автор понад 10 наукових праць, із них 5 – статті у фахових виданнях.

Основні наукові публікації

Наукові статті

 1. Пучков О. В., Слинько В. О. Bembidion ephippium (Marsham, 1802) – Бембідіон чепраковий // Червона книга Дніпропетровської області. (Тваринний світ). – Дніпропетровськ: Новий друк, 2011. – С. 68.
 2. Пучков О. В., Слинько В. О. Bembidion aspericolle (Germar, 1872) – Бембідіон шорсткий // Червона книга Дніпропетровської області. (Тваринний світ). – Дніпропетровськ: Новий друк, 2011. – С. 69.
 3. Слинько В. О. Екологічна характеристика турунів роду Bembidion навколоводних амфіценозів Присамаря Дніпровського // Екологія. Біологічні науки. Збірник наукових праць. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 47–52.
 4. Слинько В. О., Бригадиренко В. В. Екоморфічна структура карабідофауни навколоводних амфіценозів Дніпропетровської області // Екологія та ноосферологія. – 2009. – Т. 20, № 4. – С. 110–116. >PDF>>>
 5. Слинько В. А., Бригадиренко В. В., Пахомов А. Е. Морфологическая изменчивость Bembidion varium (Carabidae, Coleoptera) в условиях антропогенного воздействия // Известия НАН Азербайджана (биологические науки). – 2008. – Т. 63, № 5–6. – С. 208–214. >PDF>>>
 6. Слинько В. О. Розмірно-вагова структура карабідофауни навколоводних амфіценозів Присамар’я Дніпровського // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип. 16, т. 2. – Д.: ДНУ, 2008. – С. 158–164.
 7. Бригадиренко В. В., Слинько В. О. Система трофоконсортивних зв’язків підстилкових безхребетних заплавних дібров степової зони України // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 257. Біологія. – 2005. – С. 42–50. >PDF>>>

Методичні роботи

 1. Пахомов О. Є., Рева О. А.,Слинько В. О. Методичні вказівки з педагогічної практики для студентів факультету біології, екології та медицини. – Дніпропетровськ:Оксамит-текс, 2012. – 112 с.

Інші публікації

 1. Слинько В. О., Бригадиренко В. В.  Особливості структури угруповань турунів (Coleoptera: Carabidae) навколоводних екосистем Присамар’я // Вісті Харк. ентомол. т‑ва. – 2012. – Т. 20, вип. 1. – С. 26–38. >PDF>>>
 2. Слинько В. А. Изучение термопреферендума Bembidion varium (Oliv.) (Carabidae, Coleoptera) в лабораторных условиях // Современные проблемы биологии и экологии: Матер. докладов Междунар. научно-практической конф. – Махачкала, 2011. – С. 195-197.
 3. Слинько В. О., Пахомов О. Є. Роль природно-заповідних територій у збереженні різноманіття навколоводних видів турунів (на прикладі басейну р. Самара) // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матер. VІ Міжн. наук. конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 214–215.
 4. Слинько В. О. Гігропреферендум Bembidion varium (Carabidae, Coleoptera) у лабораторних умовах // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матер. VІ Міжн. наук. конференції. – Д.: ДНУ, 2011. – С. 213–214.
 5. Слинько В. О. Гігрофільні види турунів роду Bembidion (Coleoptera, Carabidae) Присамар’я Дніпровського // Сучасні проблеми ентомології: Тези доповідей ентом. наук. конф. – Київ, 2010. – С. 172–173.
 6. Слинько В. А. Внутрипопуляционная изменчивость Bembidion varium (Oliv.) (Carabidae, Coleoptera) в условиях антропогенного воздействия // Труды Ставропольского отделения русского энтомол. общества: Матер. III Междунар. научно-практической интернет-конференции «Актуальные вопросы энтомологии». – Ставрополь, 2010. – С.13–16.
 7. Слинько В. О. Життєві форми турунів (Carabidae, Coleoptera) гігрофільних біотопів Дніпропетровської області // Zoocenosis – 2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матер. V міжнар. наук. конференції. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 227–228.
 8. Слинько В. О. Морфологічна мінливість Bembidion varium (Carabidae, Coleoptera) під впливом антропогенних чинників // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Матер. I Міжнар. конференції. – Запоріжжя, 2009. – С. 74–75.
 9. Слинько В. О., Бригадиренко В. В. Туруни роду Bembidion (Coleoptera, Carabidae) навколоводних біотопів Дніпропетровської області // Охорона та раціональне використання природних ресурсів Українських Карпат: Матер. регіон. науково-практичної конференції. – Ужгород, 2008. – С. 98–99.

Trackback from your site.