Мезофауна поверхні ґрунту території промислових підприємств і парків Тернополя

УДК 631.468:551.4(477.84)

М. М. Федоряк, В. М. Вота

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича,
Чернівці, Україна, m.m.fedoriak@gmail.com

SOIL SURFACE MESOFAUNA OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
AND CITY PARKS OF TERNOPIL’

M. M. Fedoriak, V. M. Vota

J. Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

Значна кількість публікацій доводить високу чутливість герпетобіонтів до змін стану довкілля та перспективність їх використання у біомоніторингових дослідженнях. Мета цієї роботи – встановити таксономічну структуру (на рівні таксонів високих рангів) і динамічну щільність мезофауни поверхні ґрунту екосистем різних класів гемеробності м. Тернополь. Збір матеріалу проводили з першої половини травня до першої половини червня 2010 р. з використанням пасток Барбера. Загальна експозиція на території парків складала 924 пастко-доби, а зелених масивів промислової зони – 1764 пастко-доби. Досліджували мезофауну поверхні ґрунту умовно контрольних зелених масивів м. Тернополь (ППСПМ «Національного Відродження», ППСПМ «Старий парк» і сквер по вул. Текстильній), а також зелених масивів промислових підприємств міста (ВАТ «Тернопільський радіозавод «Оріон», ВАТ «Текстерно», ТОВ «Домобудівник»).

Таблиця. Динамічна щільність (екз./10 пастко-діб) і розподіл мезофауни поверхні ґрунту
досліджених екосистем м. Тернополь

Систематична група

Зелені масиви підприємств

Умовно контрольні зелені масиви

Ор

ТеТ

Дбуд

1

2

3

Lumbricimorpha

+

+

+

+

+

+

Geophila

11,9

14,1

9,6

2,9

4,1

1,8

Isopoda

6,1

21,9

8,6

3,6

1,4

+

Opiliones

0

0

0

+

+

0

Araneae

8,9

6,1

3,1

3,0

4,0

1,9

Acari

0

0

0

0

+

0

Lithobiomorpha

0

0

+

0

+

0

Juliformia

+

0

2,7

+

1,4

+

Collembola

1,3

+

0

+

+

0

Orthoptera

+

+

+

0

0

+

Hemiptera

+

+

4,8

+

+

+

Homoptera

1,4

0

0

0

+

+

Coleoptera

6,6

4,1

3,7

2,4

5,6

2,8

Diptera

+

+

+

+

+

+

Hymenoptera

21,8

15,7

13,1

10,0

3,4

15,7

Lepidoptera

0

+

+

0

0

0

Примітки: + – динамічна щільність менше 0,1 екз./10 пастко-діб, 0 – представників не виявлено; ТК1 – Сквер по вул. Текстильна, ТК2 – ППСПМ «Національного Відродження», ТК3 – ППСПМ «Старий парк», Ор – ВАТ “Тернопільський радіозавод «Оріон»”, ТеТ – ВАТ «Текстерно», Дбуд – ТОВ «Домобудівник».

На досліджених територіях Тернополя виявлено представників не менше, ніж шістнадцяти рядів. Opiliones і Acari обліковані лише на територіях досліджених умовно контрольних зелених масивів, тоді як поодинокі представники Lepidoptera – тільки на територіях промислових підприємств. Щільність (у тому числі й динамічна щільність) угруповань і популяцій тварин певних систематичних груп, належить до показників, які успішно застосовуються для біомоніторингу територій (Криволуцкий и др., 1983; Кузнецова, 1997). Встановлено зниження динамічної щільності представ­ників 4 рядів на території підприємств, порівняно із дослідженими парками м. Тернополь; для представників 12 рядів показано збільшення усередненої динамічної щільності на території підприємств, порівняно із парками міста (табл.).

Постійні та масові компоненти герпетобію досліджених екосистем м. Тернополь – Geophila, Isopoda, Araneae, Coleoptera, Hymenoptera. При цьому для всіх перелічених рядів показано збільшення усередненої динамічної щільності на територіях зелених зон підприємств порівняно із дослідженими парками Тернополя. Аналіз літературних джерел показав, що окремі показники Hymenoptera та Geophila давно застосовуються у біоіндикаційних дослідженнях (Антонов, 2008; Блинова, 2010; Сверлова и др., 2006), тоді як Acari та Araneae лише знаходять застосування у системі біомоніторингу (Меламуд, 1994; Прокопенко, 2000; Федоряк із співавт., 2008–2011).


Zoocenosis — 2011
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 225-226.