Жукова Юлія Олександрівна

brigadirenko.jpg Рік народження: 1994

У 2012 році вступила до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на геолого-географічний факультет. У 2018 р. захистила дипломну роботу на тему «Паводкове стокоутворення річок північного степу в сучасних умовах використання природньо-ресурсного потенціалу регіону» та отримала диплом магістра за спеціальністю 103 «Науки про Землю». У 2018 році вступила до третього освітьно-кваліфікаційний рівня PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до тепер. Тема дисертаційного дослідження Жукової Юлії Олександрівни «Екоморфічна організація угруповань мезопедобіонтів заплави р. Дніпро у межах природного заповіднику «Дніпровсько-Орільський». За час аспірантури нею опубліковано 4 наукових статті, зокрема у журналах, які включено до міжнародних наукових баз Scopus та Web of Science. Жукова Ю.О. приймає активну участь у наукових конференціях. Основні наукові публікації:

  1. Zhukov, O., Kunah, O., Dubinina, Y., Zhukova, Y., Ganga, D. (2019). The effect of soil on spatial variation of the herbaceous layer modulated by overstorey in an Eastern European poplar-willow forest. Ekológia (Bratislava). 38(3), 353–372. DOI:10.2478/eko-2019-0020
  2. Kunakh, O. M., Yorkina, N. V., Zhukova, Y. O., & Malasay, A. S. (2020). Environmental impact assessment: possible application of the ecomorphic approach. Agrology, 3(3),
  3. O. Zhukova, N. V. Yorkina, V. S. Budakova, O. M. Kunakh. The small-scale variation of herb-layer community structure in a riparian mixed forest (2020). Biosystems Diversity Vol 28 No 4 (2020)

З 27 січня по 26 лютого 2020 року аспірантка Жукова успішно пройшла закордонне стажування у рамках програми DAAD «Професійне партнерство з університетами країн, що розвиваються» у ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ ФГА), яке включало лекційну та практичну підготовку аспірантів на базі ТУ ФГА. Повторне стажування відбулось дистанційно у жовтні 2020 року.