Використання суперабсорбентів для поліпшення екологічних характеристик ґрунту

УДК 631.8:631.4(477.64)

М. В. Генсицький
Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, Украина, ambasagor@gmail.com

M. V. Gensytskyy
Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

Значна частина території України відноситься до зони ризикованого землеробства. Це пов’язано, як із незначною кількістю опадів, так і з неритмічністю їх випадання. У зв’язку із цим люди здавна почали використовувати різні методи покращення водного балансу ґрунту. Наприклад дощування, полив, крапельне зрошення тощо. Але поступово проблема наявності прісної води загострювалась, що призвело до розробки нових методів покращення водного балансу ґрунту, які б дозволяли більш ощадливо та ефективно використовувати водні ресурси. Одним із таких методів є застосування суперабсорбентів, у даному випадку застосовано продукцію MaxiMarin.

Експеримент проведено на території ТОВ «Блексі Фрут Компані». Досліджувався вплив суперабсорбента на стан ґрунту та молодих дерев яблуні. Принцип дії суперабсорбента полягає в тому, що механізм поглинання вологи та розчинених у ній речовин, заснований на фізико-хімічних властивостях ґрунту та суперабсорбенту. Всі речовини, розчинені у поглинутій абсорбентом воді, легкодоступні рослинам. У періоди, коли після опадів або поливів настає посуха, наявність у коренемісткому шарі пов’язаної суперабсорбентом вологи, «у режимі очікування» дозволяє рослині нормально рости, розвиватися та формувати максимальну продуктивність. Таким чином, внесений у коренемісткий шар ґрунту, суперабсорбент вирівнює водоспоживання протягом вегетації рослини. У досліді брали участь молоді яблуні сортів Фуджі та Бреберн. Як суперабсорбент використовували препарати MaxiMarin у вигляді таблеток, гранул і гелю. В експерименті брали участь 7 варіантів застосування суперабсорбенту та контроль. Досліджували вплив суперабсорбенту на фоні мінеральних і органічних добрив на активну кислотність, польову вологість ґрунту та комплекс біометричних показників і закладки плодових утворень у молодих дерев яблуні. У процесі дослідження встановлено, що найкращий результат показав варіант комплексного застосування супербсорбента у вигляді гранул і гелю. При внесенні препарату несуттєво змінилась кислотність ґрунтового розчину та збільшилась польова вологість ґрунту.

Таким чином, застосування суперабсорбентів можна назвати раціональним способом покращання родючості та водного балансу ґрунту, що у свою чергу підвищує продуктивність яблуневого саду. Також слід зауважити, що супербсорбенти можна застосовувати в інших галузях сільського господарства.


Zoocenosis — 2015
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С. 21.