Барановський Б. О., Манюк В. М., Іванько І. А., Кармизова Л. О. Аналіз флори Національного природного парку «Орільський»

Барановський Б. О., Манюк В. М., Іванько І. А., Кармизова Л. О. Аналіз флори Національного природного парку «Орільський». – Дніпро: Ліра, 2017. – 320 с.PDF

(10.15421/511701)

ISBN 978-966-551-277-6
DOI:10.15421/511701

Аналіз флори Національного природного парку «Орільський»

Барановський Б. О., Манюк В. В., Іванько І. А., Кармизова Л. О. Аналіз флори національного природного парку «Орільський». – Дніпро: Ліра, 2017. – 320 с.

За редакцією

д-ра біол. наук, проф. Д. В. Дубини

Представлений комплексний аналіз флори судинних рослин національного природного парку «Орільський». Наданий таксономічний склад флори який включає 958 видів, які відносяться до 111 родин. Проведений біоморфічний аналіз, який показав, що у флорі парку серед клімаморф переважають гемікріптофіти (533 види), серед біоморф переважають багаторічники (548 видів). За екоморфічним аналізом серед геліоморф переважають геліофіти та сціогеліофіти, серед трофоморф – мезотрофи, серед гігроморф – мезофіти, серед ценоморф більшість видів представлена лісовими, лучними та рудеральними видами. На території національного парку «Орільський» зареєстровано 4 види рослин зі Світового Червоного списку, 5 видів – з Європейського Червоного списку, 28 видів – з Червоної книги України та 139 видів – із Червоного списку Дніпропетровської області. Представлений екоморфічний аналіз та характер розповсюдження адвентивних видів судинних рослин, число яких складає 181 вид.

Для фахівців в галузі флористики, геоботаніки, екології, аспірантів, студентів, викладачів ВНЗ, шкільних та позашкільних закладів.

Ключові слова: флора, екоморфічний аналіз, національний парк, біотопи, ландшафти

 

Друкується за рішенням Вченої ради

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

(протокол № 13 від 22.05.2017 р.)

Bibliography