Фауна совок (Lepidoptera, Noctuidae) букових пралісів Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника

УДК 595.786

Р. М. Бідичак, А. Г. Сіренко

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Івано-Франківськ, Україна,
bidychak@online.ua, bratlibo@yahoo.co.uk

NOCTUIDS FAUNA (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)
OF PRIMEVAL BEECH FORESTS IN THE UGOLKA-SHYROKYILUG AREA OF THE CARPATHIAN BIOSPHERE RESERVE

R. M. Bidychak, A. G. Sirenko

V. Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk, Ukraine,
bidychak@online.ua, bratlibo@yahoo.co.uk

Угольсько-Широколужанський масив Карпатського біосферного заповідника займає площу в 15974 га, з яких 8500 га становить найбільший в Європі суцільний буковий праліс. Заповідний масив розташований на південному та східному схилах гори Менчул (1501 м над р. м.), а також на південних схилах хребта Красна (400–1400 м над р. м.). Лісова рослинність Угольсько-Широколужанського масиву представлена 28 типами лісу. Найпоширенішими є свіжі та вологі чисті субучини та бучини. Понад 70 % площі займають зубницеві та маренкові бучини (Fagetum dentariosum, F. asperulosum). Вивчення біорізноманітності різновусих лускокрилих на цих територіях досі не проводилось.

В основу даної публікації лягли матеріали, зібрані авторами в декількох експедиціях до Угольсько-Широколужанського масиву КБЗ у травні, серпні та жовтні 2006 року. Дослідження проводились на висоті 410 м над р. м. на узліссі букового пралісу неподалік с. Мала Уголька, а також на г. Чертіж (висота 1092 м над р. м.) де проходить верхня межа пралісу. Комах збирали за допомогою світлової пастки та методом ручного збору.

У результаті проведених досліджень виявлено представників 13 підродин родини Noctuidae: Hypeninae, Catocalinae, Nolinae, Chloephorinae, Pantheinae, Acronictinae, Plusiinae, Acontiinae, Cuculliinae, Amphipyrinae, Stiriinae, Hadeninae, Noctuinae. Усього виявлено 69 видів совок: Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758), H. rostralis (Linnaeus, 1758)*, Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758), Nola confusalis (Herrich-Schiffer, [1851]), Pseudoips prasinanus (Linnaeus, 1758), Colocasia coryli (Linnaeus, 1758), Moma alpium (Osbeck, 1778)*, Acronicta alni (Linnaeus, 1767)*, A. leporina (Linnaeus, 1758)*, A. rumicis (Linnaeus, 1758), Craniophora ligustri (Denis & Schiffermüller, 1775), Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850), Autographa gamma (Linnaeus, 1758), Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775)*, A. tripartita (Hufnagel, 1766), A. triplasia (Linnaeus, 1758)*, Protodeltote pyrarga (Hufnagel, 1766), Pseudeustrotia candidula Denis & Schiffermüller, 1775, Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermüller, 1775), C. umbratica (Linnaeus, 1758)*, Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)*, Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)*, Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766), L. thalassina (Hufnagel, 1776), L. oleracea (Linnaeus, 1758), L. contigua (Denis & Schiffermüller, 1775), Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761), Hada plebeja (Linnaeus, 1761), Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758), Sideridis rivularis (Fabricius, 1775), Mythimna albipuncta Denis & Schiffermüller, 1775, Mythimna pallens (Linnaeus, 1758), Leucania comma (Linnaeus, 1761), Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)*, O. gracilis (Denis & Schiffermüller, 1775)*, O. opima (Hübner, [1809])*, O. cerasi (Fabricius, 1775)*, O. cruda (Denis & Schiffermüller, 1775), O. gothica (Linnaeus, 1758), Egira conspicillaris (Linnaeus, 1758)*, Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775)*, Agrochola humilis (Denis & Schiffermüller, 1775)*, A. litura (Linnaeus, 1761)*, A. helvola (Linnaeus, 1758)*, A. lota (Clerck, 1759)*, Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761), C. rubiginea (Denis & Schiffermüller, 1775)*, Lithophane socia (Hufnagel, 1766), L. ornitopus (Hufnagel, 1766), L. consocia (Borkhausen, 1792), Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)*, Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766), Dichonia aprilina (Linnaeus, 1758), Apamea scolopacina (Esper, 1788)*, Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775)*, Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermüller, 1775), Rusina ferruginea (Esper, 1785), Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758), Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758), Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775)*, Callopistria juventina (Stoll, [1782]), Actinotia polyodon (Clerck, 1759), Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)*, Axylia putris (Linnaeus, 1761), Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761), Diarsia brunnea (Denis & Schiffermüller, 1775), Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758), Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermüller, 1775), Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775).

Серед них 8 видів нові для фауни Українських Карпат: Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermüller, 1775), Tiliacea aurago (Denis & Schiffermüller, 1775), Agrochola humilis (Denis & Schiffermüller, 1775), A. litura (Linnaeus, 1761), A. helvola (Linnaeus, 1758), A. lota (Clerck, 1759), Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermüller, 1775), Chloantha hyperici (Denis & Schiffermüller, 1775). Дуже цікава знахідка Agrochola humilis (Denis & Schiffermüller, 1775) у Карпатах, адже це середземноморський вид, який на території України раніше був відомий лише з Криму. Ще 25 видів родини вперше знайдені на території Закарпатської області (у переліку видів позначені *).


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 234-235.